Cityspark

Fien Sambaer en An Claeys geloven in de kracht van mensen en willen alle stadsbewoners met hun unieke talenten een plek geven als het kloppend hart van een stad op mensenmaat. Daarom richtten ze vorig jaar Cityspark op. De missie van An en Fien? Mensen, organisaties en lokale besturen mobiliseren en verbinden in hun engagement rond een gezamenlijke maatschappelijke uitdaging. Dit doen ze door microparticipatietrajecten op maat te begeleiden rond concrete maatschappelijke uitdagingen.

Iedereen is welkom om  te participeren aan deze microparticipatietrajecten. Cityspark heeft een hele toolbox aan methodieken om élke stem een plek te geven in het proces. Taal, leeftijd, overtuigingen … maken niet uit. Iedereen heeft talent en kan participeren aan een betere buurt. Cityspark faciliteert een meertalige, veilige en positieve interactie.

cityspark.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *