Opensource.brussels

Het Brussels Gewest kreunt onder hitte en droogte. Inwoners, organisaties, bedrijven en (lokale) overheden gebruiken dagelijks duizenden liters drinkwater om planten te besproeien en de (openbare) ruimte netjes te houden. Tegelijkertijd worden door bronbemaling op bouwwerven in de stad duizenden liters grondwater opgepompt en meteen weer geloosd in de riolering.

We kunnen samen de verspilling van waardevol leidingwater verminderen door het opgepompte grondwater te gebruiken voor de besproeiing van onze tuinen en poetswerken. Opgelet, het grondwater van bronbemaling is niet drinkbaar.

Opensource.brussels heeft de ambitie bouwwerven met bronbemaling in kaart te brengen en de betrokken aannemers te vragen het opgepompte grondwater beschikbaar te maken voor de gemeenschap.

Burgers, aannemers of bouwpromotors kunnen een werf met bronbemaling aanmelden. De bron wordt op een kaart gepubliceerd, met vermelding van de status (blauw: grondwater is beschikbaar / rood: grondwater is niet beschikbaar / grijs: beschikbaarheid aangevraagd).

http://opensource.brussels/nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *