vzw Toestand

vzw Toestand doet aan ‘tijdelijke reactivering‘. Concreet houdt dat in dat de organisatie verlaten of vergeten gebouwen en ruimtes in Brussel inpalmt en tijdelijk ombouwt tot autonome socioculturele centra. Dialoog, creatie, autonomie en actie staan hierbij steeds centraal.

Een voorbeeld is de Allee du kaai. In afwachting van de definitieve herinrichting van de Materialenkaai, wordt deze ruimte momenteel gebruikt door jongeren. Het is een plek waar ze spontane acties kunnen opzetten, waar ze kunnen doen wat ze willen, waar ze fouten kunnen maken.

Neem een kijkje op de website voor enkele inspirerende projecten. Zin om Toestand vzw een duwtje in de rug te geven? Dat kan bijvoorbeeld door materiaal te doneren. Op de website van Toestand vind je alle info.

toestand.be

Werken met tijdelijke ruimtes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *