Wooncoop

Wooncoop ziet wonen als een recht, niet als een financieel product. Met coöperatief wonen als woonmodel, naast huren en kopen, geeft Wooncoop (potentiële) bewoners de mogelijkheid om eigenaarschap te combineren met de voordelen van huren. Als bewoner ben je medeaandeelhouder van de coöperatie. Hierdoor heb je de mogelijkheid om door het wonen kapitaal op te…

LAMA

Veel complexe mobiliteitsproblemen zijn moeilijk alleen van bovenaf op te lossen. Het is essentieel om de gebruikers van de openbare ruimte te betrekken bij het zoeken naar oplossingen. LaMA promoot co-creatie met burgers, een andere manier om mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Zij beschikken immers over informatie die beleidsmakers en experts vaak over het hoofd zien….

Ons buurtpunt

De bakker, de slager, de kleine buurtwinkel, het dorpscafé. Tot voor kort had je het vaak allemaal ‘onder de kerktoren’. Meer en meer verdwijnen deze lokale zaken en ontmoetingsplaatsen. Inwoners buiten de stadskernen zijn voor zowat alles aangewezen op de auto. De oprichting van een buurtpunt is een manier om voorzieningen, diensten en ontmoetingsplaatsen samen te brengen, dichtbij de bewoners. Het…

Duscan

Duscan voert gratis duurzaamheidsscans uit bij particulieren. Tijdens zo’n scan krijg je onafhankelijk advies over energie, voeding, water, reizen, dagelijks vervoer, koopgedrag, tuinieren … De focus: ingrepen die goed zijn voor het milieu. En die in sommige gevallen ook geld uitsparen of beter zijn voor de gezondheid. Het doel van Duscan? Iedereen in België een…

AvD

Artsen voor Duurzaamheid is een beweging van hulpverleners werkzaam in de gezondheidszorg die vanuit een gemeenschappelijke bezorgdheid voor de gezondheid van de aarde en haar bewoners bewust en respectvol gedrag wil bevorderen met als doel een duurzame én gezonde samenleving. Alle leven op deze aarde is met elkaar verbonden in één grote samenhang. Handelen zonder…

Pale Blue Crew

Onlangs kregen we het nieuws van de VN dat we nog 12 jaar hebben om ‘het ergste’ te voorkomen. Als vader van twee zonen begon kunstenaar Marc Kockelkorn na te denken over wat hij nog zou kunnen doen. Zo ontstond het idee om een branding te maken voor de aarde, als tool om mensen ervan bewust…

Climate Express

Climate Express is een enthousiaste en groeiende groep vrijwilligers. Politiek ongebonden streven ze naar een daadkrachtige en solidaire aanpak van het klimaatprobleem. Nu wereldleiders zich geëngageerd hebben in het Akkoord van Parijs, zet Climate Express druk op de Belgische regeringen om de daad bij het woord te voegen: ga voor een echt ambitieus en rechtvaardig…

GreenKit

Baby op komst? Natuurlijk wil je nu een veilig nestje bouwen voor je baby. Met gezonde verzorgingsproducten, veilig speelgoed, hippe kleertjes en meubeltjes zonder schadelijke stoffen. GreenKit maakt je zoektocht opvallend korter want je vindt er álles over die producten. De gratis ontdekkingsdoos zit vol stalen van duurzame producten voor baby en moeder. greenkit.be

Gent Fair Trade

Eerlijke voeding, ethische kleding, conflictvrije juwelen … Waar let jij op als je nieuwe dingen koopt? Op gentfairtrade.be vind je adresjes en artikels over duurzaam leven, ethisch winkelen en duurzame kleding, voeding en ICT met een focus op Gent. Gent Fair Trade brengt alle duurzame ondernemers in kaart én organiseert evenementen om alternatieven te promoten,…

Voedsel Anders

De Voedsel Anders-beweging streeft naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen met een verantwoord beheer van bodems, landschap, planten, dieren en water. Ze werken aan voedsel- en landbouwsystemen waarbinnen boeren en burgers meer zeggenschap hebben. Het doel: eerlijke, kostendekkende prijzen voor de boer in alle delen van de wereld en genoeg én gezond voedsel voor…

‘t Dak van Pakt

‘t Dakt van Pakt is een hotspot én hutsepot van ondernemers en stadslandbouwers die het hart van Antwerpen voeden met creativiteit en culinaire experimenten. Als dakboer kan je samen het hele seizoen lang tuinieren, genieten, beleven & experimenteren op de grootste daktuin van Antwerpen … onder de professionele begeleiding van boer Bram & Sjarel. Dakboeren…

Zero Plastic Rivers

Zero Plastic Rivers is een groeiend team van mensen en organisaties die samenwerken met één concreet doel: het drastisch verminderen van de plasticvervuiling in rivieren. In eerste instantie richten ze zich op één rivier, nl. de Schelde, en één soort plasticvervuiling, nl. macroplastics. Zo snel als ze kunnen, zullen ze ook werken op andere rivieren…

Opensource.brussels

Het Brussels Gewest kreunt onder hitte en droogte. Inwoners, organisaties, bedrijven en (lokale) overheden gebruiken dagelijks duizenden liters drinkwater om planten te besproeien en de (openbare) ruimte netjes te houden. Tegelijkertijd worden door bronbemaling op bouwwerven in de stad duizenden liters grondwater opgepompt en meteen weer geloosd in de riolering. We kunnen samen de verspilling…

ADEM

Elke dag fietsen van en naar je werk, of samen met je kinderen naar school … maar hoe zit het met dat fijnstof dat we dan inademen? Dankzij Timelab en haar community kan je het zelf meten met een zelfgebouwd meettoestel en zo bijdragen aan een ruimer onderzoek. Timelab, het Gentse stadslabo voor nieuwe samenwerkingsmodellen,…

Eatmosphere

De vzw Eatmosphere doneert voedseloverschotten aan sociale organisaties die kansarmen helpen, en sensibiliseert op verschillende niveaus rond voedselverspilling. Ze recupereren wekelijks 200 kg waarvan 180 kg wordt gedoneerd aan organisaties die kansarmen helpen. Eatmosphere heeft met ‘Mary Pop-in’ ook een eigen restaurantconcept, met een veganistische keuken. Daar nodigen ze een keer per maand een topchef…

Filter-Café-Filtré

Onze steden, onze regio, ons land moeten leefbaar en gezond worden. Daarvoor moet het autoverkeer worden teruggedrongen ten voordele van het openbaar vervoer en het voetganger-en fietsverkeer. Het besef dat de mobiliteit anders en globaal moet worden aangepakt moet zijn ingang vinden bij de beleidsmakers. De goede voorbeelden in andere landen zijn talrijk (Amsterdam, Kopenhagen,…

Food Lab Brugge

Brugge is een eetbare stad, met aandacht voor lokale (biologische) productie waar niets verloren gaat. Een regionaal netwerk van ondernemers, publieke actoren en verenigingen streeft continu naar een meer duurzaam voedselsysteem voor zijn burgers en zijn bezoekers. Het Food Lab is een aanjager van initiatieven en samenwerking rond duurzame voeding(systeem). Het werkt verbindend tussen beleid,…

Transitie Vaartland

Burgers worden wakker, overal doen mensen dingen voor de toekomst. Onze afhankelijkheid van olie, kolen en gas is niet meer van deze tijd. Er zit afval genoeg in onze grond, ons water en onze lucht. Ook wij Vaartlanders, van groot-Willebroek, willen beweging. We bereiden ons voor op morgen. Dat lukt niet altijd van de eerste…

Zomer Zonder Vliegen

Het steeds toenemende vliegverkeer zorgt voor een enorme druk op het klimaat door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. We reizen steeds meer en steeds verder per vliegtuig en één enkele vliegreis kan al onze inspanningen om onze persoonlijke CO2-uitstoot te verkleinen in één klap teniet doen. Het klimaatakkoord van Parijs (2015) legde de bovengrens…

Betonstop voor Diest

Het burgerinitiatief Betonstop voor Diest roept op om in Diest de “betonstop” vervroegd in de praktijk te brengen. Op die manier hopen ze het groene en landelijke karakter van de deelgemeenten te behouden en de kerngebieden te versterken. Kortom, van grijs naar groen in de deelgemeenten, en dat rond een klimaatrobuuste stad. Natuur en open…

Woensdag Fietsdag

Woensdag Fietsdag is een initiatief van Cera en KBC, met medewerking van Mobiel 21, VAB en vele andere trappende partners. Het is een actieplatform om Vlaanderen aan het fietsen te krijgen, dit jaar met de focus op het woon-werkverkeer. Het doel? Heel Vlaanderen minstens één dag per week naar het werk te laten pedaleren. Om…

Restjes­redders voor het Meetjesland

In Vlaanderen verspillen we elk jaar zo’n 1 miljoen ton voedsel. Met al dit verspilde voedsel kunnen we bijna 1.500 zwembaden vullen. Wanneer we in het Meetjesland voedsel verspillen, gooien we niet enkel waardevol eten weg. We verspillen ook land, water en energie die nodig waren om het voedsel te produceren. Voedselverspilling leidt tot +- 17.000 ton CO₂-uitstoot in het Meetjesland, door de productie van…

De andere markt

Als je kon kiezen, wat voor werk zou je dan willen doen? En hoe zou je werkplek er uitzien? Waar zou die werkplek liggen? En met wie zou je samenwerken? Het thema ‘werk’ is en blijft brandend actueel – denk maar aan de definitieve sluiting van Ford Genk eind vorig jaar. Net daarom wil het…

Culture­ghem

De 40.000 m2 van Abattoir in Anderlecht ontvangt wekelijks 100.000 mensen tijdens haar verschillende markten. Cultureghem vzw boort het potentieel van deze bruisende ontmoetingsplek aan en werkt zo mee aan een nieuwe creatieve en ondernemende must go zone voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Cultureghem is een antwoord op de acute behoefte van bewoners in Anderlecht…

Atopia

Hoe zou een ideaal leefbaar Antwerpen er kunnen uitzien? Een leefbaar Antwerpen voor iedereen? Een Antwerpen waar je je buren kent? Een Antwerpen waar je gemakkelijk door reist? Een Antwerpen waar iedereen kansen krijgt, en waar moeite beloond wordt? Een Antwerpen waar iedereen zou willen wonen? Kortom, hoe kan Antwerpen de eerste stad ter wereld…

Ringland

‘Een goed concept past op een bierkaartje’: onder dat motto lanceerde het ontwerpbureau Stramien in 2012 het idee ‘Uit de ban van de Ring’ voor de reorganisatie van de Antwerpse Ring. Eind 2013 richtte een groep burgers de vzw Ringgenootschap op om dat concept uit te dragen. In twee jaar tijd groeide Ringland uit tot een…

BIGH

Hoe breng je landbouw in een stad, waar elke vierkante meter moet renderen? BIGH bouwt, onder meer in Brussel, geïntegreerde serres op daken van gebouwen. De serres hergebruiken de CO2 die door de gebouwen worden uitgestoten. Het regenwater en de warmte van het gebouw worden hergebruikt in een aquaponics landbouwsysteem: een gesloten systeem waar alle…

De Burger­school

Lokale burgerinitiatieven zoals autodeelgroepen, Repair Cafés, geefpleinen,… zijn alom aanwezig in onze maatschappij. De Burgerschool is een project van Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu, met steun van de provincie Vlaams-Brabant. Klimaatpioniers die een burgerinitiatief of sociale onderneming hebben gestart, kunnen terecht bij de Burgerschool voor advies en ondersteuning. Hoe ontwerp je jouw dienst? Hoe…

De Wassende Maan

De Wassende Maan is een biodynamische landbouwcoöperatieve in Astene. Op hun velden telen ze zowat 30 verschillende soorten seizoensgroenten. En die brengen ze graag zo vers mogelijk op je bord. De Wassende Maan brengt haar groenten van boer naar bord via hun boerderijwinkel in Astene en via de groentepakketten die je kan oppikken in meer…

Gangmakers

Gangmakers zijn… … doeners die graag de handen uit de mouwen steken. … echte probleemoplossers gezegend met een talent. … enthousiaste teamspelers met humor. …. mensen die graag hun steentje bijdragen aan een betere wereld. Gangmakers bedenken zotte, grappige, inspirerende acties en laten ze los op de Limburgse openbare ruimte. Ze zetten voorbijgangers aan het…

Start je eigen munt

Geld is een afspraak binnen een gemeenschap om iets te gebruiken als een betaal- of ruilmiddel. Een samenleving kan dus zelf bepalen hoe een bepaalde munt wordt gebruikt. Gemeenschapsmunten worden sinds jaar en dag gebruikt als een antwoord op lokale problemen wereldwijd. In sommige steden kan je zelfs leningen bekomen in een lokale munt of…

Boer Bas

Boer Bas is een ‘winkel der boeren’, in 2016 opgestart in Brugge door enkele Oost- en West-Vlaamse bioboeren. Ze verkopen enkel producten rechtstreeks van de producent en boer, nooit een groothandelsproduct. Alles is volledig seizoensgericht, en op=op. Boer Bas kon met zijn groep boeren contacten leggen met bioboeren in Spanje en Italië, waardoor ook rijst,…

Mic Mac Minuscule

Mic Mac Minuscule is de one-stop-shop geboortelijst met tweedehands, gepimpte en faire spullen voor (groot-)ouders in blijde verwachting. Dit gebeurt via andere ouders die hun babyspullen niet meer nodig hebben en ze opnieuw in omloop willen brengen. Mic Mac Minuscule probeert een steentje bij te dragen door hergebruik te stimuleren en de drempel tot tweedehands…

Proper Strand Lopers

Iedere mens maakt gebruik van de natuur en iedereen deelt hierdoor de verantwoordelijkheid ervan. Jammer genoeg blijft er veel afval liggen op de stranden en aan zee is afval schadelijker dan elders. Doordat de oceaan het afval, dat vooral uit kunststof bestaat, in een vlug tempo afbreekt in kleinere stukken, heeft dit grote gevolgen voor…

Droom je buurt

Curieus daagt je uit om je buurt te dromen. Met Droom je buurt wil Curieus mensen, straten, wijken, buurten, groepen, verenigingen, … uitdagen om verbeterplekjes in hun omgeving aan te kaarten en vooral… zélf aan te pakken. Ontbreekt er wat kleur in jouw straat of snakt jouw wijk naar wat groen? Lopen jouw buren elkaar…

Buurderij DOK Gent

De Buurderij is een sociaal duurzaamheidsinitiatief met als doel mensen dichter bij hun voedsel te brengen. De Buurderij werkt actief aan een kortere keten en geeft een eerlijke prijs aan wie het verdient: de Boeren uit de Buurt. Het initiatief werkt enkel samen met bedrijven die ook een meerwaarde betekenen voor de maatschappij (bv. bedrijven…

Parkveld

Parkveld is een 34 ha groot stuk landbouw- en braakliggend gebied gelegen langs de Geldenaaksebaan in Leuven. Momenteel is Parkveld eigendom van het OCMW en Interleuven (het landbouwgedeelte) en vastgoedontwikkelaar Extensa (bos en braakliggend). Het gemeentebestuur van Leuven heeft al jaren plannen om Parkveld vol te bouwen met bedrijven, huizen en appartementen. De bouwprojecten zullen…

Lieve zusjes stoere broers

Lieve Zusjes, Stoere Broers experimenteert in de publieke ruimte, en dat altijd met de cargofiets. ‘Spontane’ bijéénkomsten op minder spontane plaatsen. Ongekende hoekjes in fijne parken … reclaimed nature, wastelands … pop-up schommels, vliegers, tollen, tunes … De rest is aan jullie! Afkomen, amuseren & doorvertellen … www.lzsb.be

Bolwerk

Bolwerk is een plek op het kruispunt van jongeren, ondernemen en kunst. Ontmoeting, creatie en verwondering staan centraal. Bolwerk werkt verbindend: het artistieke en het sociale, jeugdwerk en onderwijs vloeien naadloos in elkaar over. A.A.P. (Atypisch Atelier Publiek) is Bolwerks uitvalsbasis en bestaat uit een maakplek en een publieksplek. In de maakplek bedenkt, ontwerpt en…

Iedereen gorilla

Iedereen Gorilla strijdt voor steden op mensenmaat. Iedereen Gorilla wil de publieke ruimte weer publíeke ruimte maken: van de mensen, voor de mensen. En op maat en ritme van de mensen, in plaats van op maat en ritme van gemotoriseerd verkeer. Iedereen Gorilla ijvert voor ruimte voor samenleven en ontmoeten, ruimte voor rust en natuur, ruimte…

De Koep

Vzw de Koep is een jonge Turnhoutse burgerbeweging die impact probeert te hebben op een aantal ontwikkelingen in de Turnhoutse regio. Daarvoor organiseert ze sociale acties, onder andere in verband met de aankoop van de Watertoren, maar zet ze vooral in op maatschappelijke thema’s die via volksvergaderingen werden aangebracht. Op dit ogenblik wordt er gefocust…

Tuinhier: wat je zelf tuint is top

De vzw Tuinhier is een vrijwilligersvereniging die lokaal, provinciaal en gewestelijk is gestructureerd en die het amateurtuinieren in Vlaanderen organiseert en vormgeeft. De vzw wil de belangstelling voor duurzaam, aangenaam en milieubewust tuinieren bevorderen, het tuinieren als zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding centraal stellen en de aanleg van volkstuinparken stimuleren. Tuinieren is een activiteit die door…

Translab K

Duurzame ontwikkeling, transitie, deeleconomie, commons,… Allemaal begrippen waarmee mensen pogen een reeks samenhangende problemen en uitdagingen voor de samenleving van de 21ste eeuw te omschrijven en, nog meer, om mogelijke antwoorden te formuleren op die uitdagingen. Vanuit de intentie om deze transitiegolf op regionaal vlak  (educatief) te ondersteunen wil Vormingplus Kempen de volgende jaren op verschillende manieren inzetten op…

Approved by EVA

Zoek je een restaurant dat kwaliteitsvolle vegetarische en plantaardige maaltijden aanbiedt? Om dit gemakkelijk duidelijk te maken is er het keurmerk ‘approved by EVA’. Het keurmerk werd ontwikkeld door EVA vzw om aan te geven welke restaurants volwaardige vegetarische en ook plantaardige maaltijden serveren. Aan het keurmerk zijn enkele strikte criteria verbonden. Zo wordt een…

Climaxi

Climaxi is een sociaal-culturele beweging waarbinnen mensen met uiteenlopende achtergronden actief zijn rond het thema klimaat en sociale rechtvaardigheid. De organisatie wil niet eenzijdig focussen op lobbywerk maar bouwen aan een actiebeweging. Climaxi zorgde ondertussen al voor een aantal kritische documentaires zoals ‘Duurzaam op papier’ en ‘Fish and Run’.  Maar de organisatie bracht ook enkele publicaties uit rond…

Beleef de ruimte

In 2015 gingen in Geel, Mol en Olmen onder impuls van Vormingplus Kempen mensen aan de slag om de openbare ruimte in hun gemeente een grotere funfactor te geven. De groep enthousiastelingen die de openbare ruimte in Geel inpalmt, noemt zich ‘Gek op Geel’. Ze organiseerden al meerdere acties and are still going strong! In Mol…

Donderdag Veggiedag

Donderdag Veggiedag is een campagne van EVA die jou wil tonen hoe je één dag in de week lekker en gezond vegetarisch kan eten. Het is dé ideale manier om tegelijk iets voor je eigen gezondheid te doen als voor het klimaat. Bovendien zorg je meteen ook voor een betere voedselverdeling in de wereld en…

REScoop

Overal in Europa verenigen gewone burgers zich om samen windturbines en zonnepanelen te plaatsen, om het distributienet in beheer te nemen, om thuis de samen opgewekte groene stroom of warmte aan een faire prijs geleverd te krijgen. Ook in Vlaanderen nemen mensen zoals jij het heft in eigen handen. Ze verenigen zich in REScoops, burgercoöperaties…

Samen­(k)leven

Het is toch niet nodig dat elk huisgezin een boormachine koopt. Je kan even goed bij je buren aanbellen en dat van hen lenen. Een pak gereedschap heb je echt niet elke dag nodig. Of bak jij élke dag frieten en maait je buur élke dag zijn gras? Curieus is een progressieve culturele inspiratiefabriek vol enthousiaste vrijwilligers…

Critical mass bike ride

De stad is helaas zelden een gunstige fietsomgeving. Maar wie zegt dat we ons daarbij moeten neerleggen? In Antwerpen komen fietsfanaten alvast op straat. Onder de noemer van Critical Mass Antwerpen verzamelen elke laatste vrijdag van de maand fietsers op straat om aandacht te vragen voor hun rechten in de stad. Met een optocht door de…

vzw Toestand

vzw Toestand doet aan ‘tijdelijke reactivering‘. Concreet houdt dat in dat de organisatie verlaten of vergeten gebouwen en ruimtes in Brussel inpalmt en tijdelijk ombouwt tot autonome socioculturele centra. Dialoog, creatie, autonomie en actie staan hierbij steeds centraal. Een voorbeeld is de Allee du kaai. In afwachting van de definitieve herinrichting van de Materialenkaai, wordt…

Cyclopera­tiva

Bij Cycloperativa staat samenwerken centraal. Cycloperativa wil Brusselaars aanzetten vaker de fiets te nemen en zo de strijd aan te binden tegen de heerschappij van Koning Auto in de stad. Hoe ze dat doen? Door een fietsenatelier te runnen in het hartje van de Anneessens-wijk. Door mensen aan te zetten samen te repareren, hopen ze…

Urban Smart Farm

Urban Smart Farm maakt gebruik van zeecontainers om in meerdere lagen planten, vissen en schaaldieren op een duurzame manier te kweken in de stad. Op deze manier wil de Urban Smart Farm gezond boerenverstand en hi-tech samenbrengen onder één dak. Dit Gents bedrijf maakt gebruik van aquaponics, kunstlicht en natuurlijk voer in 1 gesloten systeem om kraakverse…

Straten vol Leuven

Leuven is een drukke stad. De laatste jaren zijn er steeds meer inwoners, bezoekers, studenten en pendelaars. Om de binnenstad leefbaar te houden sloegen enkele partners de handen in elkaar voor het Platform Autoluwe Binnenstad. Het concrete droombeeld waar het Platform mee naar buiten treed is “Straten vol Leuven”. De bedoeling is dat auto’s verplicht plaatsruimen voor…

Waerbeke: stilte werkt

Depressie, burn-out, overmedicalisering, zelfdoding… de kranten staan er elke dag vol van. Waerbeke is ervan overtuigd dat er te weinig maatschappelijke energie, aandacht en waardering is voor de innerlijke cultuur van mensen. Het vinden van een nieuwe balans, een evenwicht tussen de fast lane en de slow lane, is nodig. De beweging ontstond in 2001…

Labelinfo.be

Wil je duurzame keuzes maken bij de aankoop van producten? Labels kunnen je daarbij helpen. Labels geven informatie prijs over de milieukenmerken of sociale omstandigheden waarin een product tot stand kwam. Er zijn ook labels voor eerlijke handel. Andere labels geven geen duurzaamheidsinformatie maar zeggen iets over de kwaliteit, herkomst of samenstelling van een product….

No waste cooking

Uit gewoonte gooien we veel weg, terwijl dat niet altijd nodig is. Chips van aardappelschillen, guacamole van broccolisteel of soep van wortelloof zijn overheerlijk. En daar blijft het niet bij. Ook radijsjesloof, bietloof, bloemkoolnerven en -bladeren, venkelstelen, preigroen, koolrabibladeren en erwtenpeulen zijn allemaal ontzettend smaakvol. In ‘No waste cooking’ redt KVLV, Vrouwen met vaart deze…

Samentuinen met VELT

Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) is er voor iedereen die milieuvriendelijk aan de slag wil in de tuin of keuken. Samen met duizend vrijwilligers zet Velt zich elke dag in voor een ecologische leefomgeving. De organisatie komt op voor biodiversiteit en een energie- en grondstoffenzuinig productie- en consumptiegedrag door individuen, bedrijven en overheden. Velt-leden kunnen helpen om…

Commons Josaphat

Wat begon als een uitdagende denkoefening groeide uit tot een boeiend experiment. Een groep burgers, particulieren en verenigingen buigt zich over het braakliggende terrein van de Josaphat-site in Schaarbeek.  Opzet is het terrein in te richten volgens het principe van de commons, waarbij de belanghebbende burgers allemaal inspraak hebben in het wordingsproces en de beslissing…

Cultuur­poolen

Van plan een voorstelling of concert bij te wonen, maar heb je geen trein huiswaarts zo laat op de avond? Ontdek je op een tentoonstelling dat je samen met heel wat stadsgenoten elk apart met de auto bent gekomen? Dat kan efficiënter en milieuvriendelijker! In de Facebookgroep Cultuurpoolen bieden cultuurgangers ritjes aan naar voorstellingen, concerten, tentoonstellingen,…

Antwerpe­nize: fiets de stad

De blog Antwerpenize ondersteunt, stimuleert en inspireert mensen in Antwerpen om zich per fiets te verplaatsen. Van inspirerende foto’s, over nieuwe apps die verplaatsing door de stad vergemakkelijken, tot prikkelende opiniestukken, alles wat regelmatige of recreatieve stadsfietsers kan interesseren, krijgt een plaatsje op Antwerpenize. Je zou voor minder zin krijgen de stad per stalen ros te verkennen….

Klimaatzaak

Op 1 december 2014, de dag waarop de klimaattop in Lima van start ging, maakten elf bekende Vlamingen bekend dat zij de Vlaamse, Brusselse, Waalse en federale overheden in gebreke stellen wegens het uitblijven van een degelijk klimaatbeleid. Op de klimaatconferentie van Cancún in 2010 beloofden de Belgische afgevaardigden immers om tegen 2020 de CO2-uitstoot in ons…

Selfcity Brussel

Selfcity Brussel is een onderzoeksproject naar bottom-up initiatieven rond solidariteit, ecologie en democratie in Brussel. Overal in Brussel zetten mensen zich samen in om het leven in de stad aangenamer of duurzamer te maken. Ze nemen initiatieven in grote of kleinere groep, helpen elkaar, maken of repareren dingen, creëren dienstverlening of beheren goederen of plaatsen die…

My fair baby

Baby’s kunnen een fikse druk uitoefenen op het milieu. Ze ontgroeien hun vaak gloednieuwe kruippakjes aan een razend tempo en verbruiken ettelijke tonnen luiers. Bij de geboorte van je baby, neemt je consumptiegedrag dan ook exponentieel toe. Zo ook je impact op milieu en maatschappij, want een baby heeft een aanzienlijke ecologische voetafdruk. Gelukkig zijn er een…

BuitenGoed

De volkscoöperatieve BuitenGoed betrekt burgers bij het conserveren van landschappen en de natuur rondom Oostende. Dit doen ze op verschillende manieren. Zo werkt BuitenGoed aan de realisatie van een groen lint rond de stad door bomen te planten voor een stadsrandbos. De volkscoöperatieve laat de mensen niet alleen genieten van de natuur, maar laat haar coöperanten ook…

De Pastory

Het oude pastorijgebouw van Sint-Amandsberg kreeg een tweede leven toen een groep buurtbewoners en verenigingen besloten het leegstaande gebouw en aanliggende tuin opnieuw leven in te blazen. De wijkbewoners ervoeren een groeiende nood aan een open, inspirerende groene locatie. Dit zette hen ertoe aan de oude pastorij een nieuwe rol toe te kennen. De locatie wordt ingericht…

Buren van de Abdij

Nadat de Gentse Sint-Baafsabdij al vijf jaar dicht bleef, staken buurtbewoners de handen uit de mouwen. De idee ontstaat om de abdij opnieuw te openen voor en door de buurt. De bonte groep buurtbewoners stelt de oudste site van Gent open op zondag en organiseert er geregeld concerten, ontmoetingen en andere activiteiten. Ze noemen zichzelf de Buren van de…

Robuust

Robuust is de eerste verpakkingsvrije winkel van België. Het idee? Precycleren! Robuust pakt het probleem van afval en vervuiling aan bij de bron en vermijdt door het weglaten van verpakking de noodzaak aan recyclage. Dit bespaart natuurlijke rijkdommen, vermindert de CO2 uitstoot, vermindert voedsel overschotten, verkleint de afvalberg en stimuleert de lokale economie omdat streekproducten…

PermaFungi

PermaFungi kweekt paddenstoelen en produceert meststof op basis van koffiedik. Rond deze innovatieve techniek richtten de bedenkers het sociale bedrijf PermaFungi op. PermaFungi verkoopt deze producten, maar houdt zich tegelijkertijd bezig met de ontwikkeling van een gedecentraliseerd productienetwerk. Zo creëert de organisatie duurzame werkgelegenheid, ontwikkelt het de lokale economie en leidt het laaggeschoold personeel op….

Groenloof

Groenloof bindt, linkt en inspireert voor meer lokale duurzaamheid. “Spontaan, ongedwongen, waar tijd meewerkt in plaats van opjaagt”, zoals ze het zelf omschrijven. Groenloof zet verschillende activiteiten op het touw waarbij steeds samengewerkt wordt met partners en twee of meer duurzame initiatieven in de kijker worden gezet. www.groenloof.be Facebookpagina Groenloof

EnerGent

EnerGent cvba is een coöperatieve vennootschap uit het Gentse met sociaal-ecologische doelen, een transparante structuur en rechtstreekse burgerparticipatie. Het bedrijf investeert in hernieuwbare energieprojecten, de realisatie van energiebesparingen en het leveren van energiediensten. EnerGent maakt het voor burgers mogelijk om de financiële middelen te verzamelen die hun helpen in hun strijd naar een klimaatneutrale samenleving. Daarnaast heeft…

Het Spilvarken

De Gentse organisatie Het Spilvarken wil de zelforganisatie en samenwerking van stadsbewoners versterken, en neemt hiervoor voedsel als uitgangspunt. De ecologische, economische en sociale uitdagingen waar onze samenleving voor staat, zijn zeer divers en vragen een totaalaanpak. Veel oplossingen liggen meer dan ooit in de handen van de stadsbewoners zelf. Voedsel als uitgangspunt nemen laat een…

Lunch met lef

Schoolmaaltijden hebben vaak een gek luchtje. De ingrediënten zijn niet echt vers, de maaltijden dragen niet bij aan de lokale economie en leerlingen blijven er ook maar koud onder. Wervel vzw heeft daar een oplossing op bedacht: lunch met LEF! LEF staat voor een stoemp van Lokaal, Ecologisch en Fair. Volgens Wervel zijn dit de…

Ohne

Ook in het Gentse doen ze aan verpakkingsloos winkelen. Zo proberen vijf jonge Gentenaren met het winkelconcept OHNE een verschil te maken. De bedoeling is de consument aan te zetten de switch te maken naar een milieubewuster koopgedrag. De winkel steunt daarvoor op drie pijlers. Hij is afvalarm, vertrekt van korte keten en biedt biologische dagdagelijkse producten…

Close the loop: aanzetten tot circulaire mode

Met het Close the Loop-project willen Plan C en het Flanders Fashion Institute de overgang naar een circulaire economie versnellen. Bedrijven, modeontwerpers en consumenten hebben immers de kans om een verandering te bewerkstelligen en invloed uit te oefenen op de levenscyclus van een kledingstuk. Plan C deelde de levenscyclus van kledij op in 6 fases: grondstoffen,…

Leefstraat

De Leefstraat van het Lab van Troje is een experiment waarin bewoners hun straat onder handen nemen en ombouwen tot hun droomstraat. Door samen tijdelijk (een deel van) de straat autovrij of autoluw te maken komt er ruimte vrij voor groen, ontmoeting en samenleven. Elke Leefstraat is anders. Telkens wordt vertrokken vanuit de wensen en…

Recht van bij de boer

Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. Met zo’n transparant systeem is hij niet enkel een ambassadeur voor zijn product maar voor de hele korte keten. Als consument krijg je…

Content: kruidenier zonder verpakking

‘Leuven Pakt Uit’ wil winkelen zonder verpakking mogelijk maken en promoten. Het eerste project van Leuven Pakt Uit! is Content, een coöperatieve voedingswinkel zonder verpakkingen die open ging in Leuven eind 2014. Bij Content vind je alle producten die nodig zijn voor de dagelijkse behoeften: granen, droogwaren, groenten en fruit, brood, zuivel, drank, … Maar dat alles dan wel…

Voedsel­teams

Een voedselteam is een groep van mensen uit een zelfde buurt die samenwerken voor de rechtstreekse aankoop van biologische groenten en fruit, van hoevezuivel en -vlees (al dan niet bio), van brood en bloem en andere streek- en seizoensproducten. Gemiddeld bestaat een voedselteam uit een twintigtal gezinnen. Elk team beschikt over een depot of opslagplaats, meestal…

Cultivating Communities Haspengouw

Cultivating Communities Haspengouw is een designonderzoek dat streeft naar het opzetten van een duurzaam productiesysteem gebaseerd op lokale grondstoffen en kennis uit de fruitstreek Haspengouw. Elk jaar worden er in de regio Haspengouw 800.000 appelbomen gerooid. Deze materiaalstroom wordt momenteel als afval verwerkt door het te versnipperen of verbranden. Cultivating Communities Haspengouw brengt actoren met…

[foam]

FoAM is een cultureel laboratorium dat zich bevindt op het raakvlak tussen kunst, wetenschap, natuur en het alledaagse leven dat verschillende initiatieven en projecten ontwikkelt en de blik richt op de samenleving maar ook de toekomst. Het transdisciplinaire lab is een praktijkgemeenschap waar mensen met diverse vaardigheden – van kunstenaars en designers tot koks, tuiniers en zelfs wetenschappers…

BXL swings in the cracks

BXL swings in the cracks is een collectief dat met houtafval en afgedankt meubilair interventies doen in de publieke ruimte. Ze doen kleine ingrepen op vergeten plekken in grote Europese steden om een reactie los te weken bij de bewoners ervan en de stedelijke instellingen in een poging die plekken op de manier te doen…

Roof food

Wat dacht je van een dak-schotel van ‘Roof food’? Sinds april 2015 wordt er voedsel gekweekt op het dak van het Gentse restaurant Gaston. Maar daar blijft het niet bij. Volgend jaar komt er een dakmoestuin bij op het bedrijvencentrum De Punt in Gentbrugge. Met de oogst uit deze daktuin maakt ‘Roof food’ heerlijke vegetarische schotels die door…

Ecopower

Ecopower cvba is een erkende coöperatieve vennootschap. Een bedrijf dus, maar wel een bedrijf met een maatschappelijk doel, een transparante structuur en heel veel kleine aandeelhouders. Ecopower geeft elke burger namelijk de kans om rechtstreeks te investeren in de productie van hernieuwbare energie en in rationeel energiegebruik. Ze doen dit op verschillende manieren, zoals de ontwikkeling…

De Broeikas

Het project De Broeikas heeft zijn thuis in de grote schuur van een oude beschermde vierkantshoeve in Neervelp, een cohousingproject voor vier gezinnen. Via De Broeikas willen de bewoners hun woonproject openstellen voor andere participanten en geïnteresseerden. De Broeikas wil een labo zijn voor een andere wereld, een wereld waarin mensen gewone en gedurfde dingen uitproberen, op weg naar een andere, meer…