Theateraca­demie Pasform

Iedereen wil erbij horen in de maatschappij. Theater Tievo van Pasform biedt mensen met een verstandelijke beperking de kans hun uitdagingen, dromen en beleving te tonen en te delen met ‘het grote publiek’. Respect voor en geloof in alle spelers vormt de basis van dit theater-vormingswerk. Tegelijkertijd daagt het de acteurs uit nieuwe vaardigheden en thema’s te exploreren.

Theater is één van de methodieken in het vormingswerk voor mensen met een beperking. Al 20 jaar lang maakt Theater Tievo voorstellingen waarbij levensverhalen en thema’s van de spelers zelf het uitgangspunt vormen. Twee jaar lang werkte een groep rond het thema ‘het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking’. Verdieping, delen van ervaringen, uitproberen van nieuwe methodieken, droegen bij tot het creëren van een hechte groep én van de productie ‘Mag ik even alstublieft’. Mensen met en zonder beperking hebben heel wat te leren van elkaar. Een jaar lang werd de voorstelling gespeeld in verschillende culturele centra. Personen met een beperking brachten zélf hun verhaal: waar botsen zij op in de samenleving? Waar worden ze kwaad of verdrietig om? Waar dromen zij van?

In 2016 start Pasform – in samenwerking met verschillende culturele centra in verschillende regio’s – een theateracademie op. In deze jaaropleiding beleven mensen met en zonder beperking plezier in acteren en groeien zij in het acteur-zijn en zichzelf zijn.

www.pasform.be

Theater Tievo werkt aan een inclusieve samenleving.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *