Commons Lab Antwerpen

Momenteel zijn er in Antwerpen een veelheid aan initiatieven. Vanuit burgers, de samenleving, de overheid, de economische wereld, kennisinstellingen, … Maar er is ook veel verdeeldheid, versnippering. Bovendien krijgt ook niet iedereen toegang tot ‘t stad. Willen we als stad samen ambitieuze doelen voorop stellen en effectief die doelen willen gaan behalen, zullen we moeten evolueren van een verdeelde naar een gedeelde stad. Antwerpen gaan beschouwen als ons gemeenschappelijk goed, onze gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen kan hierin een actieve rol spelen, kan hieraan bijdragen, een toegevoegde waarde hebben.

Hoe zouden we onze stad gaan beheren als we het allemaal als ons gemeenschappelijk goed zouden gaan bekijken? Moet iedereen betrokken zijn? Wie kan wat bijdragen? Moet iedereen even veel bijdragen? Hoe verhouden we ons tot de rest van de wereld? Hoe maken we onze stad leefbaar, veilig, mobiel, vrij, …? Hoe kan elke Antwerpenaar mede-eigenaar worden, betrokken worden.

Commons Lab Antwerpen wil een nieuwe samenwerking en (be)sturing van Antwerpen onderzoeken. Een stedelijk ‘besturingssysteem’ dat draait rond gedeeld eigenaarschap, wederzijds vertrouwen, verbinding, samenwerking. Commons Lab Antwerpen is op zoek naar een stad die collectieve actie van actieve inwoners van de stad mogelijk maakt en die sterk investeert in het opzetten van samenwerkingsverbanden met en/of tussen actieve burgers, kennisinstellingen, middenveld en bedrijven. Slimme samenwerking en sturing is noodzakelijk om van Antwerpen een duurzame, democratische, rechtvaardige stad te maken (ons ultiem doel).

Dit doel wil CLA bereiken door:

  • Commonsachtige initiatieven in Antwerpen te identificeren, inventariseren, analyseren
  • Visibiliteit te geven aan de idee ‘t stad als gemeenschappelijk goed
  • Antwerpse commoners samen te brengen, te verbinden
  • Een nieuwe toekomstvisie ‘t stad als gemeenschappelijk goed te maken
  • Nieuwe instrumenten te ontwikkelen om commoners in Antwerpen te versterken.
  • Een Commons Transitieplan voor Antwerpen op te stellen
  • Te experimenteren met nieuwe projecten, structuren, strategieën, partnerships, …

http://www.commonslabantwerpen.org
https://www.facebook.com/groups/136438713713821/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *