Atopia

Hoe zou een ideaal leefbaar Antwerpen er kunnen uitzien? Een leefbaar Antwerpen voor iedereen? Een Antwerpen waar je je buren kent? Een Antwerpen waar je gemakkelijk door reist? Een Antwerpen waar iedereen kansen krijgt, en waar moeite beloond wordt? Een Antwerpen waar iedereen zou willen wonen? Kortom, hoe kan Antwerpen de eerste stad ter wereld worden die mensen als “onmogelijk perfect”, of “utopisch” beschouwen? De ambassadeurs van Atopia zoeken dit samen met je uit.

Heel de zomer van 2017 werkte Atopia rond verschillende thema’s. Deze thema’s waren zo gekozen dat deze samen een leefbare stad konden opbouwen. De zomer begon met een themaweek rond Atopia zelf, wat de grote uitdagingen zijn om een ideale, leefbare en weerbare stad op te bouwen. Vervolgens ging Atopia met thema’s aan de slag zoals diversiteit, circulaire economie, geld, lifestyle, leefmilieu, enzovoort. Ze eindigden de zomer met een week rond participatie. In deze week was het de bedoeling dat betrokken een engagement opnamen, iedereen kan namelijk helpen om het masterplan mee uit te werken.

www.atopiastad.eu
www.facebook.com/stadslaboatopia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *