Leefstraten in Gent

Een Leefstraat is een straat die tijdelijk autoluw of autoloos gemaakt wordt en een nieuwe invulling krijgt. Buurtbewoners kunnen de straat herinrichten als woon- en leefruimte waar zowel spontane als georganiseerde activiteiten plaatsvinden. Zo ontstaat meer ruimte voor ontmoeting, ontspanning en spelen. Elke straat- en buurtbewoner kan deelnemen of genieten van de Leefstraat. Een Leefstraat wordt…

Gent Fair Trade

Eerlijke voeding, ethische kleding, conflictvrije juwelen … Waar let jij op als je nieuwe dingen koopt? Op gentfairtrade.be vind je adresjes en artikels over duurzaam leven, ethisch winkelen en duurzame kleding, voeding en ICT met een focus op Gent. Gent Fair Trade brengt alle duurzame ondernemers in kaart én organiseert evenementen om alternatieven te promoten,…

Restjes­redders voor het Meetjesland

In Vlaanderen verspillen we elk jaar zo’n 1 miljoen ton voedsel. Met al dit verspilde voedsel kunnen we bijna 1.500 zwembaden vullen. Wanneer we in het Meetjesland voedsel verspillen, gooien we niet enkel waardevol eten weg. We verspillen ook land, water en energie die nodig waren om het voedsel te produceren. Voedselverspilling leidt tot +- 17.000 ton CO₂-uitstoot in het Meetjesland, door de productie van…

Enchanté!

Enchanté is een netwerk van hartelijke handelaars die kleine diensten aanbieden aan wie hier nood aan heeft. Een glas water, een kop koffie, een knipbeurt of een plek om een rugzak te zetten, het kan allemaal. Deelnemende handelszaken herken je door een Enchanté-logo op het raam. Onder dit logo vind je pictogrammen die tonen welke…

over.morgen

Over.morgen wil mensen aan het denken zetten over Aalst op lange termijn. Samen met alle Aalstenaars gaan ze op zoek naar een recept waardoor Aalst in de toekomst beter smaakt dan de lekkerste pudding die je ooit geproefd hebt. www.facebook.com/over.morgen.aalst/

De Standaert­site

Eind 2013 kocht de stad Gent de terreinen van de voormalige doe-het-zelf-zaak Standaert. In het dichtbebouwde Ledeberg biedt de site een unieke kans om een nieuwe ontmoetingsplek te zijn voor alle buurtbewoners. In afwachting van de definitieve inrichting van de Standaertsite, ging een groep bewoners alvast aan de slag: Ledeberg Doet het Zelf verenigt Ledebergenaren en Ledebergse organisaties…

Dampoort knapt op!

Veel Vlamingen zitten vast in een kwalitatief slechte woning, maar hebben geen budget om die te renoveren. Een opmerkelijk Gents initiatief helpt mensen hun woning in de Dampoortwijk op te knappen, zonder hen uit de wijk te verjagen. Door gebrek aan degelijke, betaalbare private en sociale woningen, blijven voor veel families uit lage inkomensgroepen alleen…

De Wassende Maan

De Wassende Maan is een biodynamische landbouwcoöperatieve in Astene. Op hun velden telen ze zowat 30 verschillende soorten seizoensgroenten. En die brengen ze graag zo vers mogelijk op je bord. De Wassende Maan brengt haar groenten van boer naar bord via hun boerderijwinkel in Astene en via de groentepakketten die je kan oppikken in meer…

Muide Meulestede Morgen

Bewoners van de Gentse wijk Muide-Meulestede wachten niet op plannen van de overheid. Ze pakken samen met stad Gent hun wijk aan. In 2014 klopten bewoners aan bij de stad om antwoorden te zoeken op verschillende uitdagingen in de wijk. Bewoners, buurtorganisaties en stadsdiensten werkten in een traject met allerlei workshops en infomomenten aan een…

Refu Interim: zottigheid als hefboom voor integratie

cirQ heeft een traditie in sociaal-cultureel werk, en dat sinds 2006. Als productiehuis maken ze acts met een absurde inslag, die meestal vertrekken uit de volkscultuur en een sociaal engagement als doel hebben. Met Refu Interim richtten ze een ‘interimbureau’ op, dat asielzoekers en erkende vluchtelingen die in België verblijven aan het werk helpt als…

Boer Bas

Boer Bas is een ‘winkel der boeren’, in 2016 opgestart in Brugge door enkele Oost- en West-Vlaamse bioboeren. Ze verkopen enkel producten rechtstreeks van de producent en boer, nooit een groothandelsproduct. Alles is volledig seizoensgericht, en op=op. Boer Bas kon met zijn groep boeren contacten leggen met bioboeren in Spanje en Italië, waardoor ook rijst,…

Buurderij DOK Gent

De Buurderij is een sociaal duurzaamheidsinitiatief met als doel mensen dichter bij hun voedsel te brengen. De Buurderij werkt actief aan een kortere keten en geeft een eerlijke prijs aan wie het verdient: de Boeren uit de Buurt. Het initiatief werkt enkel samen met bedrijven die ook een meerwaarde betekenen voor de maatschappij (bv. bedrijven…

Echo’s uit de wijk

Echo’s uit de wijk is een sociaal-artistiek project in de Dampoortwijk met trajecten voor buurtbewoners. Aan de hand van fotografie gaan bewoners op verkenning in hun wijk, op zoek naar beelden en ontmoeting. Het resultaat van deze trajecten – foto’s van en door buurtbewoners – wordt (als een puzzel van A3-kopies) op leegstaande panden/verlaten ramen geplakt….

Op Wielekes: kinder­fietsen delen

Op Wielekes promoot fietsen bij (en met) kinderen tussen 3 maand en 12 jaar. Het project maakt kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk door middel van een deelsysteem. Jonge gezinnen die lid zijn van Op Wielekes kunnen een kinderzitje, een baby-mee, een loopfiets, een aanhangfiets of een kinderfiets gebruiken. Leden van Op Wielekes groeien mee met het aanbod….

Urban Smart Farm

Urban Smart Farm maakt gebruik van zeecontainers om in meerdere lagen planten, vissen en schaaldieren op een duurzame manier te kweken in de stad. Op deze manier wil de Urban Smart Farm gezond boerenverstand en hi-tech samenbrengen onder één dak. Dit Gents bedrijf maakt gebruik van aquaponics, kunstlicht en natuurlijk voer in 1 gesloten systeem om kraakverse…

Onbetaal­baar: materialisme met emotie

ONBETAALBAAR is een onderzoeksproject geboren uit liefde voor objecten. Het is een denktank, maar evenzeer een werkplaats waar werkers en denkers elkaar ontmoeten in een project rond materialisme met emotie. De organisatie vertrekt vanuit de filosofie dat de waarde van objecten niet enkel economisch is, maar ook ecologisch, artistiek en emotioneel. ONBETAALBAAR werkt met gerecupereerde…

De Pastory

Het oude pastorijgebouw van Sint-Amandsberg kreeg een tweede leven toen een groep buurtbewoners en verenigingen besloten het leegstaande gebouw en aanliggende tuin opnieuw leven in te blazen. De wijkbewoners ervoeren een groeiende nood aan een open, inspirerende groene locatie. Dit zette hen ertoe aan de oude pastorij een nieuwe rol toe te kennen. De locatie wordt ingericht…

Buren van de Abdij

Nadat de Gentse Sint-Baafsabdij al vijf jaar dicht bleef, staken buurtbewoners de handen uit de mouwen. De idee ontstaat om de abdij opnieuw te openen voor en door de buurt. De bonte groep buurtbewoners stelt de oudste site van Gent open op zondag en organiseert er geregeld concerten, ontmoetingen en andere activiteiten. Ze noemen zichzelf de Buren van de…

EnerGent

EnerGent cvba is een coöperatieve vennootschap uit het Gentse met sociaal-ecologische doelen, een transparante structuur en rechtstreekse burgerparticipatie. Het bedrijf investeert in hernieuwbare energieprojecten, de realisatie van energiebesparingen en het leveren van energiediensten. EnerGent maakt het voor burgers mogelijk om de financiële middelen te verzamelen die hun helpen in hun strijd naar een klimaatneutrale samenleving. Daarnaast heeft…

Het Spilvarken

De Gentse organisatie Het Spilvarken wil de zelforganisatie en samenwerking van stadsbewoners versterken, en neemt hiervoor voedsel als uitgangspunt. De ecologische, economische en sociale uitdagingen waar onze samenleving voor staat, zijn zeer divers en vragen een totaalaanpak. Veel oplossingen liggen meer dan ooit in de handen van de stadsbewoners zelf. Voedsel als uitgangspunt nemen laat een…

Ohne

Ook in het Gentse doen ze aan verpakkingsloos winkelen. Zo proberen vijf jonge Gentenaren met het winkelconcept OHNE een verschil te maken. De bedoeling is de consument aan te zetten de switch te maken naar een milieubewuster koopgedrag. De winkel steunt daarvoor op drie pijlers. Hij is afvalarm, vertrekt van korte keten en biedt biologische dagdagelijkse producten…

Betalen met Torekes

In de Gentse wijk Rabot-Blaisantvest worden vrijwilligers die zich inzetten voor mooie straten, propere pleinen of een beter milieu beloond met een eigen munteenheid: de Torekes. Vrijwilligers die zich een uur inzetten krijgen daarvoor 25 Torekes. Met de Torekes kan je in de wijk brood, groenten en fruit kopen. Aan het Torekesloket kan je onder…

Leefstraat

De Leefstraat van het Lab van Troje is een experiment waarin bewoners hun straat onder handen nemen en ombouwen tot hun droomstraat. Door samen tijdelijk (een deel van) de straat autovrij of autoluw te maken komt er ruimte vrij voor groen, ontmoeting en samenleven. Elke Leefstraat is anders. Telkens wordt vertrokken vanuit de wensen en…

Timelab

Timelab biedt ruimte en tijd voor makers, mee-makers, opiniemakers en anders-makers. Jaarlijks vinden er ongeveer 530 activiteiten plaats. De ontwikkeling van de creatieprojecten, de kennisoverdracht, de natrajecten en het jaarlijkse bootcamp worden ondersteund door de aanpasbare infrastructuur en processen. Een groep van 100 Local Makers (labgebruikers), samen met 6 Hosted Makers (de residenten), stagiaires, de coworkers, het brede netwerk van (internationale) partners en het stafteam vormen samen…

Roof food

Wat dacht je van een dak-schotel van ‘Roof food’? Sinds april 2015 wordt er voedsel gekweekt op het dak van het Gentse restaurant Gaston. Maar daar blijft het niet bij. Volgend jaar komt er een dakmoestuin bij op het bedrijvencentrum De Punt in Gentbrugge. Met de oogst uit deze daktuin maakt ‘Roof food’ heerlijke vegetarische schotels die door…