Betalen met Torekes

In de Gentse wijk Rabot-Blaisantvest worden vrijwilligers die zich inzetten voor mooie straten, propere pleinen of een beter milieu beloond met een eigen munteenheid: de Torekes. Vrijwilligers die zich een uur inzetten krijgen daarvoor 25 Torekes. Met de Torekes kan je in de wijk brood, groenten en fruit kopen. Aan het Torekesloket kan je onder meer spaarlampen, tramtickets, … verkrijgen.

De Torekes verdien je enerzijds als een micro premie voor individuele handelingen: van het aanbrengen van een geveltuintje tot het overschakelen op groene stroom. Omdat het over kleine acties gaat, kunnen veel wijkbewoners deelnemen, ook zij die wat krap bij kas zitten en vaak uit de boot vallen in andere premiesystemen. Anderzijds verdien je Torekes als een vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligerswerk op het publieke domein, georganiseerd door buurtorganisaties. Voorbeelden: het net houden van pleinen, het beheer van de buurtbarbecue of petanquebaan enz.

De Torekes is een munt die verbindt, waarbij de waarden ‘samenwerken’ en ‘solidariteit’ worden gestimuleerd. Niet het aantal uitgegeven Torekes, maar de dynamiek en solidariteit die de Torekes teweeg brengen tussen mensen is belangrijk. Torekes stimuleren ontmoeting en sociale cohesie en dat doet de wijk goed.

torekes.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *