Voedsel Anders

De Voedsel Anders-beweging streeft naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen met een verantwoord beheer van bodems, landschap, planten, dieren en water. Ze werken aan voedsel- en landbouwsystemen waarbinnen boeren en burgers meer zeggenschap hebben. Het doel: eerlijke, kostendekkende prijzen voor de boer in alle delen van de wereld en genoeg én gezond voedsel voor iedereen. Dat betekent werken aan zowel voedselsoevereiniteit als aan voedselzekerheid.

Voedsel Anders wil bruggen slaan tussen de vele verschillende initiatieven voor eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen. Waar mogelijk werken de leden toe naar gezamenlijke standpunten en activiteiten. Bovendien zoeken ze aansluiting bij voedselbewegingen in andere landen en regio’s.

voedsel-anders.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *