Iedereen gorilla

Iedereen Gorilla strijdt voor steden op mensenmaat. Iedereen Gorilla wil de publieke ruimte weer publíeke ruimte maken: van de mensen, voor de mensen. En op maat en ritme van de mensen, in plaats van op maat en ritme van gemotoriseerd verkeer.

Iedereen Gorilla ijvert voor ruimte voor samenleven en ontmoeten, ruimte voor rust en natuur, ruimte voor spel en creativiteit, ruimte voor voetgangers en fietsers.

  • Iedereen Gorilla inspireert en motiveert mensen om het gebruik van de ruimte die ze dagelijks beleven te herdenken en heruit te vinden.

  • Iedereen Gorilla verzamelt en verspreidt goeie en inspirerende voorbeelden.

  • Iedereen Gorilla nodigt mensen uit om zelf als Gorilla aan de slag te gaan.

  • Iedereen Gorilla ondersteunt gorilla’s en wanna-be-gorilla’s. Iedereen Gorilla is er voor burgers met goesting, gemeentebesturen met lef en organisaties met ideeën.

www.iedereengorilla.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *