Planidoo

Bij het organiseren van een activiteit in de straat, buurt, gemeente of stad komt heel wat kijken. Met Planidoo biedt vtbKultuur ondersteuning en advies aan zowel ervaren organisatoren als mensen die nog nooit een activiteit op poten hebben gezet. Zodat mensen blijven samenwerken aan leuke initiatieven en een activiteit organiseren voor iedereen een haalbare kaart is.

Planidoo van vtbKultuur is een online tool die je gidst door alle cruciale stappen die je als organisator moet nemen: van materiaal verzamelen, over vergunningen aanvragen, tot een budget opmaken en promotie voeren. Handig als stappenplan voor mensen die nog nooit iets georganiseerd hebben en een eenvoudige leidraad voor ervaren organisatoren. Geen enkele ‘to do’ wordt vergeten. Bij elke stap biedt het platform handige tools en interessante links aan.

Zo vormt Planidoo een centraal infopunt voor organisatoren. Op de website vind je alle informatie die je nodig hebt op één en dezelfde plek, inclusief voorbeelddocumenten. Mensen die bijkomende vragen hebben, kunnen bovendien terecht bij de ‘Planicoach’ voor advies op maat.

www.planidoo.be

vtbKultuur brengt mensen samen met Planidoo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *