Start je eigen munt

Geld is een afspraak binnen een gemeenschap om iets te gebruiken als een betaal- of ruilmiddel. Een samenleving kan dus zelf bepalen hoe een bepaalde munt wordt gebruikt. Gemeenschapsmunten worden sinds jaar en dag gebruikt als een antwoord op lokale problemen wereldwijd. In sommige steden kan je zelfs leningen bekomen in een lokale munt of je gemeentetaks ermee betalen.

Talloze voorbeelden tonen aan dat lokale gemeenschappen met hun eigen munt andere keuzes kunnen maken. Zo zetten ze onder andere in op co-creatieve ontwikkelingen, ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische voorspoed. Muntuit ontwikkelt, ondersteunt en promoot gemeenschapsmunten in heel Vlaanderen en Brussel.

Lees meer over gemeenschapsmunten op www.muntuit.be.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *