Cityspark

Fien Sambaer en An Claeys geloven in de kracht van mensen en willen alle stadsbewoners met hun unieke talenten een plek geven als het kloppend hart van een stad op mensenmaat. Daarom richtten ze vorig jaar Cityspark op. De missie van An en Fien? Mensen, organisaties en lokale besturen mobiliseren en verbinden in hun engagement…

Climate Express

Climate Express is een enthousiaste en groeiende groep vrijwilligers. Politiek ongebonden streven ze naar een daadkrachtige en solidaire aanpak van het klimaatprobleem. Nu wereldleiders zich geëngageerd hebben in het Akkoord van Parijs, zet Climate Express druk op de Belgische regeringen om de daad bij het woord te voegen: ga voor een echt ambitieus en rechtvaardig…

BXLRefugees

Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen beoogt concrete solidariteit met alle migranten. Deze burgerbeweging stelt het huidige Belgische en Europese beleid aan de kaak en wil het bestrijden. Iedereen heeft recht op een waardig leven. Het Burgerplatform ontstond in 2015 in Brussel als reactie op de 1000 plaatsen in open opvangcentra die voormalig staatssecretaris…

DoucheFLUX

DoucheFLUX bevordert de herintegratie van mensen in bestaansonzekerheid, dakloos of niet, met of zonder papieren, van hier of van elders, dankzij een brede dienstverlening en activiteiten, en de mogelijkheid aan te sluiten bij het vrijwilligersteam. De organisatie wil mensen waardigheid, energie en zelfvertrouwen geven, om grote en kleine stappen te zetten in het leven, de straat te verlaten…

Opensource.brussels

Het Brussels Gewest kreunt onder hitte en droogte. Inwoners, organisaties, bedrijven en (lokale) overheden gebruiken dagelijks duizenden liters drinkwater om planten te besproeien en de (openbare) ruimte netjes te houden. Tegelijkertijd worden door bronbemaling op bouwwerven in de stad duizenden liters grondwater opgepompt en meteen weer geloosd in de riolering. We kunnen samen de verspilling…

Eatmosphere

De vzw Eatmosphere doneert voedseloverschotten aan sociale organisaties die kansarmen helpen, en sensibiliseert op verschillende niveaus rond voedselverspilling. Ze recupereren wekelijks 200 kg waarvan 180 kg wordt gedoneerd aan organisaties die kansarmen helpen. Eatmosphere heeft met ‘Mary Pop-in’ ook een eigen restaurantconcept, met een veganistische keuken. Daar nodigen ze een keer per maand een topchef…

Filter-Café-Filtré

Onze steden, onze regio, ons land moeten leefbaar en gezond worden. Daarvoor moet het autoverkeer worden teruggedrongen ten voordele van het openbaar vervoer en het voetganger-en fietsverkeer. Het besef dat de mobiliteit anders en globaal moet worden aangepakt moet zijn ingang vinden bij de beleidsmakers. De goede voorbeelden in andere landen zijn talrijk (Amsterdam, Kopenhagen,…

BIGH

Hoe breng je landbouw in een stad, waar elke vierkante meter moet renderen? BIGH bouwt, onder meer in Brussel, geïntegreerde serres op daken van gebouwen. De serres hergebruiken de CO2 die door de gebouwen worden uitgestoten. Het regenwater en de warmte van het gebouw worden hergebruikt in een aquaponics landbouwsysteem: een gesloten systeem waar alle…

Zinneke

Zinneke is een project dat ruimte creëert voor ontmoetingen, samenwerking en creativiteit. Het bevordert de artistieke en sociale dynamiek tussen bewoners, verenigingen, scholen en artiesten uit verschillende wijken in Brussel en daarbuiten. Heel wat artistieke projecten ontspruiten uit ideeën, voorstellen of de verbeelding van deelnemers aan ateliers. De ateliers zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen die elkaar…

Wijkaca­demie Molen­beek

Op 1 oktober 2016 werd de ‘Wijkacademie’ gelanceerd, een initiatief voor en door burgers. Een netwerk van mensen die wonen, werken en/of leven in Oud-Molenbeek. De wijkacademie is een plek waar bewoners uitgenodigd worden om met elkaar in gesprek te gaan, van elkaar te leren en allianties aan te gaan met scholen en organisaties uit…

iMAL fablab

iMAL, de Brusselse organisatie voor creatieve en artistieke kunst met technologie en computers opende in 2012 het allereerste Brusselse fablab, een kleinschalige werkplaats die (be)denkers samenbrengt om aan de slag te gaan met digitale technologische creatie. De opening ervan was een logisch gevolg van de bredere missie die iMAL vooropstelt om innovatieve diensten te bieden aan…

vzw Toestand

vzw Toestand doet aan ‘tijdelijke reactivering‘. Concreet houdt dat in dat de organisatie verlaten of vergeten gebouwen en ruimtes in Brussel inpalmt en tijdelijk ombouwt tot autonome socioculturele centra. Dialoog, creatie, autonomie en actie staan hierbij steeds centraal. Een voorbeeld is de Allee du kaai. In afwachting van de definitieve herinrichting van de Materialenkaai, wordt…

Cyclopera­tiva

Bij Cycloperativa staat samenwerken centraal. Cycloperativa wil Brusselaars aanzetten vaker de fiets te nemen en zo de strijd aan te binden tegen de heerschappij van Koning Auto in de stad. Hoe ze dat doen? Door een fietsenatelier te runnen in het hartje van de Anneessens-wijk. Door mensen aan te zetten samen te repareren, hopen ze…

Commons Josaphat

Wat begon als een uitdagende denkoefening groeide uit tot een boeiend experiment. Een groep burgers, particulieren en verenigingen buigt zich over het braakliggende terrein van de Josaphat-site in Schaarbeek.  Opzet is het terrein in te richten volgens het principe van de commons, waarbij de belanghebbende burgers allemaal inspraak hebben in het wordingsproces en de beslissing…

Selfcity Brussel

Selfcity Brussel is een onderzoeksproject naar bottom-up initiatieven rond solidariteit, ecologie en democratie in Brussel. Overal in Brussel zetten mensen zich samen in om het leven in de stad aangenamer of duurzamer te maken. Ze nemen initiatieven in grote of kleinere groep, helpen elkaar, maken of repareren dingen, creëren dienstverlening of beheren goederen of plaatsen die…

Tournevie

Bibliotheken hoeven er tegenwoordig al lang niet meer uitsluitend voor boeken te zijn. Dat bewijst onder andere Tournevie, de gereedschapsbibliotheek in hartje Brussel. In ruil voor een jaarlijkse bijdrage krijg je ongelimiteerd toegang tot een hele resem werktuigen. De organisatie biedt zo een interessant alternatief voor andere verhuur- en verkooppunten. Dat lost heel wat op. Zo…

PermaFungi

PermaFungi kweekt paddenstoelen en produceert meststof op basis van koffiedik. Rond deze innovatieve techniek richtten de bedenkers het sociale bedrijf PermaFungi op. PermaFungi verkoopt deze producten, maar houdt zich tegelijkertijd bezig met de ontwikkeling van een gedecentraliseerd productienetwerk. Zo creëert de organisatie duurzame werkgelegenheid, ontwikkelt het de lokale economie en leidt het laaggeschoold personeel op….

[foam]

FoAM is een cultureel laboratorium dat zich bevindt op het raakvlak tussen kunst, wetenschap, natuur en het alledaagse leven dat verschillende initiatieven en projecten ontwikkelt en de blik richt op de samenleving maar ook de toekomst. Het transdisciplinaire lab is een praktijkgemeenschap waar mensen met diverse vaardigheden – van kunstenaars en designers tot koks, tuiniers en zelfs wetenschappers…

BXL swings in the cracks

BXL swings in the cracks is een collectief dat met houtafval en afgedankt meubilair interventies doen in de publieke ruimte. Ze doen kleine ingrepen op vergeten plekken in grote Europese steden om een reactie los te weken bij de bewoners ervan en de stedelijke instellingen in een poging die plekken op de manier te doen…

Micro Factory

Brussel kent heel wat fabrication clubs. Zo is er Micro Factory, een open gemeenschap die een bont amalgaam aan ambachtslui, artiesten, knutselaars, nieuwsgierigaards, ontwerpers, makers en nerds verenigt. Samen geven ze vorm aan een nieuw soort ambacht, volgens een gedeeld model van verbondenheid en samenwerking. Iedereen kan er op zelfstandige basis komen werken, knutselen en testen,…