KringKruidenier De Cirkel

KringKruidenier De Cirkel is een sociale kruidenier waar mensen die een toeleiding hebben via de Sociale Dienst van hun OCMW aan korting kunnen kopen. Twee keer per maand deelt de KringKruidenier gratis voedselpakketten uit aan mensen die het financieel het moeilijkst hebben. Maar de KringKruidenier staat ook open voor buurtbewoners en andere solidaire klanten. De…

‘t Dak van Pakt

‘t Dakt van Pakt is een hotspot én hutsepot van ondernemers en stadslandbouwers die het hart van Antwerpen voeden met creativiteit en culinaire experimenten. Als dakboer kan je samen het hele seizoen lang tuinieren, genieten, beleven & experimenteren op de grootste daktuin van Antwerpen … onder de professionele begeleiding van boer Bram & Sjarel. Dakboeren…

Samen Plannen

Zie je soms door het bos de bomen niet meer? Heb je veel vragen maar kan je de antwoorden niet vinden? Twijfel je over sommige beslissingen? Heb je soms het gevoel dat anderen beslissen in jouw plaats? Heb je wel eens het gevoel er helemaal alleen voor te staan? Sta je open voor het advies…

De Leentuinvrienden

Tijdens een vergadering van ATD Vierde Wereld Willebroek over het thema duurzaamheid werd vermeld dat verschillende tuinen in de buurt van de sociale woonwijk er verwaarloosd bij lagen, met sluikstorten als gevolg. Vaak komt dit doordat mensen die er wonen hun eigen tuin niet kunnen bewerken. Daarnaast zijn er een heel aantal mensen uit de…

Boekerij Herentals

In de jaren zestig was De Boekerij, gevestigd in een buitenwijk van Herentals, dé ontmoetingsplek bij uitstek. De buurvrouwen hielden er om de beurt permanentie, bespraken met lezers het weekend, raadden boeken aan bij de buurtbewoners tussen de lezende schoolkinderen. Na ettelijke jaren verhuisden meer en meer diensten en faciliteiten naar het centrum. De Boekerij…

Commons Lab Antwerpen

Momenteel zijn er in Antwerpen een veelheid aan initiatieven. Vanuit burgers, de samenleving, de overheid, de economische wereld, kennisinstellingen, … Maar er is ook veel verdeeldheid, versnippering. Bovendien krijgt ook niet iedereen toegang tot ‘t stad. Willen we als stad samen ambitieuze doelen voorop stellen en effectief die doelen willen gaan behalen, zullen we moeten…

Mundo A

In 2018 zal het gemeenschappelijk kantoren- en vergadercentrum Mundo‑a (project van Ethical Property Europe) openen voor maatschappelijke geëngageerde organisaties op vlak van duurzaamheid, leefmilieu, sociale integratie. Ethical Property Europe telt reeds 4 Mundo-centra: Mundo-b en Mundo-j in Brussel, Mundo-n in Namen, en nu ook Mundo-a (a van Antwerpen). Naast efficiënte kantoor- en vergaderruimtes heeft Mundo-a…

Transitie Vaartland

Burgers worden wakker, overal doen mensen dingen voor de toekomst. Onze afhankelijkheid van olie, kolen en gas is niet meer van deze tijd. Er zit afval genoeg in onze grond, ons water en onze lucht. Ook wij Vaartlanders, van groot-Willebroek, willen beweging. We bereiden ons voor op morgen. Dat lukt niet altijd van de eerste…

Cohousing CURANT

Cohousing CURANT is een initiatief waarbij stad en OCMW Antwerpen jongeren minstens een jaar laten cohousen onder een dak met een erkende vluchteling of subsidiair beschermde jongere die zonder ouders in België is (tussen de 17 en 22 jaar). Recent zijn ze met een nieuw project gekomen, genaamd ‘BREM 16’, waarbij woningen worden gebouwd voor…

Fosterfiets

Ook al is mobiliteit een basisrecht, toch zijn heel wat mensen vervoersarm. Door gebrek aan eigen vervoer en onvoldoende openbaar vervoer, worden zij uitgesloten op één of meerdere domeinen van het maatschappelijk leven. De werkgroep “Alleman Mobiel” focust op vervoersarmoede in de zoektocht naar werk. Dit fenomeen bekeken zij van dichtbij in de regio Geel…

Atopia

Hoe zou een ideaal leefbaar Antwerpen er kunnen uitzien? Een leefbaar Antwerpen voor iedereen? Een Antwerpen waar je je buren kent? Een Antwerpen waar je gemakkelijk door reist? Een Antwerpen waar iedereen kansen krijgt, en waar moeite beloond wordt? Een Antwerpen waar iedereen zou willen wonen? Kortom, hoe kan Antwerpen de eerste stad ter wereld…

Ringland

‘Een goed concept past op een bierkaartje’: onder dat motto lanceerde het ontwerpbureau Stramien in 2012 het idee ‘Uit de ban van de Ring’ voor de reorganisatie van de Antwerpse Ring. Eind 2013 richtte een groep burgers de vzw Ringgenootschap op om dat concept uit te dragen. In twee jaar tijd groeide Ringland uit tot een…

TOKO 139

In de Statiestraat in Berchem, het Brooklyn van Antwerpen, ontluikt TOKO 139 als een kleurrijke bloem in een al even bonte buurt. De keuze om een pand te openen in deze straat is niet toevallig. Op amper 1 km Statiestraat vind je Turkse, Vlaamse en Poolse winkels, Afrikaanse en Braziliaanse evangelische kerken, moskeeën, pizzeria’s en…

Filet Divers

Armoede is een onrecht. Het veroorzaakt sociale uitsluiting en heeft gevolgen voor werk, gezondheid, onderwijs, huisvesting en vrije tijd. Op lange termijn veroorzaakt het een kloof met de maatschappij die door individu of gezin niet langer overbrugbaar is. Het doet mensen zich vereenzelvigen met hun probleem. Het verhindert hen om de positieve aspecten van het…

Collectief Goed

In Vlaanderen leven 180.000 kinderen in armoede. Zij wonen vaak in slechte, te dure private huurwoningen. Alleen kunnen zij dit niet veranderen. Er zijn te weinig sociale woningen en kopen is geen optie. Veertien gezinnen legden zich hier niet bij neer. Ze zochten alternatieven en richtten samen met drie sociale partners (Samenlevingsopbouw, Dienstenthuis, CAW Antwerpen en De…

Plan A

Plan A is een Antwerpse burgerplatform dat het komende jaar ideeën van burgers zal verzamelen om ze te bundelen in een pact. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal dit pact dienst doen als een alternatief bestuursakkoord van onderuit: een pact met en voor elkaar, als een gedeelde agenda van al wie van…

De Haarkar

De Haarkar is een mobiel en sociaal kapsalon waar rijk betaalt voor arm. Bezielster Peggy Jonckheere werkt met 3 categorieën. ‘100% klanten’ zijn financieel gezonde klanten die iets meer zoeken dan enkel een knipbeurt en ook hun steentje willen bijdragen. De ‘50% klanten’ zijn klanten die in een financieel moeilijke situatie zitten en voor een…

Pretloket

Mensen in armoede ondervinden vele drempels vooraleer zij toekomen aan hun recht op cultuur. Aan sommige drempels kunnen zij zelf werken. Bijvoorbeeld met de hulp van de ervaringsdeskundigen van Recht-Op vzw. In Deurne en Antwerpen Noord organiseert Recht-Op maandelijks pretloketten. Dit zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken voor mensen uit maatschappelijk kwetsbare groepen. Doel van het pretloket is om samen…

Deurne Deelt

‘Deurne Deelt’ is een initiatief van buurtbewoners, ondersteund door verschillende organisaties: Buurthuis ‘t Pleintje en Dinamo, De Hoeve, Vormingplus Antwerpen, Mimicry, Opsinjoren en Transitie Deurne. Heb je al eens zin om de hond van je buurman uit te laten? Wil je graag dat iemand anders eens voor je komt koken? Wil je je boormachine of…

De Koep

Vzw de Koep is een jonge Turnhoutse burgerbeweging die impact probeert te hebben op een aantal ontwikkelingen in de Turnhoutse regio. Daarvoor organiseert ze sociale acties, onder andere in verband met de aankoop van de Watertoren, maar zet ze vooral in op maatschappelijke thema’s die via volksvergaderingen werden aangebracht. Op dit ogenblik wordt er gefocust…

Translab K

Duurzame ontwikkeling, transitie, deeleconomie, commons,… Allemaal begrippen waarmee mensen pogen een reeks samenhangende problemen en uitdagingen voor de samenleving van de 21ste eeuw te omschrijven en, nog meer, om mogelijke antwoorden te formuleren op die uitdagingen. Vanuit de intentie om deze transitiegolf op regionaal vlak  (educatief) te ondersteunen wil Vormingplus Kempen de volgende jaren op verschillende manieren inzetten op…

Beleef de ruimte

In 2015 gingen in Geel, Mol en Olmen onder impuls van Vormingplus Kempen mensen aan de slag om de openbare ruimte in hun gemeente een grotere funfactor te geven. De groep enthousiastelingen die de openbare ruimte in Geel inpalmt, noemt zich ‘Gek op Geel’. Ze organiseerden al meerdere acties and are still going strong! In Mol…

Critical mass bike ride

De stad is helaas zelden een gunstige fietsomgeving. Maar wie zegt dat we ons daarbij moeten neerleggen? In Antwerpen komen fietsfanaten alvast op straat. Onder de noemer van Critical Mass Antwerpen verzamelen elke laatste vrijdag van de maand fietsers op straat om aandacht te vragen voor hun rechten in de stad. Met een optocht door de…

Antwerpe­nize: fiets de stad

De blog Antwerpenize ondersteunt, stimuleert en inspireert mensen in Antwerpen om zich per fiets te verplaatsen. Van inspirerende foto’s, over nieuwe apps die verplaatsing door de stad vergemakkelijken, tot prikkelende opiniestukken, alles wat regelmatige of recreatieve stadsfietsers kan interesseren, krijgt een plaatsje op Antwerpenize. Je zou voor minder zin krijgen de stad per stalen ros te verkennen….

Antwerpen aan ‘t Woord

Antwerpen aan ‘t Woord is een organisatie die participatie en lokale democratie binnen de stad wil aanmoedigen. De vzw is in de eerste plaats een lerend netwerk dat zowel politiek, administratie, bewoners en middenveldorganisaties samenbrengt om samen aan “‘t stad” te bouwen. Want om een betere stad te verwezenlijken, zijn  participatie en samenwerking broodnodige ingrediënten. Iedere mening telt en…

Robuust

Robuust is de eerste verpakkingsvrije winkel van België. Het idee? Precycleren! Robuust pakt het probleem van afval en vervuiling aan bij de bron en vermijdt door het weglaten van verpakking de noodzaak aan recyclage. Dit bespaart natuurlijke rijkdommen, vermindert de CO2 uitstoot, vermindert voedsel overschotten, verkleint de afvalberg en stimuleert de lokale economie omdat streekproducten…

De Plukboerde­rij

Bij de Plukboerderij worden groenten en fruit op ecologisch verantwoorde wijze en volgens de principes van CSA-landbouw en korte keten voor een vaste groep mensen  geproduceerd. Mensen kopen een deel van de oogst bij het begin van het seizoen en mogen dan heel het seizoen komen oogsten, wanneer zij dat zelf willen. Op die manier delen…