AvD

Artsen voor Duurzaamheid is een beweging van hulpverleners werkzaam in de gezondheidszorg die vanuit een gemeenschappelijke bezorgdheid voor de gezondheid van de aarde en haar bewoners bewust en respectvol gedrag wil bevorderen met als doel een duurzame én gezonde samenleving.

Alle leven op deze aarde is met elkaar verbonden in één grote samenhang. Handelen zonder oog voor deze samenhang heeft nefaste gevolgen voor zowel de aarde als voor onze eigen gezondheid. Die gevolgen zijn nu al merkbaar: slechte luchtkwaliteit, ernstige ziekten veroorzaakt door vervuiling, uitputting van de natuurlijke bronnen, teloorgang van de oceanen, verdwijnen van het regenwoud, … Er is nood aan een nieuw perspectief: een van verbinding, waarbij een respectvolle zorg voor de aarde en de levende wezens die haar bewonen uiteindelijk ook onszelf ten goede komt. Vanuit hun kennis over ziekte/gezondheid én de interactie hiervan met onze leefomgeving hopen de Artsen voor Duurzaamheid een meerwaarde te bieden op vlak van duurzaamheid.

Hoe ze hun missie realiseren? Door te luisteren naar bezorgdheden en verwachtingen van mensen, in dialoog te gaan, te sensibiliseren en door wetenschappelijk onderbouwde informatie te geven. In de praktijk gebeurt dit op individueel niveau in het contact met de patiënt/cliënt en op collectief niveau door interactieve lezingen, workshops, filmvertoningen, verspreiding van informatiefolders, …

artsenvoorduurzaamheid.be

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *