Het Spilvarken

De Gentse organisatie Het Spilvarken wil de zelforganisatie en samenwerking van stadsbewoners versterken, en neemt hiervoor voedsel als uitgangspunt. De ecologische, economische en sociale uitdagingen waar onze samenleving voor staat, zijn zeer divers en vragen een totaalaanpak. Veel oplossingen liggen meer dan ooit in de handen van de stadsbewoners zelf. Voedsel als uitgangspunt nemen laat een integrale aanpak toe en is inclusief: het verbindt iedereen en alle aspecten van het samenleven, en biedt de kans om zeer concreet en direct antwoord te bieden op de uitdagingen van een wereld in transitie.

De oplossing die Het Spilvarken aanreikt lijkt eigenaardig, maar is eigenlijk heel simpel: het houden van varkens in de stad. Stadsvarkens ruimen niet alleen ons afval op, ze zorgen ook voor een zichtbare verduurzaming op straat. De varkens dienen immers niet alleen als afvalverwerker maar ook als vriend en helper.  Daarnaast bereiden ze onze grond voor op tal van vruchtbare eindproducten en zorgen ze mee voor het milieu.

Het Spilvarken nodigt bewoners en stakeholders uit om mee te bouwen aan de stad als ecosysteem en tegelijk onze eigen inbreng en verantwoordelijkheden te verduurzamen.

www.hetspilvarken.be

Facebookpagina Het Spilvarken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *