Pretloket

Mensen in armoede ondervinden vele drempels vooraleer zij toekomen aan hun recht op cultuur. Aan sommige drempels kunnen zij zelf werken. Bijvoorbeeld met de hulp van de ervaringsdeskundigen van Recht-Op vzw.

In Deurne en Antwerpen Noord organiseert Recht-Op maandelijks pretloketten. Dit zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken voor mensen uit maatschappelijk kwetsbare groepen. Doel van het pretloket is om samen drempels te slopen die cultuurparticipatie in de weg staan.

Pretloket biedt een heel aanbod aan cultuur, sport en vrije tijd en geeft zoveel mogelijk mensen de kans om te gaan kijken naar allerlei leuke voorstellingen, optredens en/of zelf deel te nemen aan bijvoorbeeld workshops of sociaal artistieke projecten.

www.recht-op.be

Naar meer cultuurparticipatie met Pretloket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *