Sociale Innovatie­Fabriek

De Sociale InnovatieFabriek promoot, begeleidt en ondersteunt sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ten voordele van maatschappelijke uitdagingen. In haar werking vertrekt de Fabriek van drie basiswaarden: aandacht voor gedeelde meerwaarde, een focus op sociale transformatie en impactgedrevenheid.

De Sociale InnovatieFabriek werkt voor iedereen die sociaal wil ondernemen of innoveren. In Vlaanderen zijn er heel wat groepen die traditioneel sterk inzetten op sociale thema’s en ondernemerschap zoals maatschappelijke middenveldorganisaties en sociale ondernemers. Maar de poorten van de Sociale InnovatieFabriek staan open over iedereen die mee wil denken, doen, leren of experimenteren met sociale innovatie en sociaal ondernemerschap en de mogelijkheden voor zijn/haar organisatie of onderneming.

www.socialeinnovatiefabriek.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *