Klimaatzaak

Op 1 december 2014, de dag waarop de klimaattop in Lima van start ging, maakten elf bekende Vlamingen bekend dat zij de Vlaamse, Brusselse, Waalse en federale overheden in gebreke stellen wegens het uitblijven van een degelijk klimaatbeleid. Op de klimaatconferentie van Cancún in 2010 beloofden de Belgische afgevaardigden immers om tegen 2020 de CO2-uitstoot in ons land met 40 procent te doen dalen ten opzichte van het niveau van 1990. Maar de oprichters van Klimaatzaak vrezen dat ons land die belofte niet zal kunnen waarmaken. Alleen al de povere aard van de getroffen maatregelen was voor hen een teken aan de wand voor het gebrek aan intenties om de gemaakte beloftes waar te maken.

Daarom besloot Klimaatzaak actie te ondernemen. Het leek onmogelijk, hoewel het idee heel simpel was: sue the bastards. In januari 2015 daagden zij alle vier de overheden voor de rechter. De overheden krijgen één maand de tijd om aan te tonen dat ze maatregelen zullen nemen om de hoger genoemde doelstellingen te bereiken, hoewel een plots wending in beleid niet meteen verwacht wordt.

Volledig zonder antecedenten is Klimaatzaak niet. Gelijkaardige rechtszaken werden immers al In Nederland en in de Verenigde Staten gevoerd. De initiatiefnemers hopen om binnen minstens twee jaar tot een uitspraak te komen. Ondertussen kan ook iedere burger zich aansluiten bij vzw Klimaatzaak.

klimaatzaak.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *