Cyclopera­tiva

Bij Cycloperativa staat samenwerken centraal. Cycloperativa wil Brusselaars aanzetten vaker de fiets te nemen en zo de strijd aan te binden tegen de heerschappij van Koning Auto in de stad.

Hoe ze dat doen? Door een fietsenatelier te runnen in het hartje van de Anneessens-wijk. Door mensen aan te zetten samen te repareren, hopen ze de sociale cohesie in de wijk te versterken, een ontmoetingsplaats te bieden en de Brusselaars tegelijkertijd goedkoop te helpen hun fiets te onderhouden. Zo kiezen ze hopelijk vaker voor de trappers en laten ze hun vierwieler staan.

Gebruik van het atelier en gereedschap is gratis, aankoop van nieuw materiaal kan tegen een lage prijs, maar in de mate van het mogelijke proberen ze ook met tweedehandsmateriaal te werken. Door te recycleren, recupereren en vooral zélf te doen willen ze een Brusselse vélonomie creëren.

cycloperativa.org

Facebookpagina Cycloperativa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *