De leerhuizen van Motief

Het zijn snelle tijden waarin we leven. Tegelijk blijven bij heel wat mensen de grote trage vragen sluimeren: hoe leven in tijden van crisis en onzekerheid? Hoe gaan we om met hebzucht en kwetsbaarheid? Wat is de zin van lijden en onrecht? Voor zulke kwesties krijgen de deelnemers aan de Leerhuizen van Motief de tijd- en denkruimte.

Binnen de Leerhuizen hanteert Motief de driehoeksmethodiek: een ‘oude’ tekst, de samenleving en de groep. De organisatie gelooft dat de benadering van de deelnemers via oude verhalen hen een vorm van veiligheid en afstand biedt. Dat helpt om te reflecteren over zichzelf en hun eigen levensverhaal, en over maatschappelijke situaties van onze tijd. Daarnaast zijn de Leerhuizen niet strategisch ontworpen of gegroeid. Motief merkte spontaan dat het verhalende van de methodiek echt werkte. De open oude verhalen triggeren de ratio en de emoties, ze zijn een instrument voor maatschappijanalyse dat ver van saai is en ze zijn een uitnodiging aan mensen om hun eigen levensverhaal te onderzoeken.

De Leerhuizen staan open voor iedereen die op zoek is naar tegenspraak, emancipatie en naar een meer menselijke, rechtvaardige en kwaliteitsvolle samenleving. Momenteel werkt Motief met een kleine tiental leerhuisbegeleiders. Het aantal leerhuizen en deelnemers blijft stabiel en het publiek verschilt sterk, afhankelijk van de groep.  Na een aantal bijeenkomsten van een Leerhuis geven een aantal cursisten meestal zelf te kennen dat ze ermee willen verder gaan. Er zijn Leerhuizen die intussen al 15 jaar bestaan en waar mensen op blijven afkomen.

www.motief.org

Trage vragen, oude verhalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *