Filet Divers

Armoede is een onrecht. Het veroorzaakt sociale uitsluiting en heeft gevolgen voor werk, gezondheid, onderwijs, huisvesting en vrije tijd. Op lange termijn veroorzaakt het een kloof met de maatschappij die door individu of gezin niet langer overbrugbaar is. Het doet mensen zich vereenzelvigen met hun probleem. Het verhindert hen om de positieve aspecten van het leven te ervaren, met nefaste gevolgen voor het zelfwaardegevoel.

Filet Divers is een door Bond zonder Naam ondersteunde, erkende vereniging waarin armen het woord nemen. Filet Divers is ook een verbindend en versterkend kansencentrum en een sociale kruidenier.

  • Filet Divers creëert een kansrijke omgeving waarin talenten en kwaliteiten ontkiemen.
  • Filet Divers focust op activiteiten die het doelpubliek energie geven. Zo ontwikkelen ze kracht om moeilijkheden zelf te overwinnen.
  • Filet Divers countert het lage zelfbeeld via verbindende activiteiten, focus op succeservaringen en vergroting van het sociaal netwerk.
  • Filet Divers brengt kansarmen en de maatschappij via openheid, dialoog en samenspraak tot een sterkere wederzijdse betrokkenheid.
  • Filet Divers werkt via innovatieve projecten en vrijwilligerswerking aan sensibilisering naar de politiek toe, met het oog op structurele verandering.

Een ruilmuur, een sociale kruidenier, … maak kennis met de verschillende projecten van Filet Divers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *