Bolwerk

Bolwerk is een plek op het kruispunt van jongeren, ondernemen en kunst. Ontmoeting, creatie en verwondering staan centraal. Bolwerk werkt verbindend: het artistieke en het sociale, jeugdwerk en onderwijs vloeien naadloos in elkaar over.

A.A.P. (Atypisch Atelier Publiek) is Bolwerks uitvalsbasis en bestaat uit een maakplek en een publieksplek.

In de maakplek bedenkt, ontwerpt en creëert Bolwerk interventies voor de publieke ruimte: installaties, producties, voorstellingen zien er het licht, evenementen worden er bedacht. De gemaakte concepten worden getest en daarna uitgerold in Vlaanderen, België of Europa. Er is ook plek voor andere collectieven of individuen. Bolwerk steunt jonge makers die actief zijn op straten en pleinen onder de noemer Bascule.

De publieksplek is het labo van Bolwerk: een inspirerende vrijhaven voor fris experiment. Ruimte voor ecologische, artistieke, economische en sociale experimenten. Een zoektocht naar vernieuwende connecties tussen makers, producten en burgers. Via Jongbloed is er extra aandacht voor jong talent. Een park en een overdekt forum met de verrassende A.A.P. Bar vormen het speelterrein.

Bolwerk heeft aandacht voor duurzaamheid, ambacht, technische kunde, ondernemerszin en participatie.

www.bolwerk.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *