Over deze site

De blog ‘Verander alles’ is een verzamelplek van sociaal-culturele praktijken die werk maken van een samenleving die meer democratisch, solidair, duurzaam en inclusief is. De veelheid van deze praktijken – soms kleinschalig, dan weer groots – vormen een voorafbeelding van nieuwe maatschappelijke spelregels voor onze economie, de manier waarop we samenleven en onze leefomgeving organiseren. Zij maken deel uit van een stroom van praktijken die allen aan de samenleving van morgen timmeren. Laat je inspireren en grijp de kans je te verbinden met andere ‘veranderaars’.

Hoe het begon

De blog ‘Verander alles’ ontstond naar aanleiding van de voorstelling ‘Hoop’ van theatermaker Stijn Devillé en Het nieuwstedelijk. ‘Hoop’ is het sluitstuk van de trilogie ‘Hebzucht, Angst, Hoop.’ De titel en het motto van deze blog komen rechtstreeks uit de tekst van Stijn:

“We leven niet in een tijdperk van verandering. We leven in een verandering van tijdperk. Utopieën worden in eerste instantie op drie gronden bestreden. Eén. Futiliteit: het kan niet. Twee. Gevaar: de risico’s zijn te groot. Drie. Perversiteit: het ontaardt in zijn tegendeel. Maar kort nadat utopieën zijn ingevoerd, ervaren we ze als de normaalste zaak van de wereld. De werkelijkheid is niet onveranderlijk. Alles zou anders kunnen zijn. Utopieën kunnen de manier waarop de wereld vandaag draait, ontmaskeren als slechts één van vele mogelijkheden. Dit zal veel van ons vragen. Het zal op grote weerstand stoten. Maar het kan. We sturen mensen naar de maan. We zenden missies naar Mars. Wir schaffen das. We moeten eigenlijk alleen maar beslissen, dat we het ook willen.”

Naar aanleiding van ‘Hoop’ ging het Het nieuwstedelijk op zoek naar hoopvolle initiatieven die iets doen bewegen, naar mensen met grote plannen en kleine ideeën. Op de blog ‘Verander alles’ verzamelde het theaterhuis deze praktijken. Van kleinschalige buurtorganisaties tot breed gedragen burgerbewegingen, van circulaire economie tot ecologische technologie, van lokale boer tot webshop, van kunstproject tot app. Alles en iedereen die bezig is met de toekomst en de werkelijkheid wil veranderen probeerden zij een plaats te geven op deze blog. Sneeuwbalgewijs verzamelden ze meer en meer initiatieven. Met ‘Hoop’ en met de blog wilde Het nieuwstedelijk een zaadje planten voor meer. Meer warmte, meer initiatief, meer engagement, meer perspectief, meer toekomst, … Kortom, meer hoop. Hoop voor vandaag en zin in morgen.

Hoewel deze hoopvolle initiatieven Het nieuwstedelijk nauw aan het hart blijven liggen, kon het geëngageerd theaterhuis maar tijdelijk haar focus op de blog leggen. Ondertussen pikken de theatermakers weer andere maatschappelijke thema’s op die ze binnen hun voorstellingen aansnijden en uitwerken. Vanuit deze nieuwe voorstellingen zullen weer andere maatschappelijke projecten ontstaan.

Naar een breder verhaal

Voorjaar 2016 stelde Socius, het steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk, de vraag om ‘Verander Alles’ over te nemen en uit te breiden. Het steunpunt zorgt vanaf februari 2017 voor een meer planmatige aanvulling van de blog met praktijken uit het brede sociaal-culturele veld, bijvoorbeeld uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de welzijnssector, de kunstensector, het jeugdwerk maar ook burgerinitiatieven en -bewegingen.

De praktijken die het steunpunt naar voor schuift trachten allemaal op hun eigen, unieke manier een alternatief te bieden voor de huidige maatschappelijke spelregels. Zij maken werk van een samenleving die meer duurzaam, solidair, inclusief en democratisch is. De stroom van deze verschillende praktijken samen is als het ware een voorafbeelding van de samenleving van morgen.

Net die stroom is wat Socius zichtbaar wil maken voor sociaal-culturele professionals, vrijwilligers en al wie het sociaal-cultureel werk een warm hart toedraagt. Laat je inspireren en grijp de kans je te verbinden met andere ‘veranderaars’.

Over Het nieuwstedelijk

Het nieuwstedelijk is het stadsgezelschap van Leuven, Hasselt en Genk. Theater, tekst, muziek, audio en debat vormen de kern van het artistieke werk van Het nieuwstedelijk. Stijn Devillé is oprichter en directeur van Het nieuwstedelijk. Naast de trilogie ‘Hebzucht, Angst, Hoop’ schreef hij o.a. ‘Hitler is dood’ (taalunie Toneelschrijfprijs), ‘La Dissection d’un Homme Armé’ en ’Leni & Susan’.

Over Socius

Socius is het steunpunt voor sociaal-cultureel werk vzw. Wij zijn er voor alle professionals uit de sector en de organisaties waarvoor ze werken. Omdat wij geloven dat zij wezenlijk bijdragen tot de realisatie van een democratische, inclusieve, solidaire en duurzame samenleving.