Wooncoop

Wooncoop ziet wonen als een recht, niet als een financieel product. Met coöperatief wonen als woonmodel, naast huren en kopen, geeft Wooncoop (potentiële) bewoners de mogelijkheid om eigenaarschap te combineren met de voordelen van huren. Als bewoner ben je medeaandeelhouder van de coöperatie. Hierdoor heb je de mogelijkheid om door het wonen kapitaal op te…

Ons buurtpunt

De bakker, de slager, de kleine buurtwinkel, het dorpscafé. Tot voor kort had je het vaak allemaal ‘onder de kerktoren’. Meer en meer verdwijnen deze lokale zaken en ontmoetingsplaatsen. Inwoners buiten de stadskernen zijn voor zowat alles aangewezen op de auto. De oprichting van een buurtpunt is een manier om voorzieningen, diensten en ontmoetingsplaatsen samen te brengen, dichtbij de bewoners. Het…

Cityspark

Fien Sambaer en An Claeys geloven in de kracht van mensen en willen alle stadsbewoners met hun unieke talenten een plek geven als het kloppend hart van een stad op mensenmaat. Daarom richtten ze vorig jaar Cityspark op. De missie van An en Fien? Mensen, organisaties en lokale besturen mobiliseren en verbinden in hun engagement…

AvD

Artsen voor Duurzaamheid is een beweging van hulpverleners werkzaam in de gezondheidszorg die vanuit een gemeenschappelijke bezorgdheid voor de gezondheid van de aarde en haar bewoners bewust en respectvol gedrag wil bevorderen met als doel een duurzame én gezonde samenleving. Alle leven op deze aarde is met elkaar verbonden in één grote samenhang. Handelen zonder…

Leefstraten in Gent

Een Leefstraat is een straat die tijdelijk autoluw of autoloos gemaakt wordt en een nieuwe invulling krijgt. Buurtbewoners kunnen de straat herinrichten als woon- en leefruimte waar zowel spontane als georganiseerde activiteiten plaatsvinden. Zo ontstaat meer ruimte voor ontmoeting, ontspanning en spelen. Elke straat- en buurtbewoner kan deelnemen of genieten van de Leefstraat. Een Leefstraat wordt…

KringKruidenier De Cirkel

KringKruidenier De Cirkel is een sociale kruidenier waar mensen die een toeleiding hebben via de Sociale Dienst van hun OCMW aan korting kunnen kopen. Twee keer per maand deelt de KringKruidenier gratis voedselpakketten uit aan mensen die het financieel het moeilijkst hebben. Maar de KringKruidenier staat ook open voor buurtbewoners en andere solidaire klanten. De…

BXLRefugees

Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen beoogt concrete solidariteit met alle migranten. Deze burgerbeweging stelt het huidige Belgische en Europese beleid aan de kaak en wil het bestrijden. Iedereen heeft recht op een waardig leven. Het Burgerplatform ontstond in 2015 in Brussel als reactie op de 1000 plaatsen in open opvangcentra die voormalig staatssecretaris…

DoucheFLUX

DoucheFLUX bevordert de herintegratie van mensen in bestaansonzekerheid, dakloos of niet, met of zonder papieren, van hier of van elders, dankzij een brede dienstverlening en activiteiten, en de mogelijkheid aan te sluiten bij het vrijwilligersteam. De organisatie wil mensen waardigheid, energie en zelfvertrouwen geven, om grote en kleine stappen te zetten in het leven, de straat te verlaten…

#tismaarda

Iedereen heeft het recht om 100% deel uit te maken van het verenigingsleven. Mensen met een beperking vinden vaak geen ingang. Terwijl het eigenlijk echt geen moeite kost. Veel verenigingen denken daar nog anders over. Ze vrezen voor heel wat aanpassingen. Met de campagne #tismaarda wil Konekt het verenigingsleven doen inzien dat je met een…

MVSLIM.COM

In 2016 richtten Hanan Challouki en Taha Riani de website Mvslim.com op. De site bevat nieuwsberichten – door moslims, voor iedereen – en laat zo wars van al het negatieve nieuws waarmee de islam vaak wordt geassocieerd een andere klok luiden over de nieuwe generatie moslims. De site biedt en frisse, positieve inkijk in de…

PEP!

PEP! is een non-profit organisatie die jongeren uit kansengroepen op de juiste plaats in het onderwijs wil krijgen met de “Positive Education Methodology”. Hiervoor hanteert PEP! 3 complementaire projecten met als doel om kansengroepen te informeren en te inspireren een kwalificatie te halen: 1. Rolmodel beurs Rolmodellen komen samen om jongeren uit kansengroepen nieuwe soorten jobs…

#cleanekleren

Sportkleren worden aan de andere kant van de wereld gemaakt. En dat gebeurt nog veel te vaak onder onmenselijke omstandigheden. Kledingarbeidsters moeten overleven met een hongerloon en werken veel te lange uren in een onveilige omgeving. We gaan er van uit dat onze sportploegen clean zijn. Waarom verwachten we dan niet hetzelfde van onze sportkleren?…

Samen Plannen

Zie je soms door het bos de bomen niet meer? Heb je veel vragen maar kan je de antwoorden niet vinden? Twijfel je over sommige beslissingen? Heb je soms het gevoel dat anderen beslissen in jouw plaats? Heb je wel eens het gevoel er helemaal alleen voor te staan? Sta je open voor het advies…

Tractie

Je wil in actie komen, maar je weet niet hoe? Je bent actief in een buurtcomité, neemt deel aan protesten tegen racisme, probeert burgerbewegingen op te zetten? Tractie, het trainerscollectief van Vredesactie, kan je helpen. Maatschappelijke verandering komt nooit uit het niets. Ze wordt in gang gezet door groepen mensen die ervan overtuigd zijn dat…

Beestig Bezig

Samen met anderen iets bedenken of ontwikkelen. Samen met anderen krachten bundelen en daadwerkelijk iets nieuws in de markt zetten. Doelgroepen en betrokkenen laten meedenken en die input ook echt gebruiken. Dat alles is mogelijk met co-creatie. Het co-creatieplatform Beestig Bezig van Beestig Wijs wil organisaties, ondernemers, doelgroepen en geïnteresseerden samenbrengen om gezamenlijk dienstverlening te ontwikkelen…

Boekerij Herentals

In de jaren zestig was De Boekerij, gevestigd in een buitenwijk van Herentals, dé ontmoetingsplek bij uitstek. De buurvrouwen hielden er om de beurt permanentie, bespraken met lezers het weekend, raadden boeken aan bij de buurtbewoners tussen de lezende schoolkinderen. Na ettelijke jaren verhuisden meer en meer diensten en faciliteiten naar het centrum. De Boekerij…

Commons Lab Antwerpen

Momenteel zijn er in Antwerpen een veelheid aan initiatieven. Vanuit burgers, de samenleving, de overheid, de economische wereld, kennisinstellingen, … Maar er is ook veel verdeeldheid, versnippering. Bovendien krijgt ook niet iedereen toegang tot ‘t stad. Willen we als stad samen ambitieuze doelen voorop stellen en effectief die doelen willen gaan behalen, zullen we moeten…

Eatmosphere

De vzw Eatmosphere doneert voedseloverschotten aan sociale organisaties die kansarmen helpen, en sensibiliseert op verschillende niveaus rond voedselverspilling. Ze recupereren wekelijks 200 kg waarvan 180 kg wordt gedoneerd aan organisaties die kansarmen helpen. Eatmosphere heeft met ‘Mary Pop-in’ ook een eigen restaurantconcept, met een veganistische keuken. Daar nodigen ze een keer per maand een topchef…

Brotherhood Enterprise

Brotherhood Enterprise streeft ernaar om in België de grootste nazorgorganisatie voor ex-gedetineerden te zijn. Middels het bieden van een succesvolle formule aan ex-gedetineerden, trachten zij de vicieuze cirkel van veelvuldig delinquent gedrag te doorbreken. Zij verwelkomen ex-gedetineerden in hun “broederschap” als springplank voor hun verandering. Ze worden opgevangen in een gemeenschap van begrip, verdraagzaamheid en liefde. Brotherhood…

Mundo A

In 2018 zal het gemeenschappelijk kantoren- en vergadercentrum Mundo‑a (project van Ethical Property Europe) openen voor maatschappelijke geëngageerde organisaties op vlak van duurzaamheid, leefmilieu, sociale integratie. Ethical Property Europe telt reeds 4 Mundo-centra: Mundo-b en Mundo-j in Brussel, Mundo-n in Namen, en nu ook Mundo-a (a van Antwerpen). Naast efficiënte kantoor- en vergaderruimtes heeft Mundo-a…

De Voorleesbende

De Voorleesbende bezoekt kleuter -en basisscholen, gepakt en gezakt met een stapel heerlijke boeken, al dan niet met handicap specifieke thema’s. Geen enkele vraag blijft onbeantwoord! Waarom zit je in een rolstoel? Rijd de rolstoel op benzine? Kan je jouw tenen bewegen? En hoe kruip je dan eigenlijk in je bed? Hoe weet je wanneer…

Cohousing CURANT

Cohousing CURANT is een initiatief waarbij stad en OCMW Antwerpen jongeren minstens een jaar laten cohousen onder een dak met een erkende vluchteling of subsidiair beschermde jongere die zonder ouders in België is (tussen de 17 en 22 jaar). Recent zijn ze met een nieuw project gekomen, genaamd ‘BREM 16’, waarbij woningen worden gebouwd voor…

Fosterfiets

Ook al is mobiliteit een basisrecht, toch zijn heel wat mensen vervoersarm. Door gebrek aan eigen vervoer en onvoldoende openbaar vervoer, worden zij uitgesloten op één of meerdere domeinen van het maatschappelijk leven. De werkgroep “Alleman Mobiel” focust op vervoersarmoede in de zoektocht naar werk. Dit fenomeen bekeken zij van dichtbij in de regio Geel…

Burgervuur

Burgervuur van de Wakkere Burger bouwt aan een netwerk van actieve burgers die hun acties en strategieën delen. Zo kunnen ze elkaar inspireren, aanvuren… én elkaar leren kennen. Via dit digitaal platform, maar later ook via tref- en denkmomenten. Wanneer de verkiezingen dichterbij komen, krijgt Burgervuur nog een extra doel. De Wakkere Burger wil bottom-up…

Ons verhaal

Vormingplus Limburg wil mensen en organisaties helpen om hun verhaal te vertellen. Want ieder van ons heeft wel iets te vertellen. Onze verhalen zetten aan tot meer onderling begrip, tot zelfreflectie en tot verandering. Digitale storytelling helpt om mensen echt naar mekaar te laten kijken en te luisteren naar mekaar, los van de sociale verschillen…

De Maekerij

De Maekerij is een goed gelegen, aantrekkelijke en laagdrempelige leer-, maak- en ontmoetingsplaats. Een inspirerende plek waar mensen talenten ontwikkelen en die delen in een netwerk. De Maekerij draagt bij tot gemeenschapsvorming en cultuurcreatie in de superdiverse stad. Femma zet hiermee stappen in sociaal ondernemen. Door De Maekerij op te richten, faciliteren ze dat mensen…

Solidare-IT

Solidare-it! begon met een groep van Brusselse burgers die merkten dat, hoewel ze via sociale media super geconnecteerd zijn, het niet gemakkelijk is voor mensen die hulp nodig hebben om mensen te vinden die zin hebben om te helpen. Ze waren ervan overtuigd dat als ze de uitwisseling van solidariteit makkelijker, meer flexibel en plezanter…

De andere markt

Als je kon kiezen, wat voor werk zou je dan willen doen? En hoe zou je werkplek er uitzien? Waar zou die werkplek liggen? En met wie zou je samenwerken? Het thema ‘werk’ is en blijft brandend actueel – denk maar aan de definitieve sluiting van Ford Genk eind vorig jaar. Net daarom wil het…

Give a day

Give a Day is een platform waar mensen en organisaties elkaar op een betere manier kunnen vinden. Iedereen heeft tijd. Alleen haalt niet iedereen er altijd het maximum uit aan relevante, waardevolle en verrijkende mogelijkheden. Give a Day wil iedereen inspireren om hun tijd te ‘ontverspillen’, want mensen worden gelukkiger van goed bestede tijd in…

over.morgen

Over.morgen wil mensen aan het denken zetten over Aalst op lange termijn. Samen met alle Aalstenaars gaan ze op zoek naar een recept waardoor Aalst in de toekomst beter smaakt dan de lekkerste pudding die je ooit geproefd hebt. www.facebook.com/over.morgen.aalst/

Woning gezocht, buren gevonden

‘Woning gezocht, Buren gevonden’ is een project van Orbit vzw. De organisatie ondersteunt burgers die woningen zoeken voor erkende vluchtelingen. Sinds de start van ‘Woning Gezocht, Buren Gevonden’ hielp Orbit vzw burgers lokale initiatieven opstarten in bijna élke Vlaamse provincie. Deze initiatieven variëren enorm wat betreft de mate van engagement. ORBIT vzw gaat uit van het idee…

Culture­ghem

De 40.000 m2 van Abattoir in Anderlecht ontvangt wekelijks 100.000 mensen tijdens haar verschillende markten. Cultureghem vzw boort het potentieel van deze bruisende ontmoetingsplek aan en werkt zo mee aan een nieuwe creatieve en ondernemende must go zone voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Cultureghem is een antwoord op de acute behoefte van bewoners in Anderlecht…

High Five Ternat

High Five Ternat is een burgerbeweging die Ternattenaren verbindt en aanspoort samen na te denken over de toekomst van Ternat. Tijdens ‘de Woensdagen’ wil High Five Ternat van denken en overleggen naar effectief doen overgaan. Ze stropen de mouwen op om te werken aan het Ternat van morgen. Samen zetten ze projecten in gang en…

Atopia

Hoe zou een ideaal leefbaar Antwerpen er kunnen uitzien? Een leefbaar Antwerpen voor iedereen? Een Antwerpen waar je je buren kent? Een Antwerpen waar je gemakkelijk door reist? Een Antwerpen waar iedereen kansen krijgt, en waar moeite beloond wordt? Een Antwerpen waar iedereen zou willen wonen? Kortom, hoe kan Antwerpen de eerste stad ter wereld…

de Stem van ons Geheugen

De Stem van ons Geheugen – een zangproject van vzw Koor&Stem, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, woon- en zorgcentrum Den Olm en VSPW Mol – ondersteunt zorgorganisaties bij het oprichten van een ‘contactkoor’ voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Samen zingen zorgt opnieuw voor verbinding en raakt aan emoties. Het draagt bij tot de algemene…

TOKO 139

In de Statiestraat in Berchem, het Brooklyn van Antwerpen, ontluikt TOKO 139 als een kleurrijke bloem in een al even bonte buurt. De keuze om een pand te openen in deze straat is niet toevallig. Op amper 1 km Statiestraat vind je Turkse, Vlaamse en Poolse winkels, Afrikaanse en Braziliaanse evangelische kerken, moskeeën, pizzeria’s en…

Potjebuur

Potjebuur is de nieuwe jaarlijkse feestdag waarop we onze buren verwennen met een lekker hapje. Potjebuur valt ieder jaar samen met het Suikerfeest. Eén van de gebruiken die gepaard gaat met het Suikerfeest is het brengen van een lekkere hap naar de buren. Potjebuur is de uitbreiding van een mooi, waardevol en lekker gebaar naar…

Food Act

‘Food Act’ is een voedselhulpnetwerk én een project rond arbeidszorg, georganiseerd vanuit OCMW Kortrijk. Food Act recupereert gezonde voedseloverschotten bij producenten en levert die gratis en rechtstreeks bij voedselhulporganisaties. Het is onaanvaardbaar dat mensen honger lijden of ongezond eten omdat ze het niet kunnen betalen. Bruikbaar voedsel zomaar weggooien, is dat ook. ‘Food Act’ vult…

De Standaert­site

Eind 2013 kocht de stad Gent de terreinen van de voormalige doe-het-zelf-zaak Standaert. In het dichtbebouwde Ledeberg biedt de site een unieke kans om een nieuwe ontmoetingsplek te zijn voor alle buurtbewoners. In afwachting van de definitieve inrichting van de Standaertsite, ging een groep bewoners alvast aan de slag: Ledeberg Doet het Zelf verenigt Ledebergenaren en Ledebergse organisaties…

Sint-Pieters deelt

Buurtwerk Sint-Pieters, OCMW Brugge, Vormingplus Regio Brugge, Letskring Brugge, Sint-Vincentius Sint-Pieters, Davidfonds Sint-Pieters, bewonerswerking ’t Meulentje en vele losse wijkbewoners slaan de handen in elkaar voor een gedragen én gecoördineerd deelproject. Met het project Sint-Pieters Deelt willen zij het delen van goederen en diensten tussen inwoners van de Brugse deelgemeente Sint-Pieters stimuleren. Zij hopen dat,…

Rising You(th)

In Vlaanderen is 1 op 5 jongere met een migratie-achtergrond werkloos. In Brussel ligt dat cijfer nóg hoger. De Nationale Bank voorspelt dat tegen 2020 2 op 3 vluchtelingen werkloos zal zijn. De anderen zijn mogelijks niet veel beter af: of word jij blij van een job in een industriële grootkeuken? Rising You[th] wil jonge…

Dampoort knapt op!

Veel Vlamingen zitten vast in een kwalitatief slechte woning, maar hebben geen budget om die te renoveren. Een opmerkelijk Gents initiatief helpt mensen hun woning in de Dampoortwijk op te knappen, zonder hen uit de wijk te verjagen. Door gebrek aan degelijke, betaalbare private en sociale woningen, blijven voor veel families uit lage inkomensgroepen alleen…

Konekt – Let’s Co

Beeld je in: je bent 12 en je krijgt te horen dat je nooit zal kunnen werken. Dit is het verhaal van honderden jongeren met een verstandelijke beperking in Vlaanderen. Hun handicap bepaalt dat hun leven er anders uitziet, met helaas weinig uitdaging of leerkansen. Let’s Co, een project van Konekt, gelooft dat deze jongeren…

Filet Divers

Armoede is een onrecht. Het veroorzaakt sociale uitsluiting en heeft gevolgen voor werk, gezondheid, onderwijs, huisvesting en vrije tijd. Op lange termijn veroorzaakt het een kloof met de maatschappij die door individu of gezin niet langer overbrugbaar is. Het doet mensen zich vereenzelvigen met hun probleem. Het verhindert hen om de positieve aspecten van het…

Collectief Goed

In Vlaanderen leven 180.000 kinderen in armoede. Zij wonen vaak in slechte, te dure private huurwoningen. Alleen kunnen zij dit niet veranderen. Er zijn te weinig sociale woningen en kopen is geen optie. Veertien gezinnen legden zich hier niet bij neer. Ze zochten alternatieven en richtten samen met drie sociale partners (Samenlevingsopbouw, Dienstenthuis, CAW Antwerpen en De…

Plan A

Plan A is een Antwerpse burgerplatform dat het komende jaar ideeën van burgers zal verzamelen om ze te bundelen in een pact. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal dit pact dienst doen als een alternatief bestuursakkoord van onderuit: een pact met en voor elkaar, als een gedeelde agenda van al wie van…

Gangmakers

Gangmakers zijn… … doeners die graag de handen uit de mouwen steken. … echte probleemoplossers gezegend met een talent. … enthousiaste teamspelers met humor. …. mensen die graag hun steentje bijdragen aan een betere wereld. Gangmakers bedenken zotte, grappige, inspirerende acties en laten ze los op de Limburgse openbare ruimte. Ze zetten voorbijgangers aan het…

Muide Meulestede Morgen

Bewoners van de Gentse wijk Muide-Meulestede wachten niet op plannen van de overheid. Ze pakken samen met stad Gent hun wijk aan. In 2014 klopten bewoners aan bij de stad om antwoorden te zoeken op verschillende uitdagingen in de wijk. Bewoners, buurtorganisaties en stadsdiensten werkten in een traject met allerlei workshops en infomomenten aan een…

Refu Interim: zottigheid als hefboom voor integratie

cirQ heeft een traditie in sociaal-cultureel werk, en dat sinds 2006. Als productiehuis maken ze acts met een absurde inslag, die meestal vertrekken uit de volkscultuur en een sociaal engagement als doel hebben. Met Refu Interim richtten ze een ‘interimbureau’ op, dat asielzoekers en erkende vluchtelingen die in België verblijven aan het werk helpt als…

De Haarkar

De Haarkar is een mobiel en sociaal kapsalon waar rijk betaalt voor arm. Bezielster Peggy Jonckheere werkt met 3 categorieën. ‘100% klanten’ zijn financieel gezonde klanten die iets meer zoeken dan enkel een knipbeurt en ook hun steentje willen bijdragen. De ‘50% klanten’ zijn klanten die in een financieel moeilijke situatie zitten en voor een…

Droom je buurt

Curieus daagt je uit om je buurt te dromen. Met Droom je buurt wil Curieus mensen, straten, wijken, buurten, groepen, verenigingen, … uitdagen om verbeterplekjes in hun omgeving aan te kaarten en vooral… zélf aan te pakken. Ontbreekt er wat kleur in jouw straat of snakt jouw wijk naar wat groen? Lopen jouw buren elkaar…

De Tuin der lusten

In 2012 ontstond het sociaal- artistiek project ‘De Tuin der Lusten’ uit de samenwerking van tal van sociale en artistieke spelers in Roeselare. Na 5 jaar ervaring heeft het project zich verankerd als participatieve kunstpraktijk in cultuurcentrum de Spil.

Pretloket

Mensen in armoede ondervinden vele drempels vooraleer zij toekomen aan hun recht op cultuur. Aan sommige drempels kunnen zij zelf werken. Bijvoorbeeld met de hulp van de ervaringsdeskundigen van Recht-Op vzw. In Deurne en Antwerpen Noord organiseert Recht-Op maandelijks pretloketten. Dit zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken voor mensen uit maatschappelijk kwetsbare groepen. Doel van het pretloket is om samen…

Twee (t)huizen, één gids

Met het project ‘Twee (t)huizen, één gids’ werden 8 ‘interculturele’ gidsen klaargestoomd door FMDO om jou te vergasten op een unieke wandeling. Alle gidsen binnen het project ‘Twee (t)huizen, één gids’ zijn mensen met een migratieachtergrond die kleine groepen op sleeptouw nemen door Antwerpen, Brussel of Oostende. Niet zozeer om het verhaal van de stad te…

Jongeren­brigade BZN

De Jongerenbrigade van Bond zonder Naam bestaat uit geëngageerde vrijwilligers boordevol goede ideeën, met maar één doel voor ogen: hoop verspreiden en échte dialoog aanmoedigen tussen mensen. Ze inspireren de samenleving met hun vinnige acties. Wees vooral NIET op je hoede voor hun initiatieven, want ze inspireren tot positieve actie. Prachtige verrassingsprojecties op grote gebouwen,…

Lieve zusjes stoere broers

Lieve Zusjes, Stoere Broers experimenteert in de publieke ruimte, en dat altijd met de cargofiets. ‘Spontane’ bijéénkomsten op minder spontane plaatsen. Ongekende hoekjes in fijne parken … reclaimed nature, wastelands … pop-up schommels, vliegers, tollen, tunes … De rest is aan jullie! Afkomen, amuseren & doorvertellen … www.lzsb.be

Bolwerk

Bolwerk is een plek op het kruispunt van jongeren, ondernemen en kunst. Ontmoeting, creatie en verwondering staan centraal. Bolwerk werkt verbindend: het artistieke en het sociale, jeugdwerk en onderwijs vloeien naadloos in elkaar over. A.A.P. (Atypisch Atelier Publiek) is Bolwerks uitvalsbasis en bestaat uit een maakplek en een publieksplek. In de maakplek bedenkt, ontwerpt en…

Zinneke

Zinneke is een project dat ruimte creëert voor ontmoetingen, samenwerking en creativiteit. Het bevordert de artistieke en sociale dynamiek tussen bewoners, verenigingen, scholen en artiesten uit verschillende wijken in Brussel en daarbuiten. Heel wat artistieke projecten ontspruiten uit ideeën, voorstellen of de verbeelding van deelnemers aan ateliers. De ateliers zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen die elkaar…

Echo’s uit de wijk

Echo’s uit de wijk is een sociaal-artistiek project in de Dampoortwijk met trajecten voor buurtbewoners. Aan de hand van fotografie gaan bewoners op verkenning in hun wijk, op zoek naar beelden en ontmoeting. Het resultaat van deze trajecten – foto’s van en door buurtbewoners – wordt (als een puzzel van A3-kopies) op leegstaande panden/verlaten ramen geplakt….

CineMaxi­miliaan

Cinemaximiliaan is een pop-upcinema voor en door mensen op de vlucht. Het project werd op initiatief van Gwendolyn Lootens en Gawan Fagard opgericht naar aanleiding van de vluchtelingencrisis in 2015. De naam verwijst naar het Maximiliaanpark in de Brusselse Noordwijk waar op dat moment meer dan duizend mensen verbleven in afwachting van registratie bij de…

Wijkaca­demie Molen­beek

Op 1 oktober 2016 werd de ‘Wijkacademie’ gelanceerd, een initiatief voor en door burgers. Een netwerk van mensen die wonen, werken en/of leven in Oud-Molenbeek. De wijkacademie is een plek waar bewoners uitgenodigd worden om met elkaar in gesprek te gaan, van elkaar te leren en allianties aan te gaan met scholen en organisaties uit…

Café Combinne

Anderstaligen vinden het vaak moeilijk om naast (of na) hun taallessen Nederlands te oefenen. Daarom is er Café Combinne. Dit intercultureel praatcafé brengt Nederlandstaligen en anderstaligen samen. Het is een ontmoetingsplaats waar je elkaar beter leert kennen, in een gezellige informele sfeer. Het is dus niet de bedoeling dat er les wordt gegeven. Er wordt…

Hallo politici

Stel jij je af en toe ook vragen bij wat er in ‘de politiek’ gebeurt? En heb je altijd al die vragen face-to-face willen stellen aan een politicus? Om dat mogelijk te maken, bouwden De Wakkere Burger, Europahuis Ryckevelde en Treecompany in mei 2015 het online burgerplatform ‘Hallo politici’. Op dit open platform kan iedereen…

Merhaba

Merhaba zet zich in voor het welzijn, de emancipatie, de maatschappelijke participatie en acceptatie van LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning en Intersex) uit etnisch-culturele minderheden. Merhaba doet dit door zowel de allochtone als de autochtone gemeenschappen en diensten te informeren en te sensibiliseren over de thematiek. Tegelijk draagt de beweging bij tot de interculturalisering…

De leerhuizen van Motief

Het zijn snelle tijden waarin we leven. Tegelijk blijven bij heel wat mensen de grote trage vragen sluimeren: hoe leven in tijden van crisis en onzekerheid? Hoe gaan we om met hebzucht en kwetsbaarheid? Wat is de zin van lijden en onrecht? Voor zulke kwesties krijgen de deelnemers aan de Leerhuizen van Motief de tijd-…

Waerbeke: stilte werkt

Depressie, burn-out, overmedicalisering, zelfdoding… de kranten staan er elke dag vol van. Waerbeke is ervan overtuigd dat er te weinig maatschappelijke energie, aandacht en waardering is voor de innerlijke cultuur van mensen. Het vinden van een nieuwe balans, een evenwicht tussen de fast lane en de slow lane, is nodig. De beweging ontstond in 2001…

Werken aan leiderschap

Termen zoals ‘voorzitter’, ‘bestuurder’ of  ‘vrijwilligerswerk’ hebben niet voor iedereen en in alle culturen (eenzelfde) betekenis. Die vaststelling is belangrijker dan het misschien op het eerste zicht lijkt. Het Internationaal Comité (IC) is een multiculturele federatie van meer dan 300 etnisch –culturele zelforganisaties en gemeenschappen. Ieder van die lidverenigingen kent een unieke samenstelling qua nationaliteit,…

Antwerpen aan ‘t Woord

Antwerpen aan ‘t Woord is een organisatie die participatie en lokale democratie binnen de stad wil aanmoedigen. De vzw is in de eerste plaats een lerend netwerk dat zowel politiek, administratie, bewoners en middenveldorganisaties samenbrengt om samen aan “‘t stad” te bouwen. Want om een betere stad te verwezenlijken, zijn  participatie en samenwerking broodnodige ingrediënten. Iedere mening telt en…

Planidoo

Bij het organiseren van een activiteit in de straat, buurt, gemeente of stad komt heel wat kijken. Met Planidoo biedt vtbKultuur ondersteuning en advies aan zowel ervaren organisatoren als mensen die nog nooit een activiteit op poten hebben gezet. Zodat mensen blijven samenwerken aan leuke initiatieven en een activiteit organiseren voor iedereen een haalbare kaart…

De stuyverij

De stuyverij uit Kortrijk wil mensen inspireren om een nieuwe kijk te hebben op onze levens en de samenleving. Jong en oud, samen inspireren ze elkaar om het anders en beter te maken. Via het co-werklab en het kook-werklab (om de twee weken op maandagavond) brengen we mensen samen die nood hebben aan verbinding, sociale…

Theateraca­demie Pasform

Iedereen wil erbij horen in de maatschappij. Theater Tievo van Pasform biedt mensen met een verstandelijke beperking de kans hun uitdagingen, dromen en beleving te tonen en te delen met ‘het grote publiek’. Respect voor en geloof in alle spelers vormt de basis van dit theater-vormingswerk. Tegelijkertijd daagt het de acteurs uit nieuwe vaardigheden en…

De kast

In de kleuterschool van Heverlee staat een kast met een gordijntje voor. Ouders en leerkrachten kunnen er voeding achterlaten voor gezinnen van kleuters die het financieel moeilijk hebben. Het project, dat de ‘De Kast’ werd gedoopt, ontstond drie jaar geleden na de uitzending van de Panorama-reportage over armoede in Vlaanderen. De boodschap was schokkend: 1…

Sociale Innovatie­Fabriek

De Sociale InnovatieFabriek promoot, begeleidt en ondersteunt sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ten voordele van maatschappelijke uitdagingen. In haar werking vertrekt de Fabriek van drie basiswaarden: aandacht voor gedeelde meerwaarde, een focus op sociale transformatie en impactgedrevenheid. De Sociale InnovatieFabriek werkt voor iedereen die sociaal wil ondernemen of innoveren. In Vlaanderen zijn er heel wat groepen die traditioneel sterk inzetten…

Opgewek­Tienen

OpgewekTienen is een open en onafhankelijke burgerbeweging die samenhorigheid en actief burgerschap wil stimuleren en versterken met de bedoeling leven en wonen in de stad Tienen zo aangenaam, sociaal en duurzaam mogelijk te maken. Ze richten zich op de organisatie van activiteiten die ontmoetingen tussen Tienenaars stimuleren, initiatieven die zorgen voor meer kwaliteitsvolle publieke ruimten, met bijzondere aandacht…

Samenhuizen

Elk zijn eigen huis? Wonen kan ook anders. De organisatie ‘Samenhuizen’ wil aantonen hoe wonen onder één dak mensen dichter bij elkaar kan brengen en tegelijkertijd een goedkoop, ecologisch en sociaal antwoord kan bieden op heel wat hedendaagse uitdagingen. Samenhuizen schept en versterkt het gemeenschapsgevoel en dat werkt inspirerend voor alle betrokkenen. Bewoners, afkomstig uit…

De Sociale Kruideniers

De Sociale Kruidenier staat voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het financieel moeilijk heeft. Wie onvoldoende inkomen heeft om in zijn basisbehoeften te voorzien, rest weinig keuze. Naast de steun van het OCMW, kunnen financieel zwakkeren terugvallen op de bedeling van voedselpakketten. Daarbij moeten ze natuurlijk tevreden zijn met wat de samensteller…

Hart boven hard

‘Hart boven hard’ startte op in augustus 2014, na de eerste gelekte besparingsplannen van de nieuwe Vlaamse regering Bourgeois I. Op initiatief van cultuurjournalist Wouter Hillaert en uitgever Hugo Franssen kwamen burgers en vertegenwoordigers uit allerlei sectoren samen om een gezamenlijk antwoord te bespreken. En de burgerbeweging blijft groeien en mensen en organisaties samenbrengen die…