Fosterfiets

Ook al is mobiliteit een basisrecht, toch zijn heel wat mensen vervoersarm. Door gebrek aan eigen vervoer en onvoldoende openbaar vervoer, worden zij uitgesloten op één of meerdere domeinen van het maatschappelijk leven. De werkgroep “Alleman Mobiel” focust op vervoersarmoede in de zoektocht naar werk. Dit fenomeen bekeken zij van dichtbij in de regio Geel – Meerhout – Laakdal. Samen met heel wat actoren (die mensen begeleiden in hun zoektocht naar werk) legden ze de knelpunten bloot. Samen met partners pakken ze deze aan en bieden ze oplossingen.

Het doel van het project Fosterfiets is om het mobiliteitsprobleem bij werkzoekenden in het zorggebied Geel – Laakdal – Meerhout op te lossen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt en hun zelfredzaamheid te verhogen. Alleman Mobiel biedt Fosterfietsen (elektrische fietsen) aan om de afstanden van 10 tot 20 km te overbruggen naar de bedrijventerreinen in de regio. De fosterfietsen zijn elektrische fietsen die door een peter/meter ter beschikking worden gesteld aan werkzoekenden voor een beperkte huurprijs.

De doelstelling is om minimaal 10 fietsen te voorzien. De fietsen kunnen voor 1 of meerdere dagen gehuurd worden aan 2 euro per dag. En dit zowel om te gaan werken, voor een stage of een sollicitatie. Fosterfiets is een samenwerking tussen verschillende partners: Werkgroep Alleman Mobiel, ACV Regio Geel, Vormingplus Kempen, stad Geel, gemeente Laakdal en gemeente Meerhout. Het onderhoud van de fietsen en de logistieke ondersteuning gebeurt door Maatwerkbedrijf vzw De Sprong. De Provincie Antwerpen ondersteunt het sociale economie luik financieel. Mobiel 21 neemt een aantal deeltaken op zich.

www.despelmakers.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *