PermaFungi

PermaFungi kweekt paddenstoelen en produceert meststof op basis van koffiedik. Rond deze innovatieve techniek richtten de bedenkers het sociale bedrijf PermaFungi op. PermaFungi verkoopt deze producten, maar houdt zich tegelijkertijd bezig met de ontwikkeling van een gedecentraliseerd productienetwerk. Zo creëert de organisatie duurzame werkgelegenheid, ontwikkelt het de lokale economie en leidt het laaggeschoold personeel op.

Op middellange termijn wil PermaFungi dit netwerk verder uitbreiden zodat verschillende wijken in Brussel in staat zijn lokaal geproduceerd koffiedik te valoriseren, kwaliteitsvolle voedingsmiddelen te produceren, de lokale economie te ontwikkelen en hun bevolking te sensibiliseren. Door in te zetten op verschillende luiken (sociaal, economisch en ecologisch) hoopt PermaFungi de duurzame ontwikkeling van onze hoofdstad te bevorderen.

www.permafungi.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *