Werken aan leiderschap

Termen zoals ‘voorzitter’, ‘bestuurder’ of  ‘vrijwilligerswerk’ hebben niet voor iedereen en in alle culturen (eenzelfde) betekenis. Die vaststelling is belangrijker dan het misschien op het eerste zicht lijkt. Het Internationaal Comité (IC) is een multiculturele federatie van meer dan 300 etnisch –culturele zelforganisaties en gemeenschappen. Ieder van die lidverenigingen kent een unieke samenstelling qua nationaliteit, etnie, taal, religie, opleidingsniveau, … Grote uitdagingen bij dergelijke superdiversiteit zijn dan heldere communicatie en duidelijke afspraken. IC ging daarom op zoek naar meer universele begrippen: dat werden leiderschap en leiderschapsontwikkeling.

Vanuit die keuze  zet het Internationaal Comité bewust in op de ondersteuning van haar lidverenigingen in hun rol voor hun gemeenschap en de samenleving. Door mensen te benoemen en te erkennen als “leider” van een gemeenschap, wordt een àppel gedaan op hun verantwoordelijkheid en engagement naar hun gemeenschap én in de bredere samenleving. Concreet: wanneer je een voorzitter vraagt wat zijn vereniging nodig heeft, is het antwoord meestal praktisch van aard: inkomsten, een (vaste) ontmoetingsplaats, enz. Spreek diezelfde persoon in zijn/haar rol als leider aan met de vraag wat zijn/haar gemeenschap nodig heeft, dan is de reactie vaak veel fundamenteler: ouders weten niet hoe hun kinderen te ondersteunen, er zijn zorgvragen, enz.

Zo krijg je een metaperspectief, waarbij een vereniging een instrument wordt om iets te bereiken in een gemeenschap en samenleving, en niet als doel op zich staat. Wanneer een voorzitter/bestuur van een vereniging beseft welke rol zij kunnen spelen rond bijv. onderwijs- en opvoedingsnoden, gaan zij ook sneller die rol invullen. De stap om daar samen iets aan te doen, met de vereniging als middel, is dan snel(ler) gezet.

www.icvzw.be

Leiderschap als sleutel tot verandering in de superdiverse samenleving.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *