Zero Plastic Rivers

Zero Plastic Rivers is een groeiend team van mensen en organisaties die samenwerken met één concreet doel: het drastisch verminderen van de plasticvervuiling in rivieren. In eerste instantie richten ze zich op één rivier, nl. de Schelde, en één soort plasticvervuiling, nl. macroplastics. Zo snel als ze kunnen, zullen ze ook werken op andere rivieren en andere vormen van plasticvervuiling.

Dit vereist een multidisciplinaire aanpak, en zo is het team ook samengesteld.

Er is zeker onderzoek nodig naar de aard van de plasticvervuiling en de mogelijkheden om die aan te pakken. Maar daarnaast moeten we de oplossingen ook in de praktijk omzetten. Zo zullen we als maatschappij zoveel mogelijk moeten voorkomen dat plastic in de rivieren terecht komt. Dit zal gedragsverandering vereisen. Van ons allemaal.

En technische oplossingen zullen nodig zijn om plastic dat toch aanwezig is in rivieren, er uit te verwijderen. Daarom verenigt Zero Plastic Rivers burgers, overheden, onderzoeksinstellingen, onderwijs, NGO’s en de bedrijfswereld om deze complexe doelstelling te realiseren. En letterlijk iedereen kan hierbij helpen.

http://zeroplasticrivers.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *