De Burger­school

Lokale burgerinitiatieven zoals autodeelgroepen, Repair Cafés, geefpleinen,… zijn alom aanwezig in onze maatschappij. De Burgerschool is een project van Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu, met steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Klimaatpioniers die een burgerinitiatief of sociale onderneming hebben gestart, kunnen terecht bij de Burgerschool voor advies en ondersteuning. Hoe ontwerp je jouw dienst? Hoe bepaal je de doelgroep en hoe kan je deze het beste bereiken? Hoe betrek je vrijwilligers? Hoe houd je jouw activiteit financieel in stand?

Op 16 mei 2017 ontvingen 23 Vlaams-Brabantse burgerinitiatieven en sociale ondernemingen hun diploma als klimaatpionier. Dit is de eerste lichting deelnemers van ‘de Burgerschool’. Tijdens drie bijeenkomsten gingen de deelnemers aan de slag om samen hun initiatief beter te maken. Uitwisseling stond hierbij centraal.

De pioniers versterken elkaar en werken samen op gebied van productontwikkeling, financiering, strategie, communicatie en vrijwilligerswerking. Ze konden daarbij rekenen op de expertise en ondersteuning van het Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu. De Stuyverij begeleidde de sessies. Zo vormde de Burgerschool een inspirerende broedplek voor klimaatpioniers en burgerinitiatieven. Professionele coaching tilde de klimaatinitiatieven naar een hoger niveau.

www.bewustverbruiken.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *