Antwerpen aan ‘t Woord

Antwerpen aan ‘t Woord is een organisatie die participatie en lokale democratie binnen de stad wil aanmoedigen. De vzw is in de eerste plaats een lerend netwerk dat zowel politiek, administratie, bewoners en middenveldorganisaties samenbrengt om samen aan “‘t stad” te bouwen. Want om een betere stad te verwezenlijken, zijn  participatie en samenwerking broodnodige ingrediënten. Iedere mening telt en moet een plaats krijgen. Ondertussen slaagde de vzw er in zo al 2.000 vrijwilligers en organisaties uit het Antwerpse in haar netwerk te verenigen en te betrekken in verschillende participatieprojecten.

De organisatie is van mening dat een goed werkende en uitgebalanceerde stadsgemeenschap enkel tot stand komt als burgers vanuit eigen achtergrond en mogelijkheden kunnen bijdragen aan de vormgeving ervan en dat in open dialoog. Daartoe is een participatiecultuur nodig binnen de stad. Antwerpen aan ‘t Woord wil zo’n cultuur ontwikkelen voor haar stadsgemeenschap door deze te verbinden, te versterken en aan te zetten tot betrokkenheid zodat interactieve, dynamische en opbouwende samenwerking bevorderd wordt.

www.antwerpenaantwoord.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *