Ons buurtpunt

De bakker, de slager, de kleine buurtwinkel, het dorpscafé. Tot voor kort had je het vaak allemaal ‘onder de kerktoren’. Meer en meer verdwijnen deze lokale zaken en ontmoetingsplaatsen. Inwoners buiten de stadskernen zijn voor zowat alles aangewezen op de auto. De oprichting van een buurtpunt is een manier om voorzieningen, diensten en ontmoetingsplaatsen samen te brengen, dichtbij de bewoners. Het is een ontmoetingsplaats met verschillende diensten en een vervoersaanbod. De concrete invulling en vorm hangt af van de lokale noden, wensen en mogelijkheden. Dat kan gaan van een lokale markt over een mobipunt tot een buurtcafé.

Met Ons buurtpunt reiken het Netwerk Duurzame Mobiliteit, Cera en het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland lokale initiatiefnemers kennis en ervaring aan om hen zo te helpen een eigen buurtpunt op te starten.

www.duurzame-mobiliteit.be/onsbuurtpunt

One Comment Add yours

  1. Ik ben geïnteresseerd in een buurtpunt in mijn gemeente Beveren. Er is een prachtige locatie voorhanden (een oude garage). Bovendien is er heel veel leegstand in de dorpskern en staan winkelpanden langdurig leeg. Het is hoogst noodzakelijk dat er iets beweegt. Door allerhande werken is het centrum nu meer en meer verlaten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *