BuitenGoed

De volkscoöperatieve BuitenGoed betrekt burgers bij het conserveren van landschappen en de natuur rondom Oostende. Dit doen ze op verschillende manieren.

Zo werkt BuitenGoed aan de realisatie van een groen lint rond de stad door bomen te planten voor een stadsrandbos. De volkscoöperatieve laat de mensen niet alleen genieten van de natuur, maar laat haar coöperanten ook meebeslissen over het inrichten van de open ruimte.

Terwijl de organisatie met de biopluktuin De Lange Schuur haar leden de kans biedt groenten af te nemen van een biologische landbouwer die seizoensgebonden gewassen kweekt. Coöperanten die willen, kunnen ter plekke ook de handen uit de mouwen steken.

In het kader van het breder graasbeheerproject verkoopt BuitenGoed ook natuurvlees-pakketten van runderen en schapen. Bij het beheer van beschermde graslanden wordt een extensieve begrazingstechniek toegepast, die slechts een beperkt aantal runderen per hectare laat grazen. Om de kudde jong te houden worden jaarlijks runderen geslacht, die vervolgens als biologisch kwalitatief en smaakvol vlees in pakketten aan de verschillende coöperanten wordt aangeboden.

www.buitengoed.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *