Opgewek­Tienen

OpgewekTienen is een open en onafhankelijke burgerbeweging die samenhorigheid en actief burgerschap wil stimuleren en versterken met de bedoeling leven en wonen in de stad Tienen zo aangenaam, sociaal en duurzaam mogelijk te maken.

Ze richten zich op de organisatie van activiteiten die ontmoetingen tussen Tienenaars stimuleren, initiatieven die zorgen voor meer kwaliteitsvolle publieke ruimten, met bijzondere aandacht voor buurtgroen, erfgoedprojecten, initiatieven die het verhaal van de stad en haar inwoners uitdragen en allerhande andere projecten die duurzaamheid promoten.

Enkele initiatieven zijn de organisatie van onder andere ParkLife, Soepcafé (soep gemaakt uit voedseloverschotten), Tiense reuzen en andere sociaal-artistieke projecten, zoals de Kweikersparade en de oprichting van de ruilbib en volkstuinen.

OpgewekTienen werkt ondertussen toe naar Pand 10, een broedplaats voor geëngageerde Tienenaars in het oude stationsbuffet waar ervaringen en ideeën kunnen worden uitgewisseld en van waaruit nieuwe initiatieven zullen worden genomen voor de buurt en de stad. Start tegen zomer 2017.

www.opgewektienen.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *