Burgervuur

Burgervuur van de Wakkere Burger bouwt aan een netwerk van actieve burgers die hun acties en strategieën delen. Zo kunnen ze elkaar inspireren, aanvuren… én elkaar leren kennen. Via dit digitaal platform, maar later ook via tref- en denkmomenten.

Wanneer de verkiezingen dichterbij komen, krijgt Burgervuur nog een extra doel. De Wakkere Burger wil bottom-up signalen, vragen en suggesties oppikken: Wat verwachten actieve burgers van hun overheid? Wat is nodig voor een meer open en participatief beleid? Welke drempels moeten weg? Kortom: Burgervuur als megafoon om deze boodschap luid en breed gedragen te verkondigen!

www.dewakkereburger.be/nl/burgervuur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *