Tuinhier: wat je zelf tuint is top

De vzw Tuinhier is een vrijwilligersvereniging die lokaal, provinciaal en gewestelijk is gestructureerd en die het amateurtuinieren in Vlaanderen organiseert en vormgeeft. De vzw wil de belangstelling voor duurzaam, aangenaam en milieubewust tuinieren bevorderen, het tuinieren als zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding centraal stellen en de aanleg van volkstuinparken stimuleren.

Tuinieren is een activiteit die door iedereen makkelijk kan worden beoefend. Door in groep te tuinieren en mensen met eenzelfde interesse en liefde voor de tuin samen te brengen tijdens demonstraties, voordrachten e.d. slaagt Tuinhier erin het samenhorigheidsgevoel te bevorderen en kennis door te geven.

Iedereen die wil amateur-tuinieren kan bij de vzw terecht: de vzw streeft ernaar om alle leden in hun omgeving te laten tuinieren en op te leiden tot milieubewuste tuinders.

www.tuinhier.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *