Waerbeke: stilte werkt

Depressie, burn-out, overmedicalisering, zelfdoding… de kranten staan er elke dag vol van. Waerbeke is ervan overtuigd dat er te weinig maatschappelijke energie, aandacht en waardering is voor de innerlijke cultuur van mensen. Het vinden van een nieuwe balans, een evenwicht tussen de fast lane en de slow lane, is nodig.

De beweging ontstond in 2001 nadat enkele gemotiveerde bewoners en sympathisanten na een proefproject rond het eerste stiltegebied Dender-Mark een kans zagen om een burgerbeweging op gang te brengen rond stilte, rust en ruimte. Sindsdien ontwikkelt, organiseert en stimuleert Waerbeke concrete projecten met partners uit allerlei disciplines. Ook informeert en sensibiliseert zij verschillende doelgroepen in heel Vlaanderen en biedt vorming en ondersteuning. Centraal staat het koesteren en bevorderen van de beleving van stilte, rust en ruimte als voorwaarde tot leefkwaliteit.

De organisatie gaat op zoek naar hoe stilte met beperkte mogelijkheden en middelen maatschappelijk inzetbaar gemaakt kan worden. Door samenwerkingen aan te gaan met partners, hen te inspireren en samen met hen een vertaalslag te maken naar het brede publiek. Zo ontstaat een dynamiek tot het maken van een nieuwe cultuur. Een dynamiek die begint bij individuele betrokkenheid en passie bij het stilteverhaal. Die groeit bij het delen van de eigen ervaring met andere mensen en andere culturen. En die verder gevoed wordt en uitdijt door de wisselwerking tussen plekken, praktijken en personen.

 www.waerbeke.be

Stilte! Een nieuw geluid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *