Boekerij Herentals

In de jaren zestig was De Boekerij, gevestigd in een buitenwijk van Herentals, dé ontmoetingsplek bij uitstek. De buurvrouwen hielden er om de beurt permanentie, bespraken met lezers het weekend, raadden boeken aan bij de buurtbewoners tussen de lezende schoolkinderen. Na ettelijke jaren verhuisden meer en meer diensten en faciliteiten naar het centrum. De Boekerij kwam als uitleenpost leeg te staan en werd door de gemeente als archiefpost gebruikt. Nog later werd ook dat archief opgedoekt en stond het gebouw leeg, te wachten op een nieuwe bestemming.

In het voorjaar 2017 sprong een kleine groep van geëngageerde buurtbewoners op de kar om de oude, leegstaande wijkbibliotheek een nieuwe invulling te geven, de geschiedenis van het gebouw indachtig. De buurtvereniging de Molekens, een nieuwe buurtwerking, was geboren. Met de Boekerij als uitvalsbasis willen ze nieuwe buurtinitiatieven organiseren: ontmoeting tussen jong en oud, deelinitiatieven, voedselteams, autodelen, …

sites.google.com/view/deboekerijherentals

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *