DoucheFLUX

DoucheFLUX bevordert de herintegratie van mensen in bestaansonzekerheid, dakloos of niet, met of zonder papieren, van hier of van elders, dankzij een brede dienstverlening en activiteiten, en de mogelijkheid aan te sluiten bij het vrijwilligersteam.

De organisatie wil mensen waardigheid, energie en zelfvertrouwen geven, om grote en kleine stappen te zetten in het leven, de straat te verlaten of niet (opnieuw) dakloos te worden. Binnen de teams en de samenwerkingsverbanden van DoucheFLUX staat sociale en culturele diversiteit voorop. Zijn werking steunt op co-creatie en individuele capaciteiten.

DoucheFLUX is een 100% burgerinitiatief. De aankoop van het gebouw en de renovatiewerken werd volledig gefinancierd dankzij particulieren en de privésector.

http://www.doucheflux.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *