LAMA

Veel complexe mobiliteitsproblemen zijn moeilijk alleen van bovenaf op te lossen. Het is essentieel om de gebruikers van de openbare ruimte te betrekken bij het zoeken naar oplossingen. LaMA promoot co-creatie met burgers, een andere manier om mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Zij beschikken immers over informatie die beleidsmakers en experts vaak over het hoofd zien.

Verschillende en soms conflicterende belangen maken het voor beleidsmakers niet altijd gemakkelijk om tot gedragen oplossingen te komen. Binnen de Laboratoria Mobiele Alternatieven komen bewoners en gebruikers samen met mobiliteitsprofessionals en beleidsmakers om van onderuit te werken aan creatieve en gedurfde oplossingen die een wereld van verschil maken.

Maar hoe betrek je bewoners, winkeliers, scholieren … bij je lokale mobiliteitsbeleid? Daar waar de ervaring ontbreekt of beperkt is of waar de budgettaire middelen niet van die aard zijn om grote participatietrajecten uit te besteden, wil LaMA een laagdrempelige methodiek aanreiken om van deze manier van werken te proeven.

www.duurzame-mobiliteit.be/lama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *