Parkveld

Parkveld is een 34 ha groot stuk landbouw- en braakliggend gebied gelegen langs de Geldenaaksebaan in Leuven. Momenteel is Parkveld eigendom van het OCMW en Interleuven (het landbouwgedeelte) en vastgoedontwikkelaar Extensa (bos en braakliggend). Het gemeentebestuur van Leuven heeft al jaren plannen om Parkveld vol te bouwen met bedrijven, huizen en appartementen.

De bouwprojecten zullen de open ruimte laten verdwijnen en landbouwbedrijven van hun vruchtbare grond beroven. Parkveld is nochtans een onmisbare schakel die verschillende groene zones rondom Leuven verbindt, zodat het verdwijnen van Parkveld ook de biodiversiteit in andere groene zones negatief zal beïnvloeden. De bouwplannen zijn bovendien in strijd met Leuven klimaatneutraal 2030.

Een grote groep mensen vindt dat Parkveld beter landbouwgebied, open ruimte en groene corridor blijft. De beweging past guerrilla- en reclaimtechnieken toe, maar put ook alle andere beschikbare middelen uit om haar strijd te voeren: politiek, juridisch, mobiliserend, mediatiek… De taken worden ad hoc verdeeld, er wordt zowel in de diepte als in de breedte gewerkt en behalve protest (wat willen we niet?) is er een beargumenteerd tegenvoorstel (wat willen we wel en waarom?).

www.parkveld.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *