Betonstop voor Diest

Het burgerinitiatief Betonstop voor Diest roept op om in Diest de “betonstop” vervroegd in de praktijk te brengen. Op die manier hopen ze het groene en landelijke karakter van de deelgemeenten te behouden en de kerngebieden te versterken. Kortom, van grijs naar groen in de deelgemeenten, en dat rond een klimaatrobuuste stad.

Natuur en open ruimte staan ook in Diest onder druk van verspreide bebouwing. Nog steeds blijven we in Vlaanderen onze open ruimte verkavelen, en dat aan het hallucinante ritme van 6  hectare per dag. Betonstop voor Diest gelooft erin dat je er lokaal iets aan kan doen. Dat willen ze bereiken door de “Betonstop” vervroegd in de praktijk te brengen. Als de volgende legislatuur hun voorstel van bij het begin in zijn beleidsplannen opneemt, is 2020 een realistisch streefdoel.

https://www.facebook.com/betonstopvoorDiest/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *