Wooncoop

Wooncoop ziet wonen als een recht, niet als een financieel product. Met coöperatief wonen als woonmodel, naast huren en kopen, geeft Wooncoop (potentiële) bewoners de mogelijkheid om eigenaarschap te combineren met de voordelen van huren. Als bewoner ben je medeaandeelhouder van de coöperatie. Hierdoor heb je de mogelijkheid om door het wonen kapitaal op te…

LAMA

Veel complexe mobiliteitsproblemen zijn moeilijk alleen van bovenaf op te lossen. Het is essentieel om de gebruikers van de openbare ruimte te betrekken bij het zoeken naar oplossingen. LaMA promoot co-creatie met burgers, een andere manier om mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Zij beschikken immers over informatie die beleidsmakers en experts vaak over het hoofd zien….

Ons buurtpunt

De bakker, de slager, de kleine buurtwinkel, het dorpscafé. Tot voor kort had je het vaak allemaal ‘onder de kerktoren’. Meer en meer verdwijnen deze lokale zaken en ontmoetingsplaatsen. Inwoners buiten de stadskernen zijn voor zowat alles aangewezen op de auto. De oprichting van een buurtpunt is een manier om voorzieningen, diensten en ontmoetingsplaatsen samen te brengen, dichtbij de bewoners. Het…

Cityspark

Fien Sambaer en An Claeys geloven in de kracht van mensen en willen alle stadsbewoners met hun unieke talenten een plek geven als het kloppend hart van een stad op mensenmaat. Daarom richtten ze vorig jaar Cityspark op. De missie van An en Fien? Mensen, organisaties en lokale besturen mobiliseren en verbinden in hun engagement…

Duscan

Duscan voert gratis duurzaamheidsscans uit bij particulieren. Tijdens zo’n scan krijg je onafhankelijk advies over energie, voeding, water, reizen, dagelijks vervoer, koopgedrag, tuinieren … De focus: ingrepen die goed zijn voor het milieu. En die in sommige gevallen ook geld uitsparen of beter zijn voor de gezondheid. Het doel van Duscan? Iedereen in België een…

AvD

Artsen voor Duurzaamheid is een beweging van hulpverleners werkzaam in de gezondheidszorg die vanuit een gemeenschappelijke bezorgdheid voor de gezondheid van de aarde en haar bewoners bewust en respectvol gedrag wil bevorderen met als doel een duurzame én gezonde samenleving. Alle leven op deze aarde is met elkaar verbonden in één grote samenhang. Handelen zonder…

Pale Blue Crew

Onlangs kregen we het nieuws van de VN dat we nog 12 jaar hebben om ‘het ergste’ te voorkomen. Als vader van twee zonen begon kunstenaar Marc Kockelkorn na te denken over wat hij nog zou kunnen doen. Zo ontstond het idee om een branding te maken voor de aarde, als tool om mensen ervan bewust…

Climate Express

Climate Express is een enthousiaste en groeiende groep vrijwilligers. Politiek ongebonden streven ze naar een daadkrachtige en solidaire aanpak van het klimaatprobleem. Nu wereldleiders zich geëngageerd hebben in het Akkoord van Parijs, zet Climate Express druk op de Belgische regeringen om de daad bij het woord te voegen: ga voor een echt ambitieus en rechtvaardig…

GreenKit

Baby op komst? Natuurlijk wil je nu een veilig nestje bouwen voor je baby. Met gezonde verzorgingsproducten, veilig speelgoed, hippe kleertjes en meubeltjes zonder schadelijke stoffen. GreenKit maakt je zoektocht opvallend korter want je vindt er álles over die producten. De gratis ontdekkingsdoos zit vol stalen van duurzame producten voor baby en moeder. greenkit.be

Leefstraten in Gent

Een Leefstraat is een straat die tijdelijk autoluw of autoloos gemaakt wordt en een nieuwe invulling krijgt. Buurtbewoners kunnen de straat herinrichten als woon- en leefruimte waar zowel spontane als georganiseerde activiteiten plaatsvinden. Zo ontstaat meer ruimte voor ontmoeting, ontspanning en spelen. Elke straat- en buurtbewoner kan deelnemen of genieten van de Leefstraat. Een Leefstraat wordt…

KringKruidenier De Cirkel

KringKruidenier De Cirkel is een sociale kruidenier waar mensen die een toeleiding hebben via de Sociale Dienst van hun OCMW aan korting kunnen kopen. Twee keer per maand deelt de KringKruidenier gratis voedselpakketten uit aan mensen die het financieel het moeilijkst hebben. Maar de KringKruidenier staat ook open voor buurtbewoners en andere solidaire klanten. De…

Gent Fair Trade

Eerlijke voeding, ethische kleding, conflictvrije juwelen … Waar let jij op als je nieuwe dingen koopt? Op gentfairtrade.be vind je adresjes en artikels over duurzaam leven, ethisch winkelen en duurzame kleding, voeding en ICT met een focus op Gent. Gent Fair Trade brengt alle duurzame ondernemers in kaart én organiseert evenementen om alternatieven te promoten,…

BXLRefugees

Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen beoogt concrete solidariteit met alle migranten. Deze burgerbeweging stelt het huidige Belgische en Europese beleid aan de kaak en wil het bestrijden. Iedereen heeft recht op een waardig leven. Het Burgerplatform ontstond in 2015 in Brussel als reactie op de 1000 plaatsen in open opvangcentra die voormalig staatssecretaris…

Voedsel Anders

De Voedsel Anders-beweging streeft naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen met een verantwoord beheer van bodems, landschap, planten, dieren en water. Ze werken aan voedsel- en landbouwsystemen waarbinnen boeren en burgers meer zeggenschap hebben. Het doel: eerlijke, kostendekkende prijzen voor de boer in alle delen van de wereld en genoeg én gezond voedsel voor…

DoucheFLUX

DoucheFLUX bevordert de herintegratie van mensen in bestaansonzekerheid, dakloos of niet, met of zonder papieren, van hier of van elders, dankzij een brede dienstverlening en activiteiten, en de mogelijkheid aan te sluiten bij het vrijwilligersteam. De organisatie wil mensen waardigheid, energie en zelfvertrouwen geven, om grote en kleine stappen te zetten in het leven, de straat te verlaten…

#tismaarda

Iedereen heeft het recht om 100% deel uit te maken van het verenigingsleven. Mensen met een beperking vinden vaak geen ingang. Terwijl het eigenlijk echt geen moeite kost. Veel verenigingen denken daar nog anders over. Ze vrezen voor heel wat aanpassingen. Met de campagne #tismaarda wil Konekt het verenigingsleven doen inzien dat je met een…

#SheDIDIT

Met #SheDIDIT willen Markant vzw, Muslinked en Arteveldehogeschool vrouwelijke rolmodellen met een migratie-achtergrond zichtbaar maken. De initiatiefnemers focussen op sterke vrouwen die hun droom hebben waargemaakt dankzij hun ondernemende skills. Het gaat om vrouwen met roots buiten België die hun ambitie, wilskracht en moed kunnen laten afstralen op zowel meisjes met een migratieachtergrond (17-23 jaar)…

MVSLIM.COM

In 2016 richtten Hanan Challouki en Taha Riani de website Mvslim.com op. De site bevat nieuwsberichten – door moslims, voor iedereen – en laat zo wars van al het negatieve nieuws waarmee de islam vaak wordt geassocieerd een andere klok luiden over de nieuwe generatie moslims. De site biedt en frisse, positieve inkijk in de…

PEP!

PEP! is een non-profit organisatie die jongeren uit kansengroepen op de juiste plaats in het onderwijs wil krijgen met de “Positive Education Methodology”. Hiervoor hanteert PEP! 3 complementaire projecten met als doel om kansengroepen te informeren en te inspireren een kwalificatie te halen: 1. Rolmodel beurs Rolmodellen komen samen om jongeren uit kansengroepen nieuwe soorten jobs…

#cleanekleren

Sportkleren worden aan de andere kant van de wereld gemaakt. En dat gebeurt nog veel te vaak onder onmenselijke omstandigheden. Kledingarbeidsters moeten overleven met een hongerloon en werken veel te lange uren in een onveilige omgeving. We gaan er van uit dat onze sportploegen clean zijn. Waarom verwachten we dan niet hetzelfde van onze sportkleren?…

‘t Dak van Pakt

‘t Dakt van Pakt is een hotspot én hutsepot van ondernemers en stadslandbouwers die het hart van Antwerpen voeden met creativiteit en culinaire experimenten. Als dakboer kan je samen het hele seizoen lang tuinieren, genieten, beleven & experimenteren op de grootste daktuin van Antwerpen … onder de professionele begeleiding van boer Bram & Sjarel. Dakboeren…

Samen Plannen

Zie je soms door het bos de bomen niet meer? Heb je veel vragen maar kan je de antwoorden niet vinden? Twijfel je over sommige beslissingen? Heb je soms het gevoel dat anderen beslissen in jouw plaats? Heb je wel eens het gevoel er helemaal alleen voor te staan? Sta je open voor het advies…

De Leentuinvrienden

Tijdens een vergadering van ATD Vierde Wereld Willebroek over het thema duurzaamheid werd vermeld dat verschillende tuinen in de buurt van de sociale woonwijk er verwaarloosd bij lagen, met sluikstorten als gevolg. Vaak komt dit doordat mensen die er wonen hun eigen tuin niet kunnen bewerken. Daarnaast zijn er een heel aantal mensen uit de…

Zero Plastic Rivers

Zero Plastic Rivers is een groeiend team van mensen en organisaties die samenwerken met één concreet doel: het drastisch verminderen van de plasticvervuiling in rivieren. In eerste instantie richten ze zich op één rivier, nl. de Schelde, en één soort plasticvervuiling, nl. macroplastics. Zo snel als ze kunnen, zullen ze ook werken op andere rivieren…

Tractie

Je wil in actie komen, maar je weet niet hoe? Je bent actief in een buurtcomité, neemt deel aan protesten tegen racisme, probeert burgerbewegingen op te zetten? Tractie, het trainerscollectief van Vredesactie, kan je helpen. Maatschappelijke verandering komt nooit uit het niets. Ze wordt in gang gezet door groepen mensen die ervan overtuigd zijn dat…

The empty shop

Giving is not just about making a donation. It is about making a difference. The Empty Shop is een winkel met lege kasten en kale paspoppen, die we vullen met jouw kledinggiften. We starten elke ochtend met een lege winkel, en toveren hem elke dag opnieuw om tot de mooiste kledingboetiek. The Empty Shop werd…

Beestig Bezig

Samen met anderen iets bedenken of ontwikkelen. Samen met anderen krachten bundelen en daadwerkelijk iets nieuws in de markt zetten. Doelgroepen en betrokkenen laten meedenken en die input ook echt gebruiken. Dat alles is mogelijk met co-creatie. Het co-creatieplatform Beestig Bezig van Beestig Wijs wil organisaties, ondernemers, doelgroepen en geïnteresseerden samenbrengen om gezamenlijk dienstverlening te ontwikkelen…

Boekerij Herentals

In de jaren zestig was De Boekerij, gevestigd in een buitenwijk van Herentals, dé ontmoetingsplek bij uitstek. De buurvrouwen hielden er om de beurt permanentie, bespraken met lezers het weekend, raadden boeken aan bij de buurtbewoners tussen de lezende schoolkinderen. Na ettelijke jaren verhuisden meer en meer diensten en faciliteiten naar het centrum. De Boekerij…

Opensource.brussels

Het Brussels Gewest kreunt onder hitte en droogte. Inwoners, organisaties, bedrijven en (lokale) overheden gebruiken dagelijks duizenden liters drinkwater om planten te besproeien en de (openbare) ruimte netjes te houden. Tegelijkertijd worden door bronbemaling op bouwwerven in de stad duizenden liters grondwater opgepompt en meteen weer geloosd in de riolering. We kunnen samen de verspilling…

Commons Lab Antwerpen

Momenteel zijn er in Antwerpen een veelheid aan initiatieven. Vanuit burgers, de samenleving, de overheid, de economische wereld, kennisinstellingen, … Maar er is ook veel verdeeldheid, versnippering. Bovendien krijgt ook niet iedereen toegang tot ‘t stad. Willen we als stad samen ambitieuze doelen voorop stellen en effectief die doelen willen gaan behalen, zullen we moeten…

ADEM

Elke dag fietsen van en naar je werk, of samen met je kinderen naar school … maar hoe zit het met dat fijnstof dat we dan inademen? Dankzij Timelab en haar community kan je het zelf meten met een zelfgebouwd meettoestel en zo bijdragen aan een ruimer onderzoek. Timelab, het Gentse stadslabo voor nieuwe samenwerkingsmodellen,…

Eatmosphere

De vzw Eatmosphere doneert voedseloverschotten aan sociale organisaties die kansarmen helpen, en sensibiliseert op verschillende niveaus rond voedselverspilling. Ze recupereren wekelijks 200 kg waarvan 180 kg wordt gedoneerd aan organisaties die kansarmen helpen. Eatmosphere heeft met ‘Mary Pop-in’ ook een eigen restaurantconcept, met een veganistische keuken. Daar nodigen ze een keer per maand een topchef…

Brotherhood Enterprise

Brotherhood Enterprise streeft ernaar om in België de grootste nazorgorganisatie voor ex-gedetineerden te zijn. Middels het bieden van een succesvolle formule aan ex-gedetineerden, trachten zij de vicieuze cirkel van veelvuldig delinquent gedrag te doorbreken. Zij verwelkomen ex-gedetineerden in hun “broederschap” als springplank voor hun verandering. Ze worden opgevangen in een gemeenschap van begrip, verdraagzaamheid en liefde. Brotherhood…

Mundo A

In 2018 zal het gemeenschappelijk kantoren- en vergadercentrum Mundo‑a (project van Ethical Property Europe) openen voor maatschappelijke geëngageerde organisaties op vlak van duurzaamheid, leefmilieu, sociale integratie. Ethical Property Europe telt reeds 4 Mundo-centra: Mundo-b en Mundo-j in Brussel, Mundo-n in Namen, en nu ook Mundo-a (a van Antwerpen). Naast efficiënte kantoor- en vergaderruimtes heeft Mundo-a…

Maakbaar Leuven

Leuven heeft kennis, creativiteit en goesting om voorop te lopen met de creatie van een deelplatform voor een toekomstgerichte hersteleconomie. Het Repairplatform ‘MAAKBAAR LEUVEN’ ondersteunt een beweging van burgers die het slim herstellen van kapotte spullen als een bijdrage zien tot een slimme en circulaire stad. De organisaties, bedrijven en individuen die het Charter van MAAKBAAR…

Filter-Café-Filtré

Onze steden, onze regio, ons land moeten leefbaar en gezond worden. Daarvoor moet het autoverkeer worden teruggedrongen ten voordele van het openbaar vervoer en het voetganger-en fietsverkeer. Het besef dat de mobiliteit anders en globaal moet worden aangepakt moet zijn ingang vinden bij de beleidsmakers. De goede voorbeelden in andere landen zijn talrijk (Amsterdam, Kopenhagen,…

Food Lab Brugge

Brugge is een eetbare stad, met aandacht voor lokale (biologische) productie waar niets verloren gaat. Een regionaal netwerk van ondernemers, publieke actoren en verenigingen streeft continu naar een meer duurzaam voedselsysteem voor zijn burgers en zijn bezoekers. Het Food Lab is een aanjager van initiatieven en samenwerking rond duurzame voeding(systeem). Het werkt verbindend tussen beleid,…

De Voorleesbende

De Voorleesbende bezoekt kleuter -en basisscholen, gepakt en gezakt met een stapel heerlijke boeken, al dan niet met handicap specifieke thema’s. Geen enkele vraag blijft onbeantwoord! Waarom zit je in een rolstoel? Rijd de rolstoel op benzine? Kan je jouw tenen bewegen? En hoe kruip je dan eigenlijk in je bed? Hoe weet je wanneer…

Transitie Vaartland

Burgers worden wakker, overal doen mensen dingen voor de toekomst. Onze afhankelijkheid van olie, kolen en gas is niet meer van deze tijd. Er zit afval genoeg in onze grond, ons water en onze lucht. Ook wij Vaartlanders, van groot-Willebroek, willen beweging. We bereiden ons voor op morgen. Dat lukt niet altijd van de eerste…

Cohousing CURANT

Cohousing CURANT is een initiatief waarbij stad en OCMW Antwerpen jongeren minstens een jaar laten cohousen onder een dak met een erkende vluchteling of subsidiair beschermde jongere die zonder ouders in België is (tussen de 17 en 22 jaar). Recent zijn ze met een nieuw project gekomen, genaamd ‘BREM 16’, waarbij woningen worden gebouwd voor…

Fosterfiets

Ook al is mobiliteit een basisrecht, toch zijn heel wat mensen vervoersarm. Door gebrek aan eigen vervoer en onvoldoende openbaar vervoer, worden zij uitgesloten op één of meerdere domeinen van het maatschappelijk leven. De werkgroep “Alleman Mobiel” focust op vervoersarmoede in de zoektocht naar werk. Dit fenomeen bekeken zij van dichtbij in de regio Geel…

Zomer Zonder Vliegen

Het steeds toenemende vliegverkeer zorgt voor een enorme druk op het klimaat door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. We reizen steeds meer en steeds verder per vliegtuig en één enkele vliegreis kan al onze inspanningen om onze persoonlijke CO2-uitstoot te verkleinen in één klap teniet doen. Het klimaatakkoord van Parijs (2015) legde de bovengrens…

Betonstop voor Diest

Het burgerinitiatief Betonstop voor Diest roept op om in Diest de “betonstop” vervroegd in de praktijk te brengen. Op die manier hopen ze het groene en landelijke karakter van de deelgemeenten te behouden en de kerngebieden te versterken. Kortom, van grijs naar groen in de deelgemeenten, en dat rond een klimaatrobuuste stad. Natuur en open…

Woensdag Fietsdag

Woensdag Fietsdag is een initiatief van Cera en KBC, met medewerking van Mobiel 21, VAB en vele andere trappende partners. Het is een actieplatform om Vlaanderen aan het fietsen te krijgen, dit jaar met de focus op het woon-werkverkeer. Het doel? Heel Vlaanderen minstens één dag per week naar het werk te laten pedaleren. Om…

Burgervuur

Burgervuur van de Wakkere Burger bouwt aan een netwerk van actieve burgers die hun acties en strategieën delen. Zo kunnen ze elkaar inspireren, aanvuren… én elkaar leren kennen. Via dit digitaal platform, maar later ook via tref- en denkmomenten. Wanneer de verkiezingen dichterbij komen, krijgt Burgervuur nog een extra doel. De Wakkere Burger wil bottom-up…

De Deelfabriek

Heb je een boor nodig voor één weekend? Heb je kleren die je wil ruilen? Of wil je graag op een leuke en goedkope manier je fiets herstellen? Het kan allemaal in De Deelfabriek. Nieuwe vormen van economie zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook in Kortrijk hebben burgers de afgelopen jaren…

Ons verhaal

Vormingplus Limburg wil mensen en organisaties helpen om hun verhaal te vertellen. Want ieder van ons heeft wel iets te vertellen. Onze verhalen zetten aan tot meer onderling begrip, tot zelfreflectie en tot verandering. Digitale storytelling helpt om mensen echt naar mekaar te laten kijken en te luisteren naar mekaar, los van de sociale verschillen…

De Maekerij

De Maekerij is een goed gelegen, aantrekkelijke en laagdrempelige leer-, maak- en ontmoetingsplaats. Een inspirerende plek waar mensen talenten ontwikkelen en die delen in een netwerk. De Maekerij draagt bij tot gemeenschapsvorming en cultuurcreatie in de superdiverse stad. Femma zet hiermee stappen in sociaal ondernemen. Door De Maekerij op te richten, faciliteren ze dat mensen…

Restjes­redders voor het Meetjesland

In Vlaanderen verspillen we elk jaar zo’n 1 miljoen ton voedsel. Met al dit verspilde voedsel kunnen we bijna 1.500 zwembaden vullen. Wanneer we in het Meetjesland voedsel verspillen, gooien we niet enkel waardevol eten weg. We verspillen ook land, water en energie die nodig waren om het voedsel te produceren. Voedselverspilling leidt tot +- 17.000 ton CO₂-uitstoot in het Meetjesland, door de productie van…

Boeren en Buren

Vandaag de dag zijn de tekortkomingen van het dominante agro-industriële landbouwmodel meer dan duidelijk, net zoals de gevaren, beperkingen en inherente onrechtvaardigheid ervan voor de boeren én voor de consumenten. Wat onze voeding betreft, zijn de uitdagingen fundamenteel en zeer complex: onze gezondheid, milieu, de tewerkstelling, het landschap, cultuur, sociale banden… Boeren & Buren wil…

Solidare-IT

Solidare-it! begon met een groep van Brusselse burgers die merkten dat, hoewel ze via sociale media super geconnecteerd zijn, het niet gemakkelijk is voor mensen die hulp nodig hebben om mensen te vinden die zin hebben om te helpen. Ze waren ervan overtuigd dat als ze de uitwisseling van solidariteit makkelijker, meer flexibel en plezanter…

De andere markt

Als je kon kiezen, wat voor werk zou je dan willen doen? En hoe zou je werkplek er uitzien? Waar zou die werkplek liggen? En met wie zou je samenwerken? Het thema ‘werk’ is en blijft brandend actueel – denk maar aan de definitieve sluiting van Ford Genk eind vorig jaar. Net daarom wil het…

Give a day

Give a Day is een platform waar mensen en organisaties elkaar op een betere manier kunnen vinden. Iedereen heeft tijd. Alleen haalt niet iedereen er altijd het maximum uit aan relevante, waardevolle en verrijkende mogelijkheden. Give a Day wil iedereen inspireren om hun tijd te ‘ontverspillen’, want mensen worden gelukkiger van goed bestede tijd in…

Enchanté!

Enchanté is een netwerk van hartelijke handelaars die kleine diensten aanbieden aan wie hier nood aan heeft. Een glas water, een kop koffie, een knipbeurt of een plek om een rugzak te zetten, het kan allemaal. Deelnemende handelszaken herken je door een Enchanté-logo op het raam. Onder dit logo vind je pictogrammen die tonen welke…

over.morgen

Over.morgen wil mensen aan het denken zetten over Aalst op lange termijn. Samen met alle Aalstenaars gaan ze op zoek naar een recept waardoor Aalst in de toekomst beter smaakt dan de lekkerste pudding die je ooit geproefd hebt. www.facebook.com/over.morgen.aalst/

Woning gezocht, buren gevonden

‘Woning gezocht, Buren gevonden’ is een project van Orbit vzw. De organisatie ondersteunt burgers die woningen zoeken voor erkende vluchtelingen. Sinds de start van ‘Woning Gezocht, Buren Gevonden’ hielp Orbit vzw burgers lokale initiatieven opstarten in bijna élke Vlaamse provincie. Deze initiatieven variëren enorm wat betreft de mate van engagement. ORBIT vzw gaat uit van het idee…

Culture­ghem

De 40.000 m2 van Abattoir in Anderlecht ontvangt wekelijks 100.000 mensen tijdens haar verschillende markten. Cultureghem vzw boort het potentieel van deze bruisende ontmoetingsplek aan en werkt zo mee aan een nieuwe creatieve en ondernemende must go zone voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Cultureghem is een antwoord op de acute behoefte van bewoners in Anderlecht…

High Five Ternat

High Five Ternat is een burgerbeweging die Ternattenaren verbindt en aanspoort samen na te denken over de toekomst van Ternat. Tijdens ‘de Woensdagen’ wil High Five Ternat van denken en overleggen naar effectief doen overgaan. Ze stropen de mouwen op om te werken aan het Ternat van morgen. Samen zetten ze projecten in gang en…

Atopia

Hoe zou een ideaal leefbaar Antwerpen er kunnen uitzien? Een leefbaar Antwerpen voor iedereen? Een Antwerpen waar je je buren kent? Een Antwerpen waar je gemakkelijk door reist? Een Antwerpen waar iedereen kansen krijgt, en waar moeite beloond wordt? Een Antwerpen waar iedereen zou willen wonen? Kortom, hoe kan Antwerpen de eerste stad ter wereld…

Ringland

‘Een goed concept past op een bierkaartje’: onder dat motto lanceerde het ontwerpbureau Stramien in 2012 het idee ‘Uit de ban van de Ring’ voor de reorganisatie van de Antwerpse Ring. Eind 2013 richtte een groep burgers de vzw Ringgenootschap op om dat concept uit te dragen. In twee jaar tijd groeide Ringland uit tot een…

de Stem van ons Geheugen

De Stem van ons Geheugen – een zangproject van vzw Koor&Stem, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, woon- en zorgcentrum Den Olm en VSPW Mol – ondersteunt zorgorganisaties bij het oprichten van een ‘contactkoor’ voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Samen zingen zorgt opnieuw voor verbinding en raakt aan emoties. Het draagt bij tot de algemene…

TOKO 139

In de Statiestraat in Berchem, het Brooklyn van Antwerpen, ontluikt TOKO 139 als een kleurrijke bloem in een al even bonte buurt. De keuze om een pand te openen in deze straat is niet toevallig. Op amper 1 km Statiestraat vind je Turkse, Vlaamse en Poolse winkels, Afrikaanse en Braziliaanse evangelische kerken, moskeeën, pizzeria’s en…

Potjebuur

Potjebuur is de nieuwe jaarlijkse feestdag waarop we onze buren verwennen met een lekker hapje. Potjebuur valt ieder jaar samen met het Suikerfeest. Eén van de gebruiken die gepaard gaat met het Suikerfeest is het brengen van een lekkere hap naar de buren. Potjebuur is de uitbreiding van een mooi, waardevol en lekker gebaar naar…

Food Act

‘Food Act’ is een voedselhulpnetwerk én een project rond arbeidszorg, georganiseerd vanuit OCMW Kortrijk. Food Act recupereert gezonde voedseloverschotten bij producenten en levert die gratis en rechtstreeks bij voedselhulporganisaties. Het is onaanvaardbaar dat mensen honger lijden of ongezond eten omdat ze het niet kunnen betalen. Bruikbaar voedsel zomaar weggooien, is dat ook. ‘Food Act’ vult…

De Standaert­site

Eind 2013 kocht de stad Gent de terreinen van de voormalige doe-het-zelf-zaak Standaert. In het dichtbebouwde Ledeberg biedt de site een unieke kans om een nieuwe ontmoetingsplek te zijn voor alle buurtbewoners. In afwachting van de definitieve inrichting van de Standaertsite, ging een groep bewoners alvast aan de slag: Ledeberg Doet het Zelf verenigt Ledebergenaren en Ledebergse organisaties…

Sint-Pieters deelt

Buurtwerk Sint-Pieters, OCMW Brugge, Vormingplus Regio Brugge, Letskring Brugge, Sint-Vincentius Sint-Pieters, Davidfonds Sint-Pieters, bewonerswerking ’t Meulentje en vele losse wijkbewoners slaan de handen in elkaar voor een gedragen én gecoördineerd deelproject. Met het project Sint-Pieters Deelt willen zij het delen van goederen en diensten tussen inwoners van de Brugse deelgemeente Sint-Pieters stimuleren. Zij hopen dat,…

Rising You(th)

In Vlaanderen is 1 op 5 jongere met een migratie-achtergrond werkloos. In Brussel ligt dat cijfer nóg hoger. De Nationale Bank voorspelt dat tegen 2020 2 op 3 vluchtelingen werkloos zal zijn. De anderen zijn mogelijks niet veel beter af: of word jij blij van een job in een industriële grootkeuken? Rising You[th] wil jonge…

Dampoort knapt op!

Veel Vlamingen zitten vast in een kwalitatief slechte woning, maar hebben geen budget om die te renoveren. Een opmerkelijk Gents initiatief helpt mensen hun woning in de Dampoortwijk op te knappen, zonder hen uit de wijk te verjagen. Door gebrek aan degelijke, betaalbare private en sociale woningen, blijven voor veel families uit lage inkomensgroepen alleen…

Konekt – Let’s Co

Beeld je in: je bent 12 en je krijgt te horen dat je nooit zal kunnen werken. Dit is het verhaal van honderden jongeren met een verstandelijke beperking in Vlaanderen. Hun handicap bepaalt dat hun leven er anders uitziet, met helaas weinig uitdaging of leerkansen. Let’s Co, een project van Konekt, gelooft dat deze jongeren…

BIGH

Hoe breng je landbouw in een stad, waar elke vierkante meter moet renderen? BIGH bouwt, onder meer in Brussel, geïntegreerde serres op daken van gebouwen. De serres hergebruiken de CO2 die door de gebouwen worden uitgestoten. Het regenwater en de warmte van het gebouw worden hergebruikt in een aquaponics landbouwsysteem: een gesloten systeem waar alle…

De Burger­school

Lokale burgerinitiatieven zoals autodeelgroepen, Repair Cafés, geefpleinen,… zijn alom aanwezig in onze maatschappij. De Burgerschool is een project van Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu, met steun van de provincie Vlaams-Brabant. Klimaatpioniers die een burgerinitiatief of sociale onderneming hebben gestart, kunnen terecht bij de Burgerschool voor advies en ondersteuning. Hoe ontwerp je jouw dienst? Hoe…

Filet Divers

Armoede is een onrecht. Het veroorzaakt sociale uitsluiting en heeft gevolgen voor werk, gezondheid, onderwijs, huisvesting en vrije tijd. Op lange termijn veroorzaakt het een kloof met de maatschappij die door individu of gezin niet langer overbrugbaar is. Het doet mensen zich vereenzelvigen met hun probleem. Het verhindert hen om de positieve aspecten van het…

De Wassende Maan

De Wassende Maan is een biodynamische landbouwcoöperatieve in Astene. Op hun velden telen ze zowat 30 verschillende soorten seizoensgroenten. En die brengen ze graag zo vers mogelijk op je bord. De Wassende Maan brengt haar groenten van boer naar bord via hun boerderijwinkel in Astene en via de groentepakketten die je kan oppikken in meer…

Collectief Goed

In Vlaanderen leven 180.000 kinderen in armoede. Zij wonen vaak in slechte, te dure private huurwoningen. Alleen kunnen zij dit niet veranderen. Er zijn te weinig sociale woningen en kopen is geen optie. Veertien gezinnen legden zich hier niet bij neer. Ze zochten alternatieven en richtten samen met drie sociale partners (Samenlevingsopbouw, Dienstenthuis, CAW Antwerpen en De…

Plan A

Plan A is een Antwerpse burgerplatform dat het komende jaar ideeën van burgers zal verzamelen om ze te bundelen in een pact. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal dit pact dienst doen als een alternatief bestuursakkoord van onderuit: een pact met en voor elkaar, als een gedeelde agenda van al wie van…

Gangmakers

Gangmakers zijn… … doeners die graag de handen uit de mouwen steken. … echte probleemoplossers gezegend met een talent. … enthousiaste teamspelers met humor. …. mensen die graag hun steentje bijdragen aan een betere wereld. Gangmakers bedenken zotte, grappige, inspirerende acties en laten ze los op de Limburgse openbare ruimte. Ze zetten voorbijgangers aan het…

Start je eigen munt

Geld is een afspraak binnen een gemeenschap om iets te gebruiken als een betaal- of ruilmiddel. Een samenleving kan dus zelf bepalen hoe een bepaalde munt wordt gebruikt. Gemeenschapsmunten worden sinds jaar en dag gebruikt als een antwoord op lokale problemen wereldwijd. In sommige steden kan je zelfs leningen bekomen in een lokale munt of…

Muide Meulestede Morgen

Bewoners van de Gentse wijk Muide-Meulestede wachten niet op plannen van de overheid. Ze pakken samen met stad Gent hun wijk aan. In 2014 klopten bewoners aan bij de stad om antwoorden te zoeken op verschillende uitdagingen in de wijk. Bewoners, buurtorganisaties en stadsdiensten werkten in een traject met allerlei workshops en infomomenten aan een…

Refu Interim: zottigheid als hefboom voor integratie

cirQ heeft een traditie in sociaal-cultureel werk, en dat sinds 2006. Als productiehuis maken ze acts met een absurde inslag, die meestal vertrekken uit de volkscultuur en een sociaal engagement als doel hebben. Met Refu Interim richtten ze een ‘interimbureau’ op, dat asielzoekers en erkende vluchtelingen die in België verblijven aan het werk helpt als…

Croqqer

Croqqer is op een slimme en sociale manier een klus doen of gedaan krijgen. Croqqers uit je buurt komen bij je thuis of helpen je van achter hun computer. Jij bepaalt wat je voor jouw klus over hebt of wilt hebben: een vergoeding, je ruilt (jij doet de heg, ik bak een taart) of je zoekt een…

Boer Bas

Boer Bas is een ‘winkel der boeren’, in 2016 opgestart in Brugge door enkele Oost- en West-Vlaamse bioboeren. Ze verkopen enkel producten rechtstreeks van de producent en boer, nooit een groothandelsproduct. Alles is volledig seizoensgericht, en op=op. Boer Bas kon met zijn groep boeren contacten leggen met bioboeren in Spanje en Italië, waardoor ook rijst,…

Mic Mac Minuscule

Mic Mac Minuscule is de one-stop-shop geboortelijst met tweedehands, gepimpte en faire spullen voor (groot-)ouders in blijde verwachting. Dit gebeurt via andere ouders die hun babyspullen niet meer nodig hebben en ze opnieuw in omloop willen brengen. Mic Mac Minuscule probeert een steentje bij te dragen door hergebruik te stimuleren en de drempel tot tweedehands…

Proper Strand Lopers

Iedere mens maakt gebruik van de natuur en iedereen deelt hierdoor de verantwoordelijkheid ervan. Jammer genoeg blijft er veel afval liggen op de stranden en aan zee is afval schadelijker dan elders. Doordat de oceaan het afval, dat vooral uit kunststof bestaat, in een vlug tempo afbreekt in kleinere stukken, heeft dit grote gevolgen voor…

De Haarkar

De Haarkar is een mobiel en sociaal kapsalon waar rijk betaalt voor arm. Bezielster Peggy Jonckheere werkt met 3 categorieën. ‘100% klanten’ zijn financieel gezonde klanten die iets meer zoeken dan enkel een knipbeurt en ook hun steentje willen bijdragen. De ‘50% klanten’ zijn klanten die in een financieel moeilijke situatie zitten en voor een…

Droom je buurt

Curieus daagt je uit om je buurt te dromen. Met Droom je buurt wil Curieus mensen, straten, wijken, buurten, groepen, verenigingen, … uitdagen om verbeterplekjes in hun omgeving aan te kaarten en vooral… zélf aan te pakken. Ontbreekt er wat kleur in jouw straat of snakt jouw wijk naar wat groen? Lopen jouw buren elkaar…

Buurderij DOK Gent

De Buurderij is een sociaal duurzaamheidsinitiatief met als doel mensen dichter bij hun voedsel te brengen. De Buurderij werkt actief aan een kortere keten en geeft een eerlijke prijs aan wie het verdient: de Boeren uit de Buurt. Het initiatief werkt enkel samen met bedrijven die ook een meerwaarde betekenen voor de maatschappij (bv. bedrijven…

De Tuin der lusten

In 2012 ontstond het sociaal- artistiek project ‘De Tuin der Lusten’ uit de samenwerking van tal van sociale en artistieke spelers in Roeselare. Na 5 jaar ervaring heeft het project zich verankerd als participatieve kunstpraktijk in cultuurcentrum de Spil.

Pretloket

Mensen in armoede ondervinden vele drempels vooraleer zij toekomen aan hun recht op cultuur. Aan sommige drempels kunnen zij zelf werken. Bijvoorbeeld met de hulp van de ervaringsdeskundigen van Recht-Op vzw. In Deurne en Antwerpen Noord organiseert Recht-Op maandelijks pretloketten. Dit zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken voor mensen uit maatschappelijk kwetsbare groepen. Doel van het pretloket is om samen…

Parkveld

Parkveld is een 34 ha groot stuk landbouw- en braakliggend gebied gelegen langs de Geldenaaksebaan in Leuven. Momenteel is Parkveld eigendom van het OCMW en Interleuven (het landbouwgedeelte) en vastgoedontwikkelaar Extensa (bos en braakliggend). Het gemeentebestuur van Leuven heeft al jaren plannen om Parkveld vol te bouwen met bedrijven, huizen en appartementen. De bouwprojecten zullen…

Twee (t)huizen, één gids

Met het project ‘Twee (t)huizen, één gids’ werden 8 ‘interculturele’ gidsen klaargestoomd door FMDO om jou te vergasten op een unieke wandeling. Alle gidsen binnen het project ‘Twee (t)huizen, één gids’ zijn mensen met een migratieachtergrond die kleine groepen op sleeptouw nemen door Antwerpen, Brussel of Oostende. Niet zozeer om het verhaal van de stad te…

Jongeren­brigade BZN

De Jongerenbrigade van Bond zonder Naam bestaat uit geëngageerde vrijwilligers boordevol goede ideeën, met maar één doel voor ogen: hoop verspreiden en échte dialoog aanmoedigen tussen mensen. Ze inspireren de samenleving met hun vinnige acties. Wees vooral NIET op je hoede voor hun initiatieven, want ze inspireren tot positieve actie. Prachtige verrassingsprojecties op grote gebouwen,…

Lieve zusjes stoere broers

Lieve Zusjes, Stoere Broers experimenteert in de publieke ruimte, en dat altijd met de cargofiets. ‘Spontane’ bijéénkomsten op minder spontane plaatsen. Ongekende hoekjes in fijne parken … reclaimed nature, wastelands … pop-up schommels, vliegers, tollen, tunes … De rest is aan jullie! Afkomen, amuseren & doorvertellen … www.lzsb.be

Bolwerk

Bolwerk is een plek op het kruispunt van jongeren, ondernemen en kunst. Ontmoeting, creatie en verwondering staan centraal. Bolwerk werkt verbindend: het artistieke en het sociale, jeugdwerk en onderwijs vloeien naadloos in elkaar over. A.A.P. (Atypisch Atelier Publiek) is Bolwerks uitvalsbasis en bestaat uit een maakplek en een publieksplek. In de maakplek bedenkt, ontwerpt en…

Zinneke

Zinneke is een project dat ruimte creëert voor ontmoetingen, samenwerking en creativiteit. Het bevordert de artistieke en sociale dynamiek tussen bewoners, verenigingen, scholen en artiesten uit verschillende wijken in Brussel en daarbuiten. Heel wat artistieke projecten ontspruiten uit ideeën, voorstellen of de verbeelding van deelnemers aan ateliers. De ateliers zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen die elkaar…

Echo’s uit de wijk

Echo’s uit de wijk is een sociaal-artistiek project in de Dampoortwijk met trajecten voor buurtbewoners. Aan de hand van fotografie gaan bewoners op verkenning in hun wijk, op zoek naar beelden en ontmoeting. Het resultaat van deze trajecten – foto’s van en door buurtbewoners – wordt (als een puzzel van A3-kopies) op leegstaande panden/verlaten ramen geplakt….

Little free library

‘Little free library’ is een Amerikaans initiatief dat sinds 2009 de wereld verovert. Kleine kastjes met gratis boeken die een geweldige impact hebben op je onmiddellijke omgeving. Voor iedereen die graag leest, nieuwe auteurs ontdekt, en met buren en bezoekers over boeken wil praten. Iedereen mag er gebruik van maken: buren, hun familie en vrienden…

Deurne Deelt

‘Deurne Deelt’ is een initiatief van buurtbewoners, ondersteund door verschillende organisaties: Buurthuis ‘t Pleintje en Dinamo, De Hoeve, Vormingplus Antwerpen, Mimicry, Opsinjoren en Transitie Deurne. Heb je al eens zin om de hond van je buurman uit te laten? Wil je graag dat iemand anders eens voor je komt koken? Wil je je boormachine of…

Iedereen gorilla

Iedereen Gorilla strijdt voor steden op mensenmaat. Iedereen Gorilla wil de publieke ruimte weer publíeke ruimte maken: van de mensen, voor de mensen. En op maat en ritme van de mensen, in plaats van op maat en ritme van gemotoriseerd verkeer. Iedereen Gorilla ijvert voor ruimte voor samenleven en ontmoeten, ruimte voor rust en natuur, ruimte…

De Koep

Vzw de Koep is een jonge Turnhoutse burgerbeweging die impact probeert te hebben op een aantal ontwikkelingen in de Turnhoutse regio. Daarvoor organiseert ze sociale acties, onder andere in verband met de aankoop van de Watertoren, maar zet ze vooral in op maatschappelijke thema’s die via volksvergaderingen werden aangebracht. Op dit ogenblik wordt er gefocust…

Geefpleinen

Een Geefplein is een soort markt, maar dan eentje waar je je portemonnee thuis kan laten. Je komt er naar toe met spullen die jij zelf niet meer nodig hebt maar die een ander nog kan gebruiken.  Of je komt er naar toe met lege handen en gaat naar huis met spullen die je kan gebruiken. Geheel…

Tuinhier: wat je zelf tuint is top

De vzw Tuinhier is een vrijwilligersvereniging die lokaal, provinciaal en gewestelijk is gestructureerd en die het amateurtuinieren in Vlaanderen organiseert en vormgeeft. De vzw wil de belangstelling voor duurzaam, aangenaam en milieubewust tuinieren bevorderen, het tuinieren als zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding centraal stellen en de aanleg van volkstuinparken stimuleren. Tuinieren is een activiteit die door…

Move your money

Van 18 tot 25 oktober is het Move Your Money Week in België. Tijdens deze week moedigt FairFin iedereen aan zijn geld van niet-duurzame grootbanken te verplaatsen naar meer ethische alternatieven. 31% van de Belgen is ontevreden over zijn of haar bank. Toch stapt lang niet iedereen over. Schrijver Rutger Bregman die in Nederland het…

CineMaxi­miliaan

Cinemaximiliaan is een pop-upcinema voor en door mensen op de vlucht. Het project werd op initiatief van Gwendolyn Lootens en Gawan Fagard opgericht naar aanleiding van de vluchtelingencrisis in 2015. De naam verwijst naar het Maximiliaanpark in de Brusselse Noordwijk waar op dat moment meer dan duizend mensen verbleven in afwachting van registratie bij de…

Translab K

Duurzame ontwikkeling, transitie, deeleconomie, commons,… Allemaal begrippen waarmee mensen pogen een reeks samenhangende problemen en uitdagingen voor de samenleving van de 21ste eeuw te omschrijven en, nog meer, om mogelijke antwoorden te formuleren op die uitdagingen. Vanuit de intentie om deze transitiegolf op regionaal vlak  (educatief) te ondersteunen wil Vormingplus Kempen de volgende jaren op verschillende manieren inzetten op…

Wijkaca­demie Molen­beek

Op 1 oktober 2016 werd de ‘Wijkacademie’ gelanceerd, een initiatief voor en door burgers. Een netwerk van mensen die wonen, werken en/of leven in Oud-Molenbeek. De wijkacademie is een plek waar bewoners uitgenodigd worden om met elkaar in gesprek te gaan, van elkaar te leren en allianties aan te gaan met scholen en organisaties uit…

Approved by EVA

Zoek je een restaurant dat kwaliteitsvolle vegetarische en plantaardige maaltijden aanbiedt? Om dit gemakkelijk duidelijk te maken is er het keurmerk ‘approved by EVA’. Het keurmerk werd ontwikkeld door EVA vzw om aan te geven welke restaurants volwaardige vegetarische en ook plantaardige maaltijden serveren. Aan het keurmerk zijn enkele strikte criteria verbonden. Zo wordt een…

Climaxi

Climaxi is een sociaal-culturele beweging waarbinnen mensen met uiteenlopende achtergronden actief zijn rond het thema klimaat en sociale rechtvaardigheid. De organisatie wil niet eenzijdig focussen op lobbywerk maar bouwen aan een actiebeweging. Climaxi zorgde ondertussen al voor een aantal kritische documentaires zoals ‘Duurzaam op papier’ en ‘Fish and Run’.  Maar de organisatie bracht ook enkele publicaties uit rond…

Beleef de ruimte

In 2015 gingen in Geel, Mol en Olmen onder impuls van Vormingplus Kempen mensen aan de slag om de openbare ruimte in hun gemeente een grotere funfactor te geven. De groep enthousiastelingen die de openbare ruimte in Geel inpalmt, noemt zich ‘Gek op Geel’. Ze organiseerden al meerdere acties and are still going strong! In Mol…

Bankwijzer

De initiatiefnemers van BankWijzer zijn bezorgd over het gebrek aan politieke daadkracht om de bankensector te veranderen en het gebrek aan bewustzijn over de gevaarlijke consequenties daarvan. BankWijzer is de Belgische poot van het internationale initiatief Fair Finance Guide International. Op initiatief van FairFin hebben acht verschillende Nederlands- en Franstalige organisaties hun handen ineengeslagen om,…

Café Combinne

Anderstaligen vinden het vaak moeilijk om naast (of na) hun taallessen Nederlands te oefenen. Daarom is er Café Combinne. Dit intercultureel praatcafé brengt Nederlandstaligen en anderstaligen samen. Het is een ontmoetingsplaats waar je elkaar beter leert kennen, in een gezellige informele sfeer. Het is dus niet de bedoeling dat er les wordt gegeven. Er wordt…

Donderdag Veggiedag

Donderdag Veggiedag is een campagne van EVA die jou wil tonen hoe je één dag in de week lekker en gezond vegetarisch kan eten. Het is dé ideale manier om tegelijk iets voor je eigen gezondheid te doen als voor het klimaat. Bovendien zorg je meteen ook voor een betere voedselverdeling in de wereld en…

De 30-uren werkweek

Beeld je eens in hoe je leven of dat van je gezin eruit zou zien als een 30-urige werkweek het nieuwe voltijds zou zijn.  Je krijgt meer tijd voor je naasten, voor (mantel)zorg. Er is meer ruimte om actief burger te zijn en aan vrijwilligerswerk te doen. Minder werken is ook goed voor onze planeet….

Op Wielekes: kinder­fietsen delen

Op Wielekes promoot fietsen bij (en met) kinderen tussen 3 maand en 12 jaar. Het project maakt kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk door middel van een deelsysteem. Jonge gezinnen die lid zijn van Op Wielekes kunnen een kinderzitje, een baby-mee, een loopfiets, een aanhangfiets of een kinderfiets gebruiken. Leden van Op Wielekes groeien mee met het aanbod….

Share Fairs

Meimaand is deelmaand! Tussen eind 2014 en mei 2016 organiseerden meer dan 450 KVLV-groepen ShareFairs, gezellige geef- en deelevenementen in heel Vlaanderen. Op een ShareFair staan delen en geven in een leuke en gezellige sfeer centraal. Je kunt er spullen en diensten delen en weggeven die je zelf te veel hebt. Dat kan gaan van spullen die…

REScoop

Overal in Europa verenigen gewone burgers zich om samen windturbines en zonnepanelen te plaatsen, om het distributienet in beheer te nemen, om thuis de samen opgewekte groene stroom of warmte aan een faire prijs geleverd te krijgen. Ook in Vlaanderen nemen mensen zoals jij het heft in eigen handen. Ze verenigen zich in REScoops, burgercoöperaties…

Ello Mobile

Denk je aan een Fairphone? Dan sta je best ook even stil bij de keuze van je abonnement. Zo is er bijvoorbeeld de mobiele provider Ello Mobile, “het gsm-netwerk voor mensen die verder denken dan hun factuur lang is”, waarbij alle gemaakte winst integraal naar het goede doel gaat. Ello Mobile is immers een onafhankelijke vennootschap die opgericht is om haar…

Hallo politici

Stel jij je af en toe ook vragen bij wat er in ‘de politiek’ gebeurt? En heb je altijd al die vragen face-to-face willen stellen aan een politicus? Om dat mogelijk te maken, bouwden De Wakkere Burger, Europahuis Ryckevelde en Treecompany in mei 2015 het online burgerplatform ‘Hallo politici’. Op dit open platform kan iedereen…

Merhaba

Merhaba zet zich in voor het welzijn, de emancipatie, de maatschappelijke participatie en acceptatie van LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning en Intersex) uit etnisch-culturele minderheden. Merhaba doet dit door zowel de allochtone als de autochtone gemeenschappen en diensten te informeren en te sensibiliseren over de thematiek. Tegelijk draagt de beweging bij tot de interculturalisering…

Samen­(k)leven

Het is toch niet nodig dat elk huisgezin een boormachine koopt. Je kan even goed bij je buren aanbellen en dat van hen lenen. Een pak gereedschap heb je echt niet elke dag nodig. Of bak jij élke dag frieten en maait je buur élke dag zijn gras? Curieus is een progressieve culturele inspiratiefabriek vol enthousiaste vrijwilligers…

Critical mass bike ride

De stad is helaas zelden een gunstige fietsomgeving. Maar wie zegt dat we ons daarbij moeten neerleggen? In Antwerpen komen fietsfanaten alvast op straat. Onder de noemer van Critical Mass Antwerpen verzamelen elke laatste vrijdag van de maand fietsers op straat om aandacht te vragen voor hun rechten in de stad. Met een optocht door de…

Thuis­afgehaald

Thuisafgehaald is een online platform dat mensen de mogelijkheid biedt om eten te delen. Lekker gekookt en nog een portie over? Weer eens veel te veel pasta gekookt? Via Thuisafgehaald kan je jouw overschotjes nu gemakkelijk delen met anderen. Het werkt uiteraard ook omgekeerd. Heb je een hongertje maar geen zin om te koken? Kijk…

De leerhuizen van Motief

Het zijn snelle tijden waarin we leven. Tegelijk blijven bij heel wat mensen de grote trage vragen sluimeren: hoe leven in tijden van crisis en onzekerheid? Hoe gaan we om met hebzucht en kwetsbaarheid? Wat is de zin van lijden en onrecht? Voor zulke kwesties krijgen de deelnemers aan de Leerhuizen van Motief de tijd-…

iMAL fablab

iMAL, de Brusselse organisatie voor creatieve en artistieke kunst met technologie en computers opende in 2012 het allereerste Brusselse fablab, een kleinschalige werkplaats die (be)denkers samenbrengt om aan de slag te gaan met digitale technologische creatie. De opening ervan was een logisch gevolg van de bredere missie die iMAL vooropstelt om innovatieve diensten te bieden aan…

vzw Toestand

vzw Toestand doet aan ‘tijdelijke reactivering‘. Concreet houdt dat in dat de organisatie verlaten of vergeten gebouwen en ruimtes in Brussel inpalmt en tijdelijk ombouwt tot autonome socioculturele centra. Dialoog, creatie, autonomie en actie staan hierbij steeds centraal. Een voorbeeld is de Allee du kaai. In afwachting van de definitieve herinrichting van de Materialenkaai, wordt…

Cyclopera­tiva

Bij Cycloperativa staat samenwerken centraal. Cycloperativa wil Brusselaars aanzetten vaker de fiets te nemen en zo de strijd aan te binden tegen de heerschappij van Koning Auto in de stad. Hoe ze dat doen? Door een fietsenatelier te runnen in het hartje van de Anneessens-wijk. Door mensen aan te zetten samen te repareren, hopen ze…

Urban Smart Farm

Urban Smart Farm maakt gebruik van zeecontainers om in meerdere lagen planten, vissen en schaaldieren op een duurzame manier te kweken in de stad. Op deze manier wil de Urban Smart Farm gezond boerenverstand en hi-tech samenbrengen onder één dak. Dit Gents bedrijf maakt gebruik van aquaponics, kunstlicht en natuurlijk voer in 1 gesloten systeem om kraakverse…

Straten vol Leuven

Leuven is een drukke stad. De laatste jaren zijn er steeds meer inwoners, bezoekers, studenten en pendelaars. Om de binnenstad leefbaar te houden sloegen enkele partners de handen in elkaar voor het Platform Autoluwe Binnenstad. Het concrete droombeeld waar het Platform mee naar buiten treed is “Straten vol Leuven”. De bedoeling is dat auto’s verplicht plaatsruimen voor…

Waerbeke: stilte werkt

Depressie, burn-out, overmedicalisering, zelfdoding… de kranten staan er elke dag vol van. Waerbeke is ervan overtuigd dat er te weinig maatschappelijke energie, aandacht en waardering is voor de innerlijke cultuur van mensen. Het vinden van een nieuwe balans, een evenwicht tussen de fast lane en de slow lane, is nodig. De beweging ontstond in 2001…

Labelinfo.be

Wil je duurzame keuzes maken bij de aankoop van producten? Labels kunnen je daarbij helpen. Labels geven informatie prijs over de milieukenmerken of sociale omstandigheden waarin een product tot stand kwam. Er zijn ook labels voor eerlijke handel. Andere labels geven geen duurzaamheidsinformatie maar zeggen iets over de kwaliteit, herkomst of samenstelling van een product….

No waste cooking

Uit gewoonte gooien we veel weg, terwijl dat niet altijd nodig is. Chips van aardappelschillen, guacamole van broccolisteel of soep van wortelloof zijn overheerlijk. En daar blijft het niet bij. Ook radijsjesloof, bietloof, bloemkoolnerven en -bladeren, venkelstelen, preigroen, koolrabibladeren en erwtenpeulen zijn allemaal ontzettend smaakvol. In ‘No waste cooking’ redt KVLV, Vrouwen met vaart deze…

Creazi – a taste of waste

Initiatiefnemer de Springplank vzw gelooft in nieuwe kansen. Niet alleen wil de vzw mensen nieuwe kansen bieden door middel van sociale tewerkstelling, ook goederen verdienen volgens de vzw een nieuwe kans. Creazi ontstond vanuit een samenwerking met de stad Hasselt en kan het best omschreven worden als “een magazijn boordevol grondstoffen voor creatieve doeleinden”. Het doel…

Samentuinen met VELT

Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) is er voor iedereen die milieuvriendelijk aan de slag wil in de tuin of keuken. Samen met duizend vrijwilligers zet Velt zich elke dag in voor een ecologische leefomgeving. De organisatie komt op voor biodiversiteit en een energie- en grondstoffenzuinig productie- en consumptiegedrag door individuen, bedrijven en overheden. Velt-leden kunnen helpen om…

Commons Josaphat

Wat begon als een uitdagende denkoefening groeide uit tot een boeiend experiment. Een groep burgers, particulieren en verenigingen buigt zich over het braakliggende terrein van de Josaphat-site in Schaarbeek.  Opzet is het terrein in te richten volgens het principe van de commons, waarbij de belanghebbende burgers allemaal inspraak hebben in het wordingsproces en de beslissing…

Werken aan leiderschap

Termen zoals ‘voorzitter’, ‘bestuurder’ of  ‘vrijwilligerswerk’ hebben niet voor iedereen en in alle culturen (eenzelfde) betekenis. Die vaststelling is belangrijker dan het misschien op het eerste zicht lijkt. Het Internationaal Comité (IC) is een multiculturele federatie van meer dan 300 etnisch –culturele zelforganisaties en gemeenschappen. Ieder van die lidverenigingen kent een unieke samenstelling qua nationaliteit,…

Cultuur­poolen

Van plan een voorstelling of concert bij te wonen, maar heb je geen trein huiswaarts zo laat op de avond? Ontdek je op een tentoonstelling dat je samen met heel wat stadsgenoten elk apart met de auto bent gekomen? Dat kan efficiënter en milieuvriendelijker! In de Facebookgroep Cultuurpoolen bieden cultuurgangers ritjes aan naar voorstellingen, concerten, tentoonstellingen,…

Antwerpe­nize: fiets de stad

De blog Antwerpenize ondersteunt, stimuleert en inspireert mensen in Antwerpen om zich per fiets te verplaatsen. Van inspirerende foto’s, over nieuwe apps die verplaatsing door de stad vergemakkelijken, tot prikkelende opiniestukken, alles wat regelmatige of recreatieve stadsfietsers kan interesseren, krijgt een plaatsje op Antwerpenize. Je zou voor minder zin krijgen de stad per stalen ros te verkennen….

Boeren­markten: LINDA en MARTA

‘LINDA’ en ‘MARTA’ zijn initiatieven van vzw Ondergrond. MARTA noemt zichzelf de “mart van ’t stad” en wil lokale groenten en streekproducten terugbrengen naar Antwerpen en dat in de klassieke vorm van een markt. LINDA, is een gezellige lokale boerenmarkt in Genk waar je lokale en kraakverse producten kan vinden van boeren uit de streek….

NewB

Er beweegt wat in de bankensector. Want ook daar kan het anders. Dat willen de initiatiefnemers van NewB bewijzen door hun ideeën in de praktijk om te zetten. Ze willen weg van het systeem waarop de banken momenteel werken en pakken het radicaal anders aan. NewB is een nieuwe coöperatieve bank in oprichting en moet uitgroeien…

Klimaatzaak

Op 1 december 2014, de dag waarop de klimaattop in Lima van start ging, maakten elf bekende Vlamingen bekend dat zij de Vlaamse, Brusselse, Waalse en federale overheden in gebreke stellen wegens het uitblijven van een degelijk klimaatbeleid. Op de klimaatconferentie van Cancún in 2010 beloofden de Belgische afgevaardigden immers om tegen 2020 de CO2-uitstoot in ons…

FabLab Genk

De fablabs woekeren in Vlaanderen. Niet alleen in Gent en Brussel komen mensen samen om te maken en experimenteren, maar ook Genk heeft haar eigen fablab. In dit lab komen Genkse creatievelingen, denkers en uitvinders samen om volop te experimenteren en ontdekken. Zo bouwen ze niet alleen een hele kennis uit, maar kunnen ze deze…

E-portemon­nee

In enkele Limburgse gemeenten kunnen bewoners, organisaties, bedrijven en overheden krediet verdienen door duurzame en gemeenschapsacties te ondernemen. Omdat ze via die weg hun steentje bijdragen aan de drie pijlers van het project: duurzaamheid, gemeenschapszin en lokale producten – worden ze beloond met krediet. Dit krediet komt terecht op hun e-portemonnee. De acties die punten opleveren lopen…

De Instrumen­theek

De Kortrijkse Instrumentheek is een uitleendienst voor werkgereedschap. Want waarom zou je al deze voorwerpen moeten bezitten wanneer je ze meestal maar heel kort in je leven gebruikt? De Instrumentheek investeert daarom in een uitgebreide collectie aan kwaliteitsvol gereedschap. Leden betalen een jaarlijks lidgeld van 20 euro. Voor dit bedrag kunnen ze al het materiaal…

Selfcity Brussel

Selfcity Brussel is een onderzoeksproject naar bottom-up initiatieven rond solidariteit, ecologie en democratie in Brussel. Overal in Brussel zetten mensen zich samen in om het leven in de stad aangenamer of duurzamer te maken. Ze nemen initiatieven in grote of kleinere groep, helpen elkaar, maken of repareren dingen, creëren dienstverlening of beheren goederen of plaatsen die…

My fair baby

Baby’s kunnen een fikse druk uitoefenen op het milieu. Ze ontgroeien hun vaak gloednieuwe kruippakjes aan een razend tempo en verbruiken ettelijke tonnen luiers. Bij de geboorte van je baby, neemt je consumptiegedrag dan ook exponentieel toe. Zo ook je impact op milieu en maatschappij, want een baby heeft een aanzienlijke ecologische voetafdruk. Gelukkig zijn er een…

Sociale crowd­funding met Socrowd

Socrowd is een innovatief en creatief financieringsplatformvoor organisaties met een maatschappelijke meerwaarde. Socrowd laat een organisatie toe haar achterban financieel te betrekken op een veilige en duurzame manier. Socrowd richt zich expliciet op organisaties die hun financieringsnood op een participatieve en duurzame manier willen invullen. Hoe werkt het? Een organisatie met financieringsnood van 60.000 euro…

Tournevie

Bibliotheken hoeven er tegenwoordig al lang niet meer uitsluitend voor boeken te zijn. Dat bewijst onder andere Tournevie, de gereedschapsbibliotheek in hartje Brussel. In ruil voor een jaarlijkse bijdrage krijg je ongelimiteerd toegang tot een hele resem werktuigen. De organisatie biedt zo een interessant alternatief voor andere verhuur- en verkooppunten. Dat lost heel wat op. Zo…

BuitenGoed

De volkscoöperatieve BuitenGoed betrekt burgers bij het conserveren van landschappen en de natuur rondom Oostende. Dit doen ze op verschillende manieren. Zo werkt BuitenGoed aan de realisatie van een groen lint rond de stad door bomen te planten voor een stadsrandbos. De volkscoöperatieve laat de mensen niet alleen genieten van de natuur, maar laat haar coöperanten ook…

Antwerpen aan ‘t Woord

Antwerpen aan ‘t Woord is een organisatie die participatie en lokale democratie binnen de stad wil aanmoedigen. De vzw is in de eerste plaats een lerend netwerk dat zowel politiek, administratie, bewoners en middenveldorganisaties samenbrengt om samen aan “‘t stad” te bouwen. Want om een betere stad te verwezenlijken, zijn  participatie en samenwerking broodnodige ingrediënten. Iedere mening telt en…

Onbetaal­baar: materialisme met emotie

ONBETAALBAAR is een onderzoeksproject geboren uit liefde voor objecten. Het is een denktank, maar evenzeer een werkplaats waar werkers en denkers elkaar ontmoeten in een project rond materialisme met emotie. De organisatie vertrekt vanuit de filosofie dat de waarde van objecten niet enkel economisch is, maar ook ecologisch, artistiek en emotioneel. ONBETAALBAAR werkt met gerecupereerde…

De Pastory

Het oude pastorijgebouw van Sint-Amandsberg kreeg een tweede leven toen een groep buurtbewoners en verenigingen besloten het leegstaande gebouw en aanliggende tuin opnieuw leven in te blazen. De wijkbewoners ervoeren een groeiende nood aan een open, inspirerende groene locatie. Dit zette hen ertoe aan de oude pastorij een nieuwe rol toe te kennen. De locatie wordt ingericht…

Buren van de Abdij

Nadat de Gentse Sint-Baafsabdij al vijf jaar dicht bleef, staken buurtbewoners de handen uit de mouwen. De idee ontstaat om de abdij opnieuw te openen voor en door de buurt. De bonte groep buurtbewoners stelt de oudste site van Gent open op zondag en organiseert er geregeld concerten, ontmoetingen en andere activiteiten. Ze noemen zichzelf de Buren van de…

Robuust

Robuust is de eerste verpakkingsvrije winkel van België. Het idee? Precycleren! Robuust pakt het probleem van afval en vervuiling aan bij de bron en vermijdt door het weglaten van verpakking de noodzaak aan recyclage. Dit bespaart natuurlijke rijkdommen, vermindert de CO2 uitstoot, vermindert voedsel overschotten, verkleint de afvalberg en stimuleert de lokale economie omdat streekproducten…

LETS

Er bestaan verschillende experimenten die de mogelijkheden en moeilijkheden van alternatieve economische modellen uittesten. LETS is daar één van. Wat betekent het? LETS staat voor “local exchange and trading system” en is een lokaal uitwisselingssysteem dat een alternatief wil bieden voor de gewoonlijk commerciële verhoudingen waarop onze handelsrelaties gebaseerd zijn. Een LETS-systeem bestaat uit de…

PermaFungi

PermaFungi kweekt paddenstoelen en produceert meststof op basis van koffiedik. Rond deze innovatieve techniek richtten de bedenkers het sociale bedrijf PermaFungi op. PermaFungi verkoopt deze producten, maar houdt zich tegelijkertijd bezig met de ontwikkeling van een gedecentraliseerd productienetwerk. Zo creëert de organisatie duurzame werkgelegenheid, ontwikkelt het de lokale economie en leidt het laaggeschoold personeel op….

Groenloof

Groenloof bindt, linkt en inspireert voor meer lokale duurzaamheid. “Spontaan, ongedwongen, waar tijd meewerkt in plaats van opjaagt”, zoals ze het zelf omschrijven. Groenloof zet verschillende activiteiten op het touw waarbij steeds samengewerkt wordt met partners en twee of meer duurzame initiatieven in de kijker worden gezet. www.groenloof.be Facebookpagina Groenloof

EnerGent

EnerGent cvba is een coöperatieve vennootschap uit het Gentse met sociaal-ecologische doelen, een transparante structuur en rechtstreekse burgerparticipatie. Het bedrijf investeert in hernieuwbare energieprojecten, de realisatie van energiebesparingen en het leveren van energiediensten. EnerGent maakt het voor burgers mogelijk om de financiële middelen te verzamelen die hun helpen in hun strijd naar een klimaatneutrale samenleving. Daarnaast heeft…

Planidoo

Bij het organiseren van een activiteit in de straat, buurt, gemeente of stad komt heel wat kijken. Met Planidoo biedt vtbKultuur ondersteuning en advies aan zowel ervaren organisatoren als mensen die nog nooit een activiteit op poten hebben gezet. Zodat mensen blijven samenwerken aan leuke initiatieven en een activiteit organiseren voor iedereen een haalbare kaart…

Het Spilvarken

De Gentse organisatie Het Spilvarken wil de zelforganisatie en samenwerking van stadsbewoners versterken, en neemt hiervoor voedsel als uitgangspunt. De ecologische, economische en sociale uitdagingen waar onze samenleving voor staat, zijn zeer divers en vragen een totaalaanpak. Veel oplossingen liggen meer dan ooit in de handen van de stadsbewoners zelf. Voedsel als uitgangspunt nemen laat een…

De stuyverij

De stuyverij uit Kortrijk wil mensen inspireren om een nieuwe kijk te hebben op onze levens en de samenleving. Jong en oud, samen inspireren ze elkaar om het anders en beter te maken. Via het co-werklab en het kook-werklab (om de twee weken op maandagavond) brengen we mensen samen die nood hebben aan verbinding, sociale…

Lunch met lef

Schoolmaaltijden hebben vaak een gek luchtje. De ingrediënten zijn niet echt vers, de maaltijden dragen niet bij aan de lokale economie en leerlingen blijven er ook maar koud onder. Wervel vzw heeft daar een oplossing op bedacht: lunch met LEF! LEF staat voor een stoemp van Lokaal, Ecologisch en Fair. Volgens Wervel zijn dit de…