Brotherhood Enterprise

Brotherhood Enterprise streeft ernaar om in België de grootste nazorgorganisatie voor ex-gedetineerden te zijn. Middels het bieden van een succesvolle formule aan ex-gedetineerden, trachten zij de vicieuze cirkel van veelvuldig delinquent gedrag te doorbreken. Zij verwelkomen ex-gedetineerden in hun “broederschap” als springplank voor hun verandering. Ze worden opgevangen in een gemeenschap van begrip, verdraagzaamheid en liefde.

Brotherhood Enterprise biedt uitgebreide diensten die specifiek gericht zijn tot de doelgroep van ex-gedetineerden. Het model van Brotherhood is gebaseerd op een zeer gestructureerd programma van levensoriëntatie, interne tewerkstellingsprogramma’s, arbeidsbemiddeling, loopbaanbegeleiding, psychosociale begeleiding en retentie.

Het Brotherhood model is ontworpen om zowel mannelijke als vrouwelijke ex-gedetineerden op een efficiënte en effectieve wijze te rehabiliteren en klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Op deze manier kunnen ze een positieve bijdrage leveren aan hun families en aan de maatschappij.

De participanten worden ‘intern’ voor een beperkte duur tewerkgesteld. Ze worden eerst een week lang georiënteerd. Na de oriëntatieweek worden ze doorgestroomd naar onze tewerkstellingsprogramma’s. De loopbaanbegeleiders zullen wekelijks de participanten begeleiden. Eens de participant ‘Job Ready’ is, wordt hij verder begeleid door een ‘Arbeidsbemiddelaar’. De Job Developers zorgen voor een duurzame relatie met bedrijven om de participanten sneller aan het werk te krijgen. Nadat, de participanten worden doorverwezen naar fulltime werk, worden ze gedurende één jaar opgevolgd door het ‘Retentie’ team. De leden van dit team zullen als mentors optreden. Brotherhood participanten bewegen zich op hun eigen tempo… met het uiteindelijke doel om voltijds werk te vinden en te behouden.

www.brotherhoodenterprise.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *