Merhaba

Merhaba zet zich in voor het welzijn, de emancipatie, de maatschappelijke participatie en acceptatie van LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning en Intersex) uit etnisch-culturele minderheden. Merhaba doet dit door zowel de allochtone als de autochtone gemeenschappen en diensten te informeren en te sensibiliseren over de thematiek. Tegelijk draagt de beweging bij tot de interculturalisering van de LGBTQI- en transbeweging, de hulp- en dienstverlening, het onderwijs, het middenveld, de maatschappij.

Merhaba is een beweging gegroeid vanuit vrouwen en mannen met roots in de Maghreb, het Midden-Oosten en Turkije die zich aangetrokken voelen door mensen van dezelfde sekse en/of vragen hebben rond hun seksuele geaardheid en genderidentiteit. Vandaag verdedigt de organisatie van alle LGBTQI met een migratieachtergrond, hun partners en familie, ongeacht de leeftijd, nationaliteit, etnische achtergrond, geaardheid, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, opleiding, maatschappelijke positie of wettelijk statuut.

Omdat het coming out discours en de confronterende aanpak van de traditioneel westerse holebi- en transbewegingen  niet voor iedereen herkenbaar zijn, staat Merhaba voor een alternatieve aanpak die beter aansluit bij de noden van de doelgroep. Onder het motto ‘De weg van de omweg is de kortste weg!’ werkt de beweging zo laagdrempelig mogelijk en met respect voor het tempo van haar omgeving.

www.merhaba.be

Merhaba geeft holebi’s met migratieachtergrond een krachtige stem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *