De Plukboerde­rij

Bij de Plukboerderij worden groenten en fruit op ecologisch verantwoorde wijze en volgens de principes van CSA-landbouw en korte keten voor een vaste groep mensen  geproduceerd. Mensen kopen een deel van de oogst bij het begin van het seizoen en mogen dan heel het seizoen komen oogsten, wanneer zij dat zelf willen. Op die manier delen boer en verbruiker samen opbrengst en risico verbonden aan de landbouw.

Deze manier van werken versterkt de onderlinge solidariteit tussen deelnemers en boer. Door vooruit te betalen heeft de boerin haar werkkapitaal, risico wordt samen gedragen en zo veel mogelijk beperkt door een grote diversiteit aan gewassen. De Plukboerderij is bio gecertificeerd en gebruikt bijvoorbeeld geen verwarmde serres. Er worden ook een heleboel gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd.

www.plukboerderij.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *