Translab K

Duurzame ontwikkeling, transitie, deeleconomie, commons,… Allemaal begrippen waarmee mensen pogen een reeks samenhangende problemen en uitdagingen voor de samenleving van de 21ste eeuw te omschrijven en, nog meer, om mogelijke antwoorden te formuleren op die uitdagingen.

Vanuit de intentie om deze transitiegolf op regionaal vlak  (educatief) te ondersteunen wil Vormingplus Kempen de volgende jaren op verschillende manieren inzetten op dit thema. Er werken in de Kempen immers heel wat mensen aan verandering.

Om hen te helpen zette Vormingplus Kempen het Kempense transitielaboratorium TransLab K op. TransLab K wil experimenteren met kleinschalige projecten waarin burgers zelf ecologische initiatieven nemen. Het lab organiseert verschillende activiteiten: een kataloog met inspirerende voorbeelden, een kampus die dienst doet als lerend netwerk, een overzichtskaart, een krant …

De Kempen is in volle transitie!

www.translabk.be

Facebookpagina Translab K

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *