Buren van de Abdij

Nadat de Gentse Sint-Baafsabdij al vijf jaar dicht bleef, staken buurtbewoners de handen uit de mouwen. De idee ontstaat om de abdij opnieuw te openen voor en door de buurt. De bonte groep buurtbewoners stelt de oudste site van Gent open op zondag en organiseert er geregeld concerten, ontmoetingen en andere activiteiten. Ze noemen zichzelf de Buren van de…

Robuust

Robuust is de eerste verpakkingsvrije winkel van België. Het idee? Precycleren! Robuust pakt het probleem van afval en vervuiling aan bij de bron en vermijdt door het weglaten van verpakking de noodzaak aan recyclage. Dit bespaart natuurlijke rijkdommen, vermindert de CO2 uitstoot, vermindert voedsel overschotten, verkleint de afvalberg en stimuleert de lokale economie omdat streekproducten…

LETS

Er bestaan verschillende experimenten die de mogelijkheden en moeilijkheden van alternatieve economische modellen uittesten. LETS is daar één van. Wat betekent het? LETS staat voor “local exchange and trading system” en is een lokaal uitwisselingssysteem dat een alternatief wil bieden voor de gewoonlijk commerciële verhoudingen waarop onze handelsrelaties gebaseerd zijn. Een LETS-systeem bestaat uit de…

PermaFungi

PermaFungi kweekt paddenstoelen en produceert meststof op basis van koffiedik. Rond deze innovatieve techniek richtten de bedenkers het sociale bedrijf PermaFungi op. PermaFungi verkoopt deze producten, maar houdt zich tegelijkertijd bezig met de ontwikkeling van een gedecentraliseerd productienetwerk. Zo creëert de organisatie duurzame werkgelegenheid, ontwikkelt het de lokale economie en leidt het laaggeschoold personeel op….

Groenloof

Groenloof bindt, linkt en inspireert voor meer lokale duurzaamheid. “Spontaan, ongedwongen, waar tijd meewerkt in plaats van opjaagt”, zoals ze het zelf omschrijven. Groenloof zet verschillende activiteiten op het touw waarbij steeds samengewerkt wordt met partners en twee of meer duurzame initiatieven in de kijker worden gezet. www.groenloof.be Facebookpagina Groenloof

EnerGent

EnerGent cvba is een coöperatieve vennootschap uit het Gentse met sociaal-ecologische doelen, een transparante structuur en rechtstreekse burgerparticipatie. Het bedrijf investeert in hernieuwbare energieprojecten, de realisatie van energiebesparingen en het leveren van energiediensten. EnerGent maakt het voor burgers mogelijk om de financiële middelen te verzamelen die hun helpen in hun strijd naar een klimaatneutrale samenleving. Daarnaast heeft…

Domestic Bugs

“We zijn vergeten hoe we ons eigen huishouden zelf-ondersteunend kunnen maken. We weten niet meer hoe we zelf onze eigen kleren kunnen herstellen, hoe schorseneren smaken of dat onze tuin eigenlijk de ideale locatie is voor de productie van onze eitjes. Het is tijd voor over te gaan op duurzaamheid 2.0. Bij 2.0 is het aan…

Planidoo

Bij het organiseren van een activiteit in de straat, buurt, gemeente of stad komt heel wat kijken. Met Planidoo biedt vtbKultuur ondersteuning en advies aan zowel ervaren organisatoren als mensen die nog nooit een activiteit op poten hebben gezet. Zodat mensen blijven samenwerken aan leuke initiatieven en een activiteit organiseren voor iedereen een haalbare kaart…

Het Spilvarken

De Gentse organisatie Het Spilvarken wil de zelforganisatie en samenwerking van stadsbewoners versterken, en neemt hiervoor voedsel als uitgangspunt. De ecologische, economische en sociale uitdagingen waar onze samenleving voor staat, zijn zeer divers en vragen een totaalaanpak. Veel oplossingen liggen meer dan ooit in de handen van de stadsbewoners zelf. Voedsel als uitgangspunt nemen laat een…

De stuyverij

De stuyverij uit Kortrijk wil mensen inspireren om een nieuwe kijk te hebben op onze levens en de samenleving. Jong en oud, samen inspireren ze elkaar om het anders en beter te maken. Via het co-werklab en het kook-werklab (om de twee weken op maandagavond) brengen we mensen samen die nood hebben aan verbinding, sociale…

Lunch met lef

Schoolmaaltijden hebben vaak een gek luchtje. De ingrediënten zijn niet echt vers, de maaltijden dragen niet bij aan de lokale economie en leerlingen blijven er ook maar koud onder. Wervel vzw heeft daar een oplossing op bedacht: lunch met LEF! LEF staat voor een stoemp van Lokaal, Ecologisch en Fair. Volgens Wervel zijn dit de…

Ohne

Ook in het Gentse doen ze aan verpakkingsloos winkelen. Zo proberen vijf jonge Gentenaren met het winkelconcept OHNE een verschil te maken. De bedoeling is de consument aan te zetten de switch te maken naar een milieubewuster koopgedrag. De winkel steunt daarvoor op drie pijlers. Hij is afvalarm, vertrekt van korte keten en biedt biologische dagdagelijkse producten…

Close the loop: aanzetten tot circulaire mode

Met het Close the Loop-project willen Plan C en het Flanders Fashion Institute de overgang naar een circulaire economie versnellen. Bedrijven, modeontwerpers en consumenten hebben immers de kans om een verandering te bewerkstelligen en invloed uit te oefenen op de levenscyclus van een kledingstuk. Plan C deelde de levenscyclus van kledij op in 6 fases: grondstoffen,…

Canal Park BXL

Een speelplein bouwen. Geld inzamelen. Bomen planten. Traffic gardening. Lobbying via sociale media. De actiegroep CanalPark BXL zet werkelijk alle middelen in voor hun doel: een betonnen no-go-zone in Molenbeek omtoveren tot een bruisend buurtpark. “In Brussel duurt het altijd heel lang voor de politiek iets kan veranderen. Het dossier rond de Ninoofsepoort, waar wij…

Betalen met Torekes

In de Gentse wijk Rabot-Blaisantvest worden vrijwilligers die zich inzetten voor mooie straten, propere pleinen of een beter milieu beloond met een eigen munteenheid: de Torekes. Vrijwilligers die zich een uur inzetten krijgen daarvoor 25 Torekes. Met de Torekes kan je in de wijk brood, groenten en fruit kopen. Aan het Torekesloket kan je onder…

Swishing: get rid and get new

Swishing organiseert evenementen waar “eco-fashionistas” samenkomen om hun oude kledij te ruilen voor een nieuwe outfit. Het kledingruilconcept is hip, gezellig en eco‑minded en slaat aan in Vlaanderen. De zogenaamde Swishing-parties worden steeds groter en op steeds frequentere basis georganiseerd maar ook buiten het Swishing-format worden gelijkaardige kledingruilen georganiseerd, gewoon, onder vriendinnen of binnen organisaties. Eén ding…

Retouchbar

Om kapotte kledij een tweede leven te schenken en tegelijkertijd een steentje bij te dragen aan de strijd voor betere werkomstandigheden voor de textielarbeiders die aan lage lonen werken om onze kledij te produceren, spoort Femma mensen aan een Retouchbar te organiseren. Femma staat initiatiefnemers bij in de praktische organisatie van zo’n Retouchbar en hoopt de deelnemers…

Community Land Trusts

Community Land Trusts zijn organisaties die gronden verwerven om die, samen met en in het belang van de gemeenschap, te beheren als een gemeenschappelijk goed. CLT’s kunnen vele vormen aannemen, maar de basisprincipes zijn steeds dezelfde. De eigendom van de grond wordt gescheiden van die van het gebouw. De CLT blijft altijd eigenaar van de grond,…

Leefstraat

De Leefstraat van het Lab van Troje is een experiment waarin bewoners hun straat onder handen nemen en ombouwen tot hun droomstraat. Door samen tijdelijk (een deel van) de straat autovrij of autoluw te maken komt er ruimte vrij voor groen, ontmoeting en samenleven. Elke Leefstraat is anders. Telkens wordt vertrokken vanuit de wensen en…

Little Food

Little Food wil mee bouwen aan een betere wereld. Door aan stadslandbouw en insectenkweek te doen, willen ze nieuwe duurzame voedselproductie- en distributiesystemen ontwikkelen. Ze vertrekken hierbij vanuit het principe van maatschappelijk ondernemerschap waarin ze in al hun activiteiten en handelingen rekening houden met de economische, sociale en milieu-aspecten. Little Food onderschrijft vijf principes: stadslandbouw,…

De Landgenoten

Wekelijks verdwijnen er 25 landbouwbedrijven in Vlaanderen. De prijs van landbouwgrond is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Boeren krijgen een te laag inkomen, werken zich in de schulden. In het huidig landbouwmodel van steeds meer produceren voor minder geld, houden vele Vlaamse boerenfamilies het voor bekeken. Consumenten beseffen dat ze op een keerpunt staan. Ze…

Theateraca­demie Pasform

Iedereen wil erbij horen in de maatschappij. Theater Tievo van Pasform biedt mensen met een verstandelijke beperking de kans hun uitdagingen, dromen en beleving te tonen en te delen met ‘het grote publiek’. Respect voor en geloof in alle spelers vormt de basis van dit theater-vormingswerk. Tegelijkertijd daagt het de acteurs uit nieuwe vaardigheden en…

Timelab

Timelab biedt ruimte en tijd voor makers, mee-makers, opiniemakers en anders-makers. Jaarlijks vinden er ongeveer 530 activiteiten plaats. De ontwikkeling van de creatieprojecten, de kennisoverdracht, de natrajecten en het jaarlijkse bootcamp worden ondersteund door de aanpasbare infrastructuur en processen. Een groep van 100 Local Makers (labgebruikers), samen met 6 Hosted Makers (de residenten), stagiaires, de coworkers, het brede netwerk van (internationale) partners en het stafteam vormen samen…

Peerby: delen is het nieuwe hebben

80% van onze spullen gebruiken we niet vaker dan één keer per maand. Spullen delen is dan eigenlijk niet meer dan een logische keuze. Verschillende apps en websites maken deze optie nu ook nog makkelijker en toegankelijker. Een aanrader is Peerby. Op de website kan je nagaan met welke buren je spullen kan delen in…

Recht van bij de boer

Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. Met zo’n transparant systeem is hij niet enkel een ambassadeur voor zijn product maar voor de hele korte keten. Als consument krijg je…

Content: kruidenier zonder verpakking

‘Leuven Pakt Uit’ wil winkelen zonder verpakking mogelijk maken en promoten. Het eerste project van Leuven Pakt Uit! is Content, een coöperatieve voedingswinkel zonder verpakkingen die open ging in Leuven eind 2014. Bij Content vind je alle producten die nodig zijn voor de dagelijkse behoeften: granen, droogwaren, groenten en fruit, brood, zuivel, drank, … Maar dat alles dan wel…

Voedsel­teams

Een voedselteam is een groep van mensen uit een zelfde buurt die samenwerken voor de rechtstreekse aankoop van biologische groenten en fruit, van hoevezuivel en -vlees (al dan niet bio), van brood en bloem en andere streek- en seizoensproducten. Gemiddeld bestaat een voedselteam uit een twintigtal gezinnen. Elk team beschikt over een depot of opslagplaats, meestal…

De kast

In de kleuterschool van Heverlee staat een kast met een gordijntje voor. Ouders en leerkrachten kunnen er voeding achterlaten voor gezinnen van kleuters die het financieel moeilijk hebben. Het project, dat de ‘De Kast’ werd gedoopt, ontstond drie jaar geleden na de uitzending van de Panorama-reportage over armoede in Vlaanderen. De boodschap was schokkend: 1…

Cultivating Communities Haspengouw

Cultivating Communities Haspengouw is een designonderzoek dat streeft naar het opzetten van een duurzaam productiesysteem gebaseerd op lokale grondstoffen en kennis uit de fruitstreek Haspengouw. Elk jaar worden er in de regio Haspengouw 800.000 appelbomen gerooid. Deze materiaalstroom wordt momenteel als afval verwerkt door het te versnipperen of verbranden. Cultivating Communities Haspengouw brengt actoren met…

De Bruul brult

‘De Bruul brult’ is een initiatief van buurtbewoners en andere Leuvenaars die gewonnen zijn voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. Ze juichen de ambitie toe om Leuven tegen 2030 klimaatneutraal te maken. De Bruul brult stelt zich vragen bij de bouw van een grote autoparking. De buurtbewoners willen graag in dialoog treden met het stadsbestuur en constructief…

Iedereen Fixt

Ook in Genk doen ze aan upcycling. Op Iedereen Fixt kan je terugvinden welke Genkse initiatieven komaf  maken met de wegwerpmaatschappij . Bovendien kom je te weten waar je zelf terecht kan met jouw afgedankte spullen en materialen, waar je geupcyclede spullen kan kopen of inspiratie kan opdoen. Iedereen Fixt

Gemeen­schaps­­landbouw

CSA staat voor Community Supported Agriculture, landbouw gedragen door een gemeenschap. Als deelnemer neem je in het systeem echt verantwoordelijkheden op. Je betaalt dan ook niet zozeer voor landbouwproducten maar draagt bij om de werkingskosten van het bedrijf en de loonkosten van de boer voor te schieten. Je deelt dus ook mee in het landbouwrisico….

Sociale Innovatie­Fabriek

De Sociale InnovatieFabriek promoot, begeleidt en ondersteunt sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ten voordele van maatschappelijke uitdagingen. In haar werking vertrekt de Fabriek van drie basiswaarden: aandacht voor gedeelde meerwaarde, een focus op sociale transformatie en impactgedrevenheid. De Sociale InnovatieFabriek werkt voor iedereen die sociaal wil ondernemen of innoveren. In Vlaanderen zijn er heel wat groepen die traditioneel sterk inzetten…

[foam]

FoAM is een cultureel laboratorium dat zich bevindt op het raakvlak tussen kunst, wetenschap, natuur en het alledaagse leven dat verschillende initiatieven en projecten ontwikkelt en de blik richt op de samenleving maar ook de toekomst. Het transdisciplinaire lab is een praktijkgemeenschap waar mensen met diverse vaardigheden – van kunstenaars en designers tot koks, tuiniers en zelfs wetenschappers…

BXL swings in the cracks

BXL swings in the cracks is een collectief dat met houtafval en afgedankt meubilair interventies doen in de publieke ruimte. Ze doen kleine ingrepen op vergeten plekken in grote Europese steden om een reactie los te weken bij de bewoners ervan en de stedelijke instellingen in een poging die plekken op de manier te doen…

Roof food

Wat dacht je van een dak-schotel van ‘Roof food’? Sinds april 2015 wordt er voedsel gekweekt op het dak van het Gentse restaurant Gaston. Maar daar blijft het niet bij. Volgend jaar komt er een dakmoestuin bij op het bedrijvencentrum De Punt in Gentbrugge. Met de oogst uit deze daktuin maakt ‘Roof food’ heerlijke vegetarische schotels die door…

Opgewek­Tienen

OpgewekTienen is een open en onafhankelijke burgerbeweging die samenhorigheid en actief burgerschap wil stimuleren en versterken met de bedoeling leven en wonen in de stad Tienen zo aangenaam, sociaal en duurzaam mogelijk te maken. Ze richten zich op de organisatie van activiteiten die ontmoetingen tussen Tienenaars stimuleren, initiatieven die zorgen voor meer kwaliteitsvolle publieke ruimten, met bijzondere aandacht…

Ecopower

Ecopower cvba is een erkende coöperatieve vennootschap. Een bedrijf dus, maar wel een bedrijf met een maatschappelijk doel, een transparante structuur en heel veel kleine aandeelhouders. Ecopower geeft elke burger namelijk de kans om rechtstreeks te investeren in de productie van hernieuwbare energie en in rationeel energiegebruik. Ze doen dit op verschillende manieren, zoals de ontwikkeling…

Samenhuizen

Elk zijn eigen huis? Wonen kan ook anders. De organisatie ‘Samenhuizen’ wil aantonen hoe wonen onder één dak mensen dichter bij elkaar kan brengen en tegelijkertijd een goedkoop, ecologisch en sociaal antwoord kan bieden op heel wat hedendaagse uitdagingen. Samenhuizen schept en versterkt het gemeenschapsgevoel en dat werkt inspirerend voor alle betrokkenen. Bewoners, afkomstig uit…

REused

REused is fan van duurzaam, uniek en betaalbaar creatief hergebruik. Ze gaan aan de slag met afgedankt materiaal, meubels, gebruiksvoorwerpen of gevonden voorwerpen en maken er de meest verrassende en originele objecten van. REused  organiseerde in Leuven met TRASH Deluxe (OPEK) en TRASH Trouvé (STUK) al succesvolle festivals. Een belangrijke dienstmededeling vanwege REused: de website van REused staat…

De Broeikas

Het project De Broeikas heeft zijn thuis in de grote schuur van een oude beschermde vierkantshoeve in Neervelp, een cohousingproject voor vier gezinnen. Via De Broeikas willen de bewoners hun woonproject openstellen voor andere participanten en geïnteresseerden. De Broeikas wil een labo zijn voor een andere wereld, een wereld waarin mensen gewone en gedurfde dingen uitproberen, op weg naar een andere, meer…

De Sociale Kruideniers

De Sociale Kruidenier staat voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het financieel moeilijk heeft. Wie onvoldoende inkomen heeft om in zijn basisbehoeften te voorzien, rest weinig keuze. Naast de steun van het OCMW, kunnen financieel zwakkeren terugvallen op de bedeling van voedselpakketten. Daarbij moeten ze natuurlijk tevreden zijn met wat de samensteller…

Vesche Vis

Vesche Vis verenigt een groep van consumenten, om dagverse vis rechtstreeks van lokale vissers af te nemen. De Oostendse coöperatieve is dan ook zeer vergelijkbaar met de biologische groentepakketten die ondertussen al iets meer bekendheid verworven hebben. Je neemt een maandabonnement waarmee je elke dinsdag een vispakket kan afhalen op verschillende punten in de stad. De vis wordt…

Hart boven hard

‘Hart boven hard’ startte op in augustus 2014, na de eerste gelekte besparingsplannen van de nieuwe Vlaamse regering Bourgeois I. Op initiatief van cultuurjournalist Wouter Hillaert en uitgever Hugo Franssen kwamen burgers en vertegenwoordigers uit allerlei sectoren samen om een gezamenlijk antwoord te bespreken. En de burgerbeweging blijft groeien en mensen en organisaties samenbrengen die…

Leuven Soepeert

Elke eerste woensdag van de maand kan jen in het Leuvense Wereldcafé Coop terecht voor een soepmaaltijd gekruid met bruisende ideeën van burgers. Leuven Soepeert is een mix van verschillende doelstellingen. Eerst en vooral willen de initiatiefnemers iets doen aan de verspilling van voedsel. Ze werken uitsluitend met voedseloverschotten die ze verkrijgen bij Bio-Planet in Kessel Lo. Leuven…

Micro Factory

Brussel kent heel wat fabrication clubs. Zo is er Micro Factory, een open gemeenschap die een bont amalgaam aan ambachtslui, artiesten, knutselaars, nieuwsgierigaards, ontwerpers, makers en nerds verenigt. Samen geven ze vorm aan een nieuw soort ambacht, volgens een gedeeld model van verbondenheid en samenwerking. Iedereen kan er op zelfstandige basis komen werken, knutselen en testen,…

De Plukboerde­rij

Bij de Plukboerderij worden groenten en fruit op ecologisch verantwoorde wijze en volgens de principes van CSA-landbouw en korte keten voor een vaste groep mensen  geproduceerd. Mensen kopen een deel van de oogst bij het begin van het seizoen en mogen dan heel het seizoen komen oogsten, wanneer zij dat zelf willen. Op die manier delen…

Autodelen

Een doorsnee gezin met een normaal inkomen en een gewone wagen, werkt jaarlijks tussen de 300 en 400 uren om alle kosten van een eigen auto te betalen. Een eigen auto kost gemakkelijk 3.000 euro per jaar aan belastingen, verzekeringen, onderhoudskosten en brandstofkosten. Dit is al een heel groot bedrag en dan zijn de prijs…

Repair Café

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen. Bezoekers nemen…