De Maekerij

De Maekerij is een goed gelegen, aantrekkelijke en laagdrempelige leer-, maak- en ontmoetingsplaats. Een inspirerende plek waar mensen talenten ontwikkelen en die delen in een netwerk. De Maekerij draagt bij tot gemeenschapsvorming en cultuurcreatie in de superdiverse stad. Femma zet hiermee stappen in sociaal ondernemen.

Door De Maekerij op te richten, faciliteren ze dat mensen in de stad elkaar ontmoeten, talenten ontwikkelen, leren van mekaar en ambachtelijk dingen maken. Dit leidt tot een gelukkiger leven: bezoekers ontplooien zich en ontwikkelen een boeiend en inspirerend sociaal netwerk. Op deze manier is Femma ‘aanwezig’ in de stad.

De Maekerij is een open huis met een lage drempel. Via korte verbindingen versterkt Femma het sociaal weefsel en bestrijdt ze eenzaamheid in de superdiverse stedelijke context. Zo leveren ze een maatschappelijke bijdrage voor beter leven en samenleven in de stad.

Vrouwen zijn creatieve en ambachtelijke makers. Ze willen altijd bijleren, liefst al doende, uit ervaring en van mekaar. Ze hebben elkaar nodig voor inspiratie, hulp, steun en vriendschap. Klassieke concepten van groepsvorming pakken geen verf in de stad. Met lossere formules van kleine ontmoetingen en ‘colaborative consumption’ komt Femma tegemoet aan de maatschappelijke uitdaging van gemeenschapsvorming in een stedelijke context.

De Maekerij opent haar deuren in Leuven op 21 maart 2018. Heb je vragen of wil je mee De Maekerij maken? Neem contact op:

www.demaekerij.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *